ay724110P Taloustieteen perusteet (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
6.1.–11.2.2020
-
Lähiopinnot
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6311 Taloustiede
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet opiskelijat:
(i) ymmärtävät taloustieteen käsitteet ja talousteorian perusteet,
(ii) pystyvät selittämään resurssien kohdentumisen ja hintojen määräytymisen markkinataloudessa,
(iii) tietävät, miten kansantalous toimii lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä
(iv) miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen ja Euroopan taloudessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään taloustieteen tapoihin kuvata ja selittää talouden ilmiöitä:

-taloustieteen ajattelutapa ja perusperiaatteet
-vaihtoehtoiskustannus, vaihdanta ja suhteellinen etu
-markkinoiden tasapaino: kysyntä ja tarjonta
-kuinka hyvin markkinatalous toimii?
-valtion rooli markkinataloudessa
-kokonaistalouden toiminta ja mittaaminen
-suhdannevaihtelut
-taloudellinen kasvu

Toteutustavat

35 tuntia luentoja sisältäen mahdollisia harjoitustehtäviä. Omaehtoinen tutustuminen harjoituksiin ja kurssimateriaaleihin sekä tenttiin valmistautuminen (93 h). Välikokeet tai loppukoe.

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali sekä kurssikirja:

Acemoglu, D., Laibson D. and List, J.A., Economics, 2018 ja
oheislukemisto: Timothy Taylor, The Instant Economist. Everything You Need to Know About How the Economy Works. 2012. A Plume Book (Penguin), New York NY.
Robert P. Murphy, Lessons for the Young Economist. Ludvig von Mises Institute 2010; http://mises.org/books/lessons_for_the_young_economist_murphy.pdf

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Välikokeet tai luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Kurssi käsittelee taloustieteen perusteita soveltaen niitä liike-elämän päätöksentekoon ja strategiseen ajatteluun. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kuinka yritykset, kuluttajat ja julkinen valta vaikuttavat toisiinsa markkinoilla, sekä liike-elämän näkökulmasta, kuinka talous kokonaisuutena toimii.

Järjestämistapa

Lähiopetus.

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu myös kauppatieteiden avoimen väylään.

Ilmoittaudu opintoihin
ay724110P Taloustieteen perusteet (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.