ay411016A Proseminaari (AVOIN YO) 8 op

Lukuvuosi 2019-2020
10.1.–10.5.2020
2.8.2019–30.1.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €

Lisätietoja aineopinnoista: 
https://aykt.edu.oulu.fi/ktaineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimussuunnitelman ja toteuttaa sen käyttämällä tutkimusongelmien kannalta asianmukaisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija kykenee tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun ja raportoimaan tutkimustyön tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan kasvatusalaa koskevasta aiheesta. Tutkielmassa keskitytään tieteellisen ajattelun, tieteellisen ja teoreettisen etenemistavan, tutkimusasetelman laatimisen, sekä tutkimusmenetelmien perusteiden hallintaan. Lisäksi seminaarityöskentelyssä keskitytään kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja opponoivaan keskusteluun. Tutkimusasetelmien laadinnassa kannustetaan kokeilu- ja kehittämismyönteiseen asennoitumiseen.

Toteutustavat

Seminaarityöskentelyä (16t), itsenäistä työskentelyä (119t).

Esitietovaatimukset

Kaikki muut kasvatustieteen aineopintojen kurssit.

Oppimateriaali

Tutkielman kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja proseminaarityö.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Eetu Pikkarainen
Arviointiasteikko

hyv/hyl

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Eetu Pikkarainen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Opetuksen aika ja paikka
- Luento: pe 10.01.2020 klo 17-21, sali L9 - Välitapaaminen: to 06.02.2020 klo 17-20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2.krs. 1) Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten aineistojen haku ja käyttö klo 17-19 2) Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19-20 - Luennon ja välitapaamisen Zoom-yhteys https://oulu.zoom.us/j/...tarkentuu - Verkkoseminaari Moodlessa ti 31.03. - ti 07.04.2020 - Seminaarityön palautus Moodleen su 10.05.2020 mennessä
Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Lisätiedot

 

 

Ilmoittaudu opintoihin
ay411016A Proseminaari (AVOIN YO) 8 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.