Opetustarjonta, kesä 2020

Tältä sivulta löydät kootusti kesän 2020 avoimien yliopisto-opintojen tarjonnan.
HUOM!  Tiedot ja linkit täydentyvät vielä maaliskuussa, myös muutokset ovat mahdollisia.

HUMANISTISET JA YHTEISKUNTATIETEELLISET ALAT

ayA113101 Elokuvatutkimus 25 op (po), osia, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, kesä 2020
ayA113301 Elämänkatsomustieto 25 op, (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ay683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen 5 op, Lapin kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA110701 Kirjallisuus 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu kesä 2020
ay700500P Latinan alkeiskurssi 5 opPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu kesä 2020
ay683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op, Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kesä 2020
ay683401P Pohjoissaamen jatkokurssi 5 op, Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kesä 2020
ay694943A Viron alkeiskurssi 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ay694943A Viron alkeiskurssi 5 op, Vaasan kesäyliopisto, Vaasa, kesä 2020 

KASVATUSALAT

ayA250504 Kasvatustiede 25 op (po, momu), Pohjois-Pohjanmaa kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA250603 Psykologia 25 op (po, momu), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA211401 Sosiologia 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA791404 Terveystieto 25 op (po, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay410090P Johdatus kasvatustieteen perusteisiin 2 op, verkko-opinnot, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020

KAUPPA, HALLINTO- JA OIKEUSTIETEET

ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020 elokuu (Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja)
ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020 elokuu (Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja)

Edellä mainitut voi sisällyttää Kauppatiede, sivuaineopinnot 25 op (po) kokonaisuuteen.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

ay902138Y Business Writing 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay902130Y Englanti, vieras kieli (KTK) 3 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905024Y Espanjan alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905026Y Espanjan alkeiskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905006Y Italian alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905007Y Italian alkeiskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905042Y Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901018Y Ruotsin valmentava kurssi 2 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay902007Y Scientific Communication (LTK) 1,5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901053Y Svenska för ekonomer (OyKKK) 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901030Y. Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HuTK) 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901032Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901036Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LTK) 3 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901034Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LuTK) 1 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LuTK) 1 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay904066Y Venäjän alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay900084Y Tieteellinen viestintä 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay900008Y Puheviestinnän perusteet 3 op, Vaasan kesäyliopisto, kesä 2020

LUONNONTIETEET

ay766101P Fysiikan matematiikkaa 5 op, Vaasan kesäyliopisto, kesä 2020
ay752316A Sienikurssi 3 op, Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kesä/syksy 2020
ay752316A Sienikurssi 3 op, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kesä 2020
ay765106P Tähtitieteen historia 5 op, Vaasan kesäyliopisto, kesä 2020
 

TIETOJENKÄSITTELY,  TIETOTEKNIIKKA, ELEKTRONIIKKA JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

ay521077P Johdatus elektroniikkaan 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay031010P
Matematiikan peruskurssi I,5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay031075P
Matematiikan peruskurssi II, 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
 ay031078P
Matriisialgebra 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay031076P
Differentiaaliyhtälöt 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay521141P
Ohjelmoinnin alkeet 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay521457A
Ohjelmistotekniikka 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä2020
ay811103P
Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay811104P
Ohjelmointi 1, 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020

Viimeksi päivitetty: 2.4.2020