Oulun yliopiston läsnäoleville opiskelijoille opintoja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa

Oulun yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua maksutta seuraaville Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämille Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisille kielikursseille:


- Arabian kielen jatkokurssi I, 5 op
- Arabian kielen peruskurssi I, 5 op
- Arabian kielen peruskurssi I, 5 op
- English Activation Course 2 op
- Espanjan alkeiskurssi I, 4 op
- Espanjan alkeiskurssi II, 4 op
- Espanjan jatkokurssi I, 4 op
- Espanjan jatkokurssi II, 4 op
- Italian alkeiskurssi I, 4 op
- Italian alkeiskurssi II, 4 op
- Italian jatkokurssi I, 4 op
- Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op
- Kiinan kielen peruskurssi II, 5 op
- Kiinan suullinen alkeiskurssi I, 2 op
- Portugalin alkeiskurssi, osa I, 4 op
- Portugalin alkeiskurssi, osa II, 4 op
- Ranskan alkeiskurssi I, 5 op
- Ranskan alkeiskurssi II, 5 op
- Svenska för ekonomer 4 op
- Venäjän alkeiskurssi I, 5 op
- Venäjän alkeiskurssi II, 5 op

Kielikurssien lisäksi Oulun yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua maksutta seuraaviin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämiin Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisiin opintoihin:

- Elämänkatsomustieto 25 op
- Elämänkatsomustieto 35 op
- Filosofia 25 op
- Filosofia 35 op
- Historia 25 op
- Japani-opinnot 25 op
- Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen 5 op
- Kauppatiede 25 op
- Kulttuuriantropologia ja arkeologia 25 op
- Lakitiedon kurssi 5 op
- Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op
- Suomen kielen rakenne 5 op
- Suomen kieli 25 op
- Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op
- Terveystieteet 25 op
- Viestintä 25 op
- Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op

Kurssikohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/opinnot-lukuvuonna-2019-2020/

Kurssien viimeiset ilmoittautumisajat löytyvät kurssikohtaisista kuvauksista. Kielikursseilla on rajattu osallistujamäärä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Keväälle 2020 sijoittuvien kielikurssien tiedot ja ilmoittautuminen tarkentuvat myöhemmin. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy kurssikohtaisista tiedoista. Muista merkitä ilmoittautumiseesi tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Opintojen perumis- tai keskeyttämistapauksissa noudatetaan kesäyliopiston normaalia perumiskäytäntöä. Oulun yliopisto ei korvaa perumismaksua, vaan se tulee opiskelijan itsensä maksettavaksi.
 

OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAKIINTIÖ POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTON OULUN TOIMIPAIKAN OPINTOIHIN LUKUVUONNA 2019-2020!

KIINTIÖPAIKKA 100:LLE OPISKELIJALLE ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ!

Oulun yliopisto maksaa osan kesäyliopiston hinnoittelun mukaisesta kurssimaksusta 100:n Oulun yliopiston läsnäolevan perustutkinto-opiskelijan puolesta. Opiskelijan itsensä maksettavaksi jää 50 € /perusopintojen tai aineopintojen opintokokonaisuus tai 25 € / opintojakso. Kiintiöpaikat eivät koske jatko-opiskelijoita.

Valittavanasi ovat seuraavat kesäyliopiston Oulun toimipaikan opinnot:
Gerontologia 26 op (JY)
Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot 50 op (LY)
Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (LY)
Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)
Luova kirjoittaminen 25 op (TY)
Luova kirjoittaminen 35 op (TY)
Lääketieteen perusteita 25 op (UEF)
Ravitsemustiede 25 op (UEF)
Sosiaalipsykologia 25 op (UEF)
Terveysliikunta 25 op (UEF) (entinen liikuntalääketiede)
Työoikeus 4 op (LY)

Opintokohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/opinnot-lukuvuonna-2019-2020/?kategoria=opinnot-lukuvuonna-2019-2020&alue=Oulu&jarjestys=aakkos

ILMOITTAUTUMINEN:
Kiintiöpaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen on sitova. Mikäli olet jäämässä varasijalle, sinuun otetaan erikseen yhteyttä ja tiedustellaan halukkuutta tulla mukaan itse maksavana opiskelijana.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy opintokohtaisista tiedoista. Muista merkitä ilmoittautumiseesi tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Lisätietoja-kenttään tulee myös merkitä maininta KIINTIÖ-OPISKELIJA.

Opintojen perumis- tai keskeyttämistapauksissa noudatetaan kesäyliopiston normaalia perumiskäytäntöä. Oulun yliopisto ei korvaa opiskelijoiden perumismaksuja.

Yhteystiedot:
Puhelin: 044 465 2205, 044 465 2206
Email: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
Käyntiosoite: Torikatu 22A, 2. krs
Postiosoite: PL 2437, 90014 OULUN YLIOPISTO

Viimeksi päivitetty: 15.8.2019