Opiskelu

Avoin yliopisto-opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston perustutkinto-opetusta. Opiskelussa perehdytään tieteenalojen käsitteisiin, teorioihin ja tutkimustuloksiin. Keskeistä on tieteellisen ajattelutavan sekä tiedon hankkimisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen. Näiden taitojen lisäksi opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäisyyttä.

Opetusta toteutetaan lähiopetuksena iltaisin ja viikonloppuisin. Opintojen saavutettavuuden parantamiseksi opetusta järjestetään yhä useammin myös etä- ja monimuoto-opetuksena sekä verkko- ja yksilöopintoina. Opetusta järjestetään Oulun lisäksi useilla yhteistyöpaikkakunnilla.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä (yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin työtä). Opintopistekäsite ei tarkoita yksistään luentokurssin työaikaa. Työskentelyyn voi sisältyä luentoja, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Käytännössä opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika voi vaihdella mm. opiskelijoiden erilaisista työtavoista tai oppimisedellytyksistä riippuen.

Viimeksi päivitetty: 13.9.2018