University of Oulu, 2019

Opintojen aloittaminen

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon! Tässä osiossa kerrotaan opiskelun aloitukseen liittyvistä käytännöistä. Kun olet ilmoittauttautunut jollekin avoimen yliopiston opintojaksolle tai opintokokonaisuuteen, saat ennen opintojen alkamista opiskelijakirjeen sähköpostiisi, jossa kerrotaan opintojen aloittamiseta. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio tai laita viestiä avoin.yliopisto(at)oulu.fi.

Yhteistyöoppilaistosten kanssa yhteistyössä toteutettavissa opinnoissa yhteistyöoppilaitos informoi opiskelijoita opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännöistä.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit opiskella vaikkapa kieliä harrastusmielessä tai täydentää ammatillista osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Useimmissa oppiaineissa avoin yliopisto järjestää 25 opintopisteen laajuisia perusopintoja ja 35 opintopisteen laajuisia aineopintoja. Lisäksi voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, joiden laajuus vaihtelee.

Tutkintoja avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Opiskelija voi lukea avoimen yliopiston opinnot myöhemmin hyväkseen, mikäli hän saa tutkinnonsuorittamisoikeuden.

Opetustarjontaamme pääset tutustumaan täältä.

 
Avoimen yliopiston opinnot voidaan toteuttaa
  • Lähiopetuksena
  • Monimuoto-opetuksena
  • Verkko-opintoina
  • POIA-opintoina

Avoin yliopisto-opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin.

Lähiopetuksessa yliopiston opettajat luennoivat, pitävät harjoituksia tai seminaareja ja opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti.

Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Opinnot järjestetään useimmiten yhteistyössä paikallisen aikuisoppilaitoksen kanssa. Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät lähi- ja etäopetus sekä itseopiskelu, jota tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla. Monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet joustavaan opiskeluun.

Verkko-opinnoissa kurssi toteutetaan kokonaan verkkopohjaisessa oppimisympäristössä, joten tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden suorittaaksesi nämä opinnot. Verkko-opinnoissa opiskelija tekee oppimisympäristöön tehtäviä ja on vuorovaikutuksessa kurssitovereihinsa internetin välityksellä.

POIA-opinnot ovat perusopetukseen integroitua avointa yliopisto-opetusta. POIA-opiskelijat opiskelevat tiedekunnan perusopetuksen lukujärjestyksen mukaisesti, joten opetus on useimmiten päivisin. Työttömänä ollessasi neuvottele TE-toimiston kanssa ennen opiskelemaan hakeutumistasi.

Avoin yliopisto-opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston perustutkinto-opetusta. Opiskelussa perehdytään tieteenalojen käsitteisiin, teorioihin ja tutkimustuloksiin. Keskeistä on tieteellisen ajattelutavan sekä tiedon hankkimisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen. Näiden taitojen lisäksi opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäisyyttä.

Opetusta toteutetaan lähiopetuksena iltaisin ja viikonloppuisin. Opintojen saavutettavuuden parantamiseksi opetusta järjestetään yhä useammin myös etä- ja monimuoto-opetuksena sekä verkko- ja yksilöopintoina. Opetusta järjestetään Oulun lisäksi useilla yhteistyöpaikkakunnilla.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä (yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin työtä). Opintopistekäsite ei tarkoita yksistään luentokurssin työaikaa. Työskentelyyn voi sisältyä luentoja, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Käytännössä opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika voi vaihdella mm. opiskelijoiden erilaisista työtavoista tai oppimisedellytyksistä riippuen.

Moodle-oppimisympäristö

Moodlen käyttöohjeet löydät täältä.
Moodle-oppimisympäristöön pääset osoitteesta https://moodle.oulu.fi/

Optima-oppimisympäristö

Optiman yleisimpiin toimintoihin voit tutustua opasvideoiden avulla. Opasvideot löydät täältä
Optima-käyttöohjeet löydät täältä.
Optima-oppimisympäristöön pääset osoitteesta: https://optima.oulu.fi/

Zoom

Zoom on videoviestintäpalvelu, joka sopii esimerkiksi opetuksen ja webinaarien järjestämiseen.​
 Zoom-palveluun pääset osoitteesta: https://oulu.zoom.us/

Opiskelutaito

Avoimella yliopistolla on Digicampus-ympäristössä Orientaatio avoimeen yliopistoon -itseopiskelupaketti, josta löydät koostettuna tietoa mm. opiskelutaidoista. Löydät materiaalipaketin kirjautumalla DigiCampukseen vierailijana (guest) ja hakemalla kurssin nimellä.

Kirjastopalvelut

Kirjasto ja tiedonhaku

Kirjaston käytön hallinta ja tiedonhankintataidot ovat tärkeä osa opiskelua. Kirjastot tarjoavat opiskelijoiden käyttöön erilaisia aineistoja ja palveluja: kirjoja, lehtiä, tietokantoja, työskentelytiloja ja neuvontaa. Oulun yliopiston kirjaston palveluja kehitetään erityisesti Oulun yliopistossa tapahtuvan opiskelun ja tutkimuksen tarpeisiin. Oulun avoimen yliopiston opiskelijoilla on samat aineiston käyttöoikeudet kuin perustutkinto-opiskelijoillakin.

OULA-Finna, Oulun yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta, on vapaasti käytettävissä verkossa. Lisäksi käytössä on lukuisia eri alojen tietokantoja sekä elektronisia lehtiä ja kirjoja, joita avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää joko yliopiston verkkoon kuuluvilta koneilta, esim. kirjastoissa ja mikroluokissa, tai kirjautumalla etäkäyttöön omalla Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella. Tiedonhaun tieteenalaoppaisiin on koottu eri alojen keskeisimmät tietokannat ja muu elektroninen aineisto selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Oma yhteyshenkilö
Avoimella yliopistolla on kirjastossa oma yhteyshenkilö, informaatikko Kaisu Clarot. Hän auttaa sekä opiskelijoita että henkilökuntaa kirjaston käyttöä ja tiedonhakua koskevissa asioissa. Avoimen yliopiston opettajat ja opiskelijat voivat ottaa yhteyttä myös kurssikirjahankintoihin liittyen. Opastusta ja neuvontaa saa Oulun yliopiston kirjastossa Linnanmaalla sopimalla ajan informaatikon kanssa, puh 0294 483540, e-mail: avoin.kirjastopalvelut(at)oulu.fi.

Kirjaston käytöstä järjestetään opiskelijoille ilmaisia koulutustilaisuuksia syyslukukauden alussa ja myöhemmin tarpeen mukaan. Koulutuksista löydät lisätietoa täältä. Oulussa järjestettävään koulutukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla avoin.kirjastopalvelut(at)oulu.fi.

Kajaanin avoimen yliopiston opiskelijoille järjestetään kirjastonkäytön opetustilaisuuksia ja henkilökohtaista opastusta tarpeen mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastossa (Ketunpolku 1). Kajaanissa opiskelevat voivat osallistua Zoom-yhteydellä Oulussa järjestettäviin tiedonhankinnan opetuksiin. Yhteyshenkilönä toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston johtaja Riitta-Liisa Karjalainen, puh. 044 7101500, riitta-liisa.karjalainen(at)kamk.fi

Avoimen yliopiston opiskelija saa opiskeluoikeutensa ajaksi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen Oulun yliopiston tietohallinnon palveluihin. Käyttäjätunnus luodaan automaattisesti seuraavana päivänä opiskeluoikeuden alkamisesta. Opiskeluoikeusaika on opintokokonaisuudessa kolme lukukautta ja yksittäisellä opintojaksolla kaksi lukukautta ilmoittautumislukukauden alusta alkaen. Yliopiston lukukaudet alkavat joko 1.8. tai 1.1. (kevätlukukausi 1.1.-31.7. ja syyslukukausi 1.8.-31.12). Opiskeluoikeuden keston näet opintotietojärjestelmä WebOodista (Ks. myös opintosuoritusote ja todistus). Opiskelija saa käyttäjätunnuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja salasanan tekstiviestillä ilmoittamaansa puhelinnumeroon. Tunnusta ei tarvitse aktivoida erikseen.
Mikäli olet aiemmin opiskellut Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa aktivoituvat vanha käyttäjätunnus ja salasana opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen seuraavana päivänä. Jos et tiedä tai muista käyttäjätunnustasi tai salasanaasi, ja mikäli aiemmista opinnoista on aikaa yli vuosi, sinun täytyy tunnistautua verkkopankkitunnuksilla itsepalveluun täällä.

Verkkopankkitunnusten puuttuessa käyttäjätunnuksen ja salasanan saa käymällä Oulun yliopiston IT-palvelupisteessä ja todistamalla henkilöllisyytensä.

Huom! Käyttäjätunnuksen salasana on vaihdettava vähintään vuoden välein. Salasanan voi vaihtaa osoitteessa: https://account.oulu.fi/passwd

Jos sinulla on kirjautumisongelmia, voit tällä palvelulla tarkistaa tunnuksesi tilan. Linkki itsepalveluun: Tunnuksen tila
Jos et voi itse ratkaista ongelmaa palvelun näyttämien tietojen perusteella, voit palvelun sivulta lähettää tilatiedot sekä pyynnön tietohallinnon neuvontaan tai asiakastukeen.
Oulun yliopiston ICT-palveluiden neuvonta ja asiakastuki: https://www.oulu.fi/th/yhteystiedot 

Käyttäjätunnuksella opiskelija voi käyttää:

  • Opiskelijoille tarkoitettua sähköpostipalvelua (Office 365 -pilvipalveluun sisältyvä Outlook-sähköposti - lisätietoja opiskelijasähköpostista on osoitteessa www.oulu.fi/th/office365
  • Office 365 for Education -pilvipalveluina mm. Office Web Apps -sovelluksia (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype for Business) sekä kalenteria ja monipuolisia ryhmätyökaluja
  • Verkko-oppimisympäristö Optimaa ja muita opintojen tueksi tarkoitettuja tietojärjestelmiä (mm. WebOodi, Oulun yliopiston wiki-järjestelmä)
  • Oulun yliopiston kirjaston tietokantojen etäkäyttöpalvelua
  • Tietohallinnon ylläpitämien työasemia, kts. www.oulu.fi/th/resurssit
  • Tietohallinnon ohjelmistojakelua, kts. http://www.oulu.fi/th/ohjelmistot

Lisätietoja Oulun yliopiston ICT-palveluista on saatavilla osoitteessa www.oulu.fi/th

Käyttäjätunnukset sulkeutuvat kahden viikon kuluessa opinto-oikeuden päättymisestä. Sulkeutumisesta lähetetään opiskelijalle erillinen muistutus opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (WebOodissa) seitsemän päivän kuluttua opiskeluoikeuden päättymisestä. Ennen sulkeutumista käyttäjän on siirrettävä tarvitsemansa tiedostot pois yliopiston järjestelmistä (tiedostot häviävät). Opiskelijan perustiedot ja suoritukset säilyvät järjestelmässä.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaa koskevat samat käyttösäännöt kuin muitakin yliopiston opiskelijoita. Säännöt ovat luettavissa verkossa osoitteessa http://www.oulu.fi/th/node/29325.

Avoimen yliopiston opiskelijoilla ei ole niin sanottua tulostuskiintiötä. Halutessasi voit ostaa tulostuskiintiötä, lue ohjeet tulostuskiintiön ostamiseen täältä.

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea. Hyväksilukemisesta päättää opinnoista vastaava taho. AHOT-menettelyä voi hyödyntää avoimen yliopiston opinnoissa esimerkiksi keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi.

AHOT-menettelyn käynnistäminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassa oleva Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskeluoikeus kyseiselle opintojaksolle. Opintomaksua ei palauteta, vaikka opintojakso hyväksiluettaisiin.

Samoin jos opiskelija on ilmoittautunut opintokokonaisuuteen ja maksanut sitä koskevat maksut, ja sen jälkeen hän hakee jonkun opintokokonaisuuteen kuuluvan opintojakson AHOTointia, kyseistä opintojaksoa koskevia maksuja ei palauteta.

Käyttäjätunnus ja salasana yliopiston järjestelmiin tulevat voimaan parin päivän sisällä ilmoittautumisesta, joten samalle päivää ei voi vielä tehdä AHOTointia OSAT-järjestelmään.

Mikäli opiskelijan hyväksilukuhakemus hylätään, hän saa perustellun päätöksen hylätyksi tulleista opintojaksoista. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

Katso myös:

• Oulun yliopiston AHOT-prosessi ja oikaisupyyntö

• AHOT-käsitteitä

Mihin AHOT-hakemus tehdään?

• AHOT-hakemukset täytetään OSAT-järjestelmässä.

• AHOT-oikaisupyyntölomake löytyy opintoasioiden lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty: 8.6.2020