521160P Johdatus tekoälyyn 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
9.3.–28.4.2020
14.8.2019–2.3.2020
Lähiopinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4307 Tietotekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75,00 €
-
Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee auttavasti tunnistamaan ongelman ratkaisemisessa mahdollisesti
soveliaat tekoälytekniikat, osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryvästysongelmat, pystyen
selittämään ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen käytön, sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ja metriikat.

Sisältö

1. Johdanto: tekoälyn merkitys
2. Hakumenetelmät: pelien tekoäly
3. Regressiomenetelmät: kausaliteettien oppiminen
4. Luokittelumenetelmät: kategorioiden tunnistus
5. Ryvästysmenetelmät: luokkarakenteiden tunnistus
6. Ohjattu oppiminen
7. Ohjaamaton oppiminen

Toteutustavat

Luento-opetus 42h / ryhmätyöskentely 70 h/ itsenäinen opiskelu 23 h. Harjoitteet tehdään ryhmätyöskentelynä monialaisissa ryhmissä.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali

Opintojakson malli perustuu University of Washingtonin  Coursera –opintojaksoon “Machine learning foundations: a case study approach”.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Sen kuluessa on 6 välikoetta, joista 5 parasta käytetään loppuarvosteluun. Kurssiin kuuluu 5 ryhmäharjoitetta, joista vähintään 4 on suoritettava hyväksytysti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Olli Silve`n
Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Kurssilla järjestetään vierailijoiden esityksiä tekoälyn sovelluskohteista.

Opetuksen aika ja paikka
Opinnot toteutetaan Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkinto-opetukseen integroituina päiväaikaisina opintoina (= POIA-opinnot) ajalla 9.3-28.4.2020. Tarkista aikataulu ja tilatiedot WebOodista
Järjestämistapa

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille opiskelijoille, joskin harjoitteiden luonteen vuoksi jokaiseen ryhmään tarvitaan ohjelmoinnin perustaitoja omaavia.

Ilmoittaudu opintoihin
521160P Johdatus tekoälyyn 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.