ay901002Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (KTK) (AVOIN YO) 2 op

Kesälukukausi 2020
-
-
Lähiopinnot
Kieli- ja viestintäopinnot
8002 Kieliopinnot, ruotsi
Ruotsi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
-
Tarkista hinta järjestävästä oppilaitoksesta.

Opintojakso järjestetään keväällä 2020, tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, osaa saada viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kasvatustieteen erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää oman alaan liittyviä lyhyitä esityksiä.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon ja ääntämisen harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Kuuntelutehtäviä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Toteutustavat

Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 53 t/kurssi.

Oppimateriaali

Kurssilla jaetaan oppimateriaali, josta peritään kopioimiskulut.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:
Aiempien opintojen korvaaminen
Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla

 

Arviointiasteikko

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Arviointikriteerit

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat, kasvatustieteiden koulutus.

Ilmoittaudu opintoihin
ay901002Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (KTK) (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.