ay693723A Svenska för pedagoger (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Lähiopinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1103 Ruotsin kieli
Suomi
Ruotsi
Lapin kesäyliopisto
Rovaniemi
-
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Lapin kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Lapin kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut varmuutta ruotsin kielen hallintaan. Hänellä on kyky innostaa oppilaitaan oppimaan ruotsia.

Sisältö

Ruotsalainen/suomenruotsalainen kulttuuri sekä kielipedagogiikka. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Toteutustavat

Luento-opetus/harjoituksia 28 h / ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä 107 h

Esitietovaatimukset

Korkeakoulututkintoon kuuluvan ruotsin kielen suoritus ja/tai lukion B-ruotsin hyvä taito.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia.

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Ilmoittaudu opintoihin
ay693723A Svenska för pedagoger (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.