ay402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
9.1.–23.2.2020
2.8.–15.12.2019
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2551 Erityispedagogiikka
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä kielen ja kommunikaation vaikeuksia  
 • osaa erotella kommunikaation haasteet eri ikäkausina
 • osaa vertailla erilaisia diagnosointi- ja arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja 
 • tuntee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja tietää vaikuttavista interventioista.
Sisältö
 • Puheen, kielen ja kommunikaatio vaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen;
 • kielenkehityksen erityisvaikeus; viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys;
 • kielen ja kuulon vaikeudet;
 • kommunikoinnin tukeminen ja puhetta tukevat ja korvaat kommunikaatiomenetelmät.

 

Toteutustavat

luennot (ensimmäinen ehdottoman pakollinen), reflektiopäiväkirja, vierailukäynti, 3h luento- ja kirjallisuustentti 

Esitietovaatimukset

402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Yhteydet muihin opintoihin

Sivuaineen muut opintojaksot:

 • 402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
 • 402108P Oppimisen moninaisuus (5 op)
 • 402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
 • 402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)
Oppimateriaali

Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. 2006. K. Launonen & A-M Korpijaakko-Huuhka (toim.) s. 277.
JA
Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-Kustannus. s. 445. (soveltuin osin)
JA
Siiskonen, T.; Aro, T.; Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos.
TAI
Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) 2001/2004. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Uusin painos.
TAI
Aro, M., Siiskonen, T. &  Ahonen,, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Minna Rossi-Salow
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Minna Rossi-Salow, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

On, vierailumahdollisuus

Opetuksen aika ja paikka
Luennot

to 9.1. klo 16.15-17.45
ti 21.1. klo 16.15-17.45
ti 28.1. klo 16.15-17.45
Luentojen etäopetushuone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Tule mukaan hyvissä ajoin. Ole hyvä ja kirjaudu nimelläsi (Maija ).

Sujuvan työskentelyn edistämiseksi ennen luentoa kannattaa:

· asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download
· testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test
· katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Opintokokonaisuuden Zoom-yhteys luentojen osalta on https://oulu.zoom.us/my/erkka25

Järjestämistapa

Lähiopetus, monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.