ay411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I (AVOIN YO) 4 op

Lukuvuosi 2019-2020
5.9.–13.10.2019
2.8.2019–29.2.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €

Lisätietoja aineopinnoista: 
https://aykt.edu.oulu.fi/ktaineopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteet ja -käsitteet
  • tunnistaa niiden vaikutuksen modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellis-teoreettiselle rakentumiseen.

  • on omaksunut käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.
Sisältö
  • Kurssilla perehdytään modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin

  • sekä tarkastellaan niiden vaikutusta modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellisteoreettiseen rakentumiseen.

  • Lisäksi pyritään omaksumaan käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle
Toteutustavat

Luennot (22 h) ja itsenäistä työskentelyä (113 t)

Tentti/essee

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot

Yhteydet muihin opintoihin

 

Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa Kasvatus- ja sivisteoria 1 ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -kursseilla ja lopettaa Proseminaari -kurssiin

Oppimateriaali

Mollenhauer Klaus: Forgotten Connections: On Culture and Upbringing. Routledge (2014)

Kolmesta suomalaisesta teoksesta valitaan kaksi Mollenhauerin lisäksi.

Siljander, P. (toim.) (1997). Kasvatus ja sosialisaatio.
Siljander, P. (toim.) (2000). Kasvatus ja sivistys.
Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.). 2009. Teoria ja traditio

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentti

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Ari Kivelä
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Ari Kivelä, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Opetuksen aika ja paikka
- Luennot: to 05.09. klo 17-21 sali L9 pe 06.09. klo 17-21 sali L9 ke 11.09. klo 17-21 sali L9 pe 13.09. klo 17-21 sali L9 la 14.09.2019 klo 9-13, sali L9 - Luentojen Zoom-yhteys: Kasvatustieteen aineopintojen (35 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt35 Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen). Ennen luentoa kannattaa: asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- - Kurssiesseen palautus Moodleen su 13.10.2019 mennessä
Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I (AVOIN YO) 4 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.