693466P Deutschsprachige Länder 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
10.9.–17.12.2019
16.8.–3.9.2019
Lähiopinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1102 Germaaninen filologia
Saksa
Oulun yliopisto
Oulu
Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.
0 €

Opintojakso sopii  myös lukiolaisille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.
Niveau A2/B1 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (z. B. ca. 3 Jahre Deutsch in der Schule).

Osaamistavoitteet

Die Studierenden verfügen über allgemeine Kenntnisse über die deutschsprachigen Länder.

Sisältö

Soziale, politische und kulturelle Bereiche Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Grundzüge der Geschichte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Aktuelle Themen aus verschiedenen Medien der deutschsprachigen Länder.

Toteutustavat

28 h Seminar und 104,5 h Selbststudium

Oppimateriaali

Bücher, Filme, Zeitschriften, Internetquellen 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktive Teilnahme, Referat, schriftlicher Bericht

Opettaja
Yliopisto-opettaja Sabine Grasz
Arviointiasteikko

bestanden/nicht bestanden

Opintoneuvonta
Yliopisto-opettaja Sabine Grasz ja Tari Rantasuo, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Nein

Opetuksen aika ja paikka

Harjoitusryhmän aikataulu: ti 10.9.-17.12.2019 klo 14.15 - 16.00

Järjestämistapa

Kontaktunterricht

Kohderyhmä

Obligatorisch für alle Haupt- und Nebenfachstudierenden

Ilmoittaudu opintoihin
693466P Deutschsprachige Länder 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.