Opetustarjonta, kesä 2020

Tältä sivulta löydät kootusti kesän 2020 avoimien yliopisto-opintojen tarjonnan.
HUOM!  Tiedot ja linkit täydentyvät vielä maaliskuussa, myös muutokset ovat mahdollisia.

(po=perusopinnot, ao=aineopinnot)

HUMANISTISET JA YHTEISKUNTATIETEELLISET ALAT

ayA113101 Elokuvatutkimus 25 op (po), osia, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola, kesä 2020
ayA113301 Elämänkatsomustieto 25 op, (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ay683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen 5 op, Lapin kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA110701 Kirjallisuus 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu kesä 2020
ay700500P Latinan alkeiskurssi 5 opPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu kesä 2020
ay683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op, Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kesä 2020
ay683401P Pohjoissaamen jatkokurssi 5 op, Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kesä 2020
ay694943A Viron alkeiskurssi 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ay694943A Viron alkeiskurssi 5 op, Vaasan kesäyliopisto, Vaasa, kesä 2020 

KASVATUSALAT

ayA250504 Kasvatustiede 25 op (po, momu), Pohjois-Pohjanmaa kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA250603 Psykologia 25 op (po, momu), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA211401 Sosiologia 25 op (po), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020
ayA791404 Terveystieto 25 op (po, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay410090P Johdatus kasvatustieteen perusteisiin 2 op, verkko-opinnot, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020

KAUPPA, HALLINTO- JA OIKEUSTIETEET

ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020 elokuu (Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja)
ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu, kesä 2020 elokuu (Huomaa, että kyseinen opintojakso on myös osa avoimen väylän opintoja)

Edellä mainitut voi sisällyttää Kauppatiede, sivuaineopinnot 25 op (po) kokonaisuuteen.

ay724102P Johtajuus ja organisaatiot (AVOIN YO) 5 op (po, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay724812P Building Change Through Entrepreneurship (AVOIN YO) 5 op (po, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay724201A Internationalization (AVOIN YO) 5 op (ao, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay724202A Managing Multinationals (AVOIN YO) 5 op (ao, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay721563S Entrepreneurial Leadership (AVOIN YO) 6 op (so, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay721070S Globally Responsible Business (AVOIN YO) 6 op (so, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay721569S IBM Book Club (AVOIN YO) 6 op (so, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay721568S Individual Business Management Project (AVOIN YO) 6 op (so, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay721559S Venture Growth Strategies (AVOIN YO) 6 op (so, verkko-opinnot), avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

ay902138Y Business Writing 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay902130Y Englanti, vieras kieli (KTK) 3 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905024Y Espanjan alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905026Y Espanjan alkeiskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905006Y Italian alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905007Y Italian alkeiskurssi II 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay905042Y Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901018Y Ruotsin valmentava kurssi 2 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay902007Y Scientific Communication (LTK) 1,5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901053Y Svenska för ekonomer (OyKKK) 4 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901030Y. Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HuTK) 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901032Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901036Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LTK) 3 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901034Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LuTK) 1 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LuTK) 1 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay904066Y Venäjän alkeiskurssi I 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay900084Y Tieteellinen viestintä 5 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kesä 2020
ay900008Y Puheviestinnän perusteet 3 op, Vaasan kesäyliopisto, kesä 2020

LUONNONTIETEET

ay766101P Fysiikan matematiikkaa 5 op, Vaasan kesäyliopisto, kesä 2020
ay752316A Sienikurssi 3 op, Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi, kesä/syksy 2020
ay752316A Sienikurssi 3 op, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kesä 2020
ay765106P Tähtitieteen historia 5 op, Vaasan kesäyliopisto, kesä 2020
 

TIETOJENKÄSITTELY,  TIETOTEKNIIKKA, ELEKTRONIIKKA JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

ay521077P Johdatus elektroniikkaan 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay031010P
Matematiikan peruskurssi I,5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay031075P
Matematiikan peruskurssi II, 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
 ay031078P
Matriisialgebra 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay031076P
Differentiaaliyhtälöt 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay521141P
Ohjelmoinnin alkeet 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay521457A
Ohjelmistotekniikka 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä2020
ay811103P
Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op, verkko-opintoina,  avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay811104P
Ohjelmointi 1, 5 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
 

TEKNIIKAN ALA
ay477231A Aine- ja energiataseet I , 2 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020
ay477232A Aine- ja energiataseet II, 3 op, verkko-opintoina, avoin yliopisto, Oulu, kesä 2020

Viimeksi päivitetty: 27.5.2020