Opetustarjonta, syksy 2019 - kevät 2020

HUMANISTISET JA YHTEISKUNTATIETEELLISET ALAT, SYKSY 2019 - KEVÄT 2020

ayA113301 Elämänkatsomustieto 25 op (po), Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, lv. 2019-20
ayA113301 Elämänkatsomustieto 25 op  (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska, lv. 2019-20
ayA113302Elämänkatsomustieto 35 op aineopinnot (=ao), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska, lv. 2019-20elokuvatutkimus 25 op (po, osia), Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, lv. 2019-20
ayA110102 Englantilainen filologia 35 op (ao), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ayA111801 Filosofia 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska, lv. 2019-20
ayA111802 Filosofia 35 op (ao), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska, lv. 2019-20
ayA113801 Historia 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ayA114001 Japani-opinnot 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ay683401P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
ayA110701 Kirjallisuus 25 op (po), Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kesä 2019 – syksy 2020
ayA116401 Kulttuuriantropologia ja arkeologia 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, lv. 2019-20
ay700740P Lakitiedon kurssi 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kevät 2020
ay700500P Latinan alkeiskurssi 5 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
ay700501P Latinan jatkokurssi 5 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, kevät 2020
ayA110501 Logopedia 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen 5 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
ayA116901 Ruotsin kieli 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ayA116901 Ruotsin kieli 25 op (po), Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kevät 2020 – kevät 2021
ay693723A Svenska för pedagoger 5 op, Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, syksy 2019
ay694958Y Suomen kielen rakenne 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
ayA110401 Suomen kieli 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ayA112301 Taidehistoria 25 op (po),  Limingan kansanopisto, lv. 2019-20
ayA100001 Viestintä 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska, lv. 2019-20
ay694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu kevät 2020

Yhteiskuntaoppi 60 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20

 • Sosiologia, perusopinnot 25 op
 • Kauppatiede, perusopinnot 25 op
 • 700740P Lakitiedon kurssi 5 op
 • Valinnaisia 5 op (valitaan yksi seuraavista):
 • 700600P Johdatus filosofiaan 5 op TAI
 • 700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op TAI
 • 700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op TAI
 • 695100P Johdatus viestintään 5 op
   

KASVATUSALAT LV.  2019-2020

Erityispedagogiikka 25 op A255102 (monimuoto-opetus = momu)  lv. 2019-20: Avoin yliopisto, Oulu, Kaukametsän opisto, Kajaani, Vieremän kansalaiopisto, Kajaani. Kesä 2020- syksy 2020: Ammatillinen opettajakorkeakoulu/ OAMK,
Kasvatustiede 25 op A250504 (momu), lv. 2019-20: Avoin yliopisto, Oulu,  Kaukametsän opisto, Kajaani, Pohjois-Pohjanmaa kesäyliopisto, Kuusamo, Raahe, Vieremän kansalaisopisto, Vieremä, Haapaveden opisto, Haapavesi,  Haapaveden lukio, Haapavesi,        Pudasjärven kaupunki, Pudasjärvi
Kasvatustiede 35 op A250505 (momu)  lv. 2019-20: Avoin yliopisto, Oulu, Kaukametsän opisto, Kajaani, Pohjois-Pohjanmaa kesäyliopisto, Kuusamo, Raahe,  Pudasjärven kaupunki, Pudasjärvi
Kasvatustiede 10 op (AMOK, MOMU)  lv. 2019-20: , OAMK, Ammatillinen opettajankoulutus, kesä 2019, syksy 2019, kevät 2020, kesä 2020
Ohjelmointi perusopetuksessa (5 op) ay407062A,  lv. 2019-20
Psykologian perusopinnot 25 op A250603 (momu) lv. 2019-20: Avoin yliopisto, Oulu, Kaukametsän opisto, Kajaani, Vieremän kansalaisopisto, Vieremä
Psykologian aineopinnot 35 op A250604 (Perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus) lv. 2019-20, Avoin yliopisto, Oulu
Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen (5 op) ay405028Y
Terveystieto, perusopinnot 25 op A791404 (verkko-opinnot)  lv. 2019-20, Avoin yliopisto, Oulu 
Terveystieto, aineopinnot 35 op A791407 (verkko-opinnot) lv. 2019-20, Avoin yliopisto, Oulu
 

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET, LV. 2019-2020

ayA633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

 • ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
  Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
 • ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
  Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
 • ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
  Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
 • ay724108PRahoitusmarkkinat 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
  Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
 • ay721172P Johdon laskentatoimi 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20

ay724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op, , Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20 (tätä ei voi sisällyttää Kauppatiede 25 op kokonaisuuteen)
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT LV. 2019-2020

905060Y Arabian peruskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
905061Y Arabian peruskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019

902063Y English Activation Course 2 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
902063Y English Activation Course 2 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Raahe, syksy 2019 ja kevät 2020

905024Y Espanjan alkeiskurssi I 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
905024Y Espanjan alkeiskurssi I 4 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
905026Y Espanjan alkeiskurssi II 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kevät 2020
905026Y Espanjan alkeiskurssi II 4 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, kevät 2020
905026Y Espanjan alkeiskurssi II 4 op, Puolangan kansalaisopisto, Puolanka, syksy 2019
905028Y Espanjan jatkokurssi I 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
905028Y Espanjan jatkokurssi I 4 op, Puolangan kansalaisopisto, Puolanka, kevät 2020
905029Y Espanjan jatkokurssi II 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kevät 2020

905006Y Italian alkeiskurssi I 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
905006Y Italian alkeiskurssi I 4 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
905007Y Italian alkeiskurssi II 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kevät 2020
905007Y Italian alkeiskurssi II 4 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, kevät 2020
905008Y Italian jatkokurssi I 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019

905082Y Portugalin alkeiskurssi, osa I 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
905083Y Portugalin alkeiskurssi, osa II 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kevät 2020

904016Y Ranskan alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
904017Y Ranskan alkeiskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kevät 2020
904017Y Ranskan alkeiskurssi II 5 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019

901018Y Ruotsin valmentava kurssi 2 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, kevät 2020

904066Y Venäjän alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, syksy 2019
904066Y Venäjän alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Raahe, syksy 2019 ja kevät 2020
904066Y Venäjän alkeiskurssi I 5 op, Puolangan kansalaisopisto, Puolanka, syksy 2019
904066Y Venäjän alkeiskurssi I 5 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
904067Y Venäjän alkeiskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kevät 2020
904067Y Venäjän alkeiskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Raahe, syksy 2019 ja kevät 2020
904067Y Venäjän alkeiskurssi II 5 op, Puolangan kansalaisopisto, Puolanka, kevät 2020
904067Y Venäjän alkeiskurssi II 5 op, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, kevät 2020

900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5 op, Puolangan kansalaisopisto, Puolanka, syksy 2019 ja kevät 2020
900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5 op, Riveria kesäyliopisto, Joensuu, syksy 2019 ja kevät 2020
 

LUONNONTIETEET LV. 2019-2020

ay740152P Biokemian perusteet 1: Biomolekyylit 5 op, verkko-opinnot, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ay740153P Biokemian perusteet 2: Menetelmät 2 op, verkko-opinnot, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ay740154P Biokemian perusteet 3: Aineenvaihdunta 3 op, verkko-opinnot, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
740148P Biomolecules 5 op, perusopetukseen integroitu lähiopetus (POIA), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
740149P Aineenvaihdunta I, 4 op, perusopetukseen integroitu lähiopetus (POIA), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
740151P Biokemian menetelmät I, 3,5 op (luento-osa), perusopetukseen integroitu lähiopetus (POIA), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

ay802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op, Snellman kesäyliopisto, Kuopio, kevät 2020
ay806118P Johdatus tilastotieteeseen 5 op, Snellman kesäyliopisto, Kuopio, lv. 2019-20
ay802336A Salausmenetelmät 5 op (verkkokurssi), Kaukametsän opisto, Kajaani, lv. 2019-20
ay791635A Fennoskandian luonnonmaantiede 5 op (kirjatentti), Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
ay790340A Globaali kehitysproblematiikka 5 op (kirjatentti), Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
ay790349A Maapallon aluemaantiede 5 op (kirjatentti), Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, syksy 2019
750124P Ekologian perusteet 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
750373A Eliömaantiede 5 op perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
757109P Genetiikan perusteiden luennot 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
756346A Kasvibiologian perusteet 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
756347A Conservation of biodiversity 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
750121P Solubiologia 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
761310A Aaltoliike ja optiikka 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
761108P Fysiikan maailmankuva 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
761118P Mekaniikka 1 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
766116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
765308A Tähtitieteen historia 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
790152P Johdatus maantieteeseen tieteenalana, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
790101P GIS-perusteet ja kartografia, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
790104P Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
802336A Salausmenetelmät 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
802354A Algebran perusteet 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
802120P Matriisilaskenta 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
806113P Tilastotieteen perusteet 5 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille 7 op, perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, avoin yliopisto, Oulu lv. 2019-20
 

LÄÄKETIETEET LV. 2019-2020

Hampaiston ja suun terveys, 2 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

Näyttöön perustuvan lääketieteen perusteet I, 3 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

Evidence-based Medicine Toolkit, 1 op
Lääketieteellisen tiedon hakeminen, 2 op

Näyttöön perustuvan lääketieteen perusteet I, 3 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

 • Diagnostisten testien arviointi, 1 op
 • Tilastotiedepaketti, 1op
 • Lääketieteellisen kirjallisuuden käyttö näyttöön perustuvassa lääketieteessä
   

TEKNIIKAN ALAT LV. 2019-2020

Tuotantotalouden ala

Tuotantotalous 25 op -A440190,  lv. 2019-20: 
-  A
voin yliopisto, Oulu  - Helsingin seudun kesäyliopisto, Helsinki , - Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylä, - Kaukametsän opisto, Kajaani  - Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi,
- Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Raahe -Snellman-kesäyliopisto, Kuopio

 • Tuotantotalouden peruskurssi 5 op 555225P 
 • Projektinhallinnan peruskurssi 5 op 555285A 
 • Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op 555264P
 • Prosessi ja laatujohtaminen 5 op 555286A
 • Tuotekehitys 5 op 555242A

Tekniikan viestintä 2 op  900060A , Pohjois-Pohjanmaa kesäyliopisto, Ylivieska, kevät 2020

Konetekniikan ala

461102A Statiikka 5 op, avoin yliopisto, Oulu, syksy 2019
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
466105S Teräsrakenteiden suunnittelu 6 op, avoin yliopisto, Oulu, syksy 2019, perusopetukseen integroituja opintoja
466106S Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi 6 op, avoin yliopisto, Oulu, kevät 2019, perusopetukseen integroituja opintoja

Prosessi- ympäristötekniikan ala

477221A Aine- ja energiataseet, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
477416S Korkealämpötilaprosessit, 5 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
477128S Circular Bioeconomy, 5 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
477129S Inorganics Materials in Circular Economy, 5 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
488204S Air Pollution Control Engineering, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
488215S Industry and Environment, 5 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
488203S Industrial Ecology, 5 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

Arkkitehtuurin ala

451535P Arkkitehtuurin historia I luentokurssi, 5 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
455511P Plastinen sommittelu 1, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
455512P Plastinen sommittelu 2, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
451537A Arkkitehtuurin historia II luentokurssi, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
450547A id/Indesign perusteet, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
450541A ps/Photoshop,edistynyt kuvankäsittely, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
451504A Arkkitehtuurin historia III luentokurssi, 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

Kemian ala

780116P Johdatus orgaaniseen kemiaan (periodi 3), 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
780117P Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (periodi 1), 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
780118P Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (periodi 2), 5op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja

Geotieteen ala

771113P  Geologian peruskurssi I (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
771114P Geologian peruskurssi II (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
771116P Johdatus Suomen maaperägeologiaan ja maaperän raaka-ainevaroihin (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
771115P Johdatus Suomen kallioperägeologiaan ja malmigeologiaan (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
771117P Mineralogian peruskurssi (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
491102P  Johdatus kiinteän maan geofysiikkaan (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja

Kaivannaisala

493300A Rikastustekniikan perusta (5op), verkkokurssi, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
492300A Kalliomekaniikka (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
491101P Johdatus kaivannaisalaan (5op), avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20, perusopetukseen integroituja opintoja
 

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT LV. 2019-2020

ay041201A Basics in eHealth, 5 op, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ayA551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op, Keski-Pohjanmaa kesäyliopisto, Kokkola, lv. 2019-20
ayA551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
ayA551102 Terveystieteiden aineopinnot 35 op, Keski-Pohjanmaa kesäyliopisto, Kokkola, lv. 2019-20  TAI VAIHTOEHTOISESTI

Terveystieteiden aineopintoja 31 op, Keski-Pohjanmaa kesäyliopisto, Kokkola, lv. 2019-20

 • ay352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op
 • ay353234A Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10op
 • ay353235A Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10op
 • ay352114A Kandidaatintutkielma 6op

ay040404A Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, lv. 2019-20
 

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOTEKNIIKKA lv. 2019-2020

Tietojenkäsittelytiede

Johdanto-moduuli / Introduction Module
810136 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
811102P Laitteet ja tietoverkot / Devices and Data Networks, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
811168P Tietoturva, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
 

Ohjelmistokehitys-moduuli / Software Development Module
811103P Johdatus ohjelmistotuotantoon / Introduction to Software Engineering, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
Ohjelmointi-moduuli / Programming Module, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
811104P Ohjelmointi 1 / Programming 1, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

Järjestelmät, palvelut ja ihmisnäkökulma -moduuli / Systems, Services and Human Aspects Module
811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-2020

031010P Matematiikan peruskurssi I, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
521077P Johdatus elektroniikkaan, perusopetukseen integroituina verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
521141P Ohjelmoinnin alkeet, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
031078P Matriisialgebra, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
031075P Matematiikan peruskurssi II, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja
031021P Tilastomatematiikka, perusopetukseen integroituina verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
031076P Differentiaaliyhtälöt, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
031077P Kompleksianalyysi, perusopetukseen integroituina verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin, perusopetukseen integroituina lähiopintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
521337a Digitaaliset suodattimet, perusopetukseen integroituina lähiopintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
521159P Principles of Digital Fabrication, perusopetukseen integroituina lähiopintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
521160P Johdatus tekoälyyn, perusopetukseen integroituina lähiopintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
521457A Ohjelmistotekniikka, perusopetukseen integroituina verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
521453A Käyttöjärjestelmät, perusopetukseen integroituina verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20
521467A Digitaalinen kuvankäsittely, perusopetukseen integroituina lähiopintoina, avoin yliopisto, Oulu, lv. 2019-20

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019