University of Oulu, 2019

Opintojen aloittaminen

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon! Tässä osiossa kerrotaan opiskelun aloitukseen liittyvistä käytännöistä. Kun olet ilmoittauttautunut jollekin avoimen yliopiston opintojaksolle tai opintokokonaisuuteen, saat ennen opintojen alkamista opiskelijakirjeen sähköpostiisi, jossa kerrotaan opintojen aloittamiseta. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio tai laita viestiä avoin.yliopisto(at)oulu.fi.

Voit käydä tutustumassa avoimen yliopiston itseopiskelupakettiin Digicampus -ympäristössä. Itseopiskelupaketista löydät muun muassa tietoa opintojen järjetämistavoista, akateemisesta opiskelusta ja opiskelutaidoista.

Yhteistyöoppilaistosten kanssa yhteistyössä toteutettavissa opinnoissa yhteistyöoppilaitos informoi opiskelijoita opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännöistä.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit opiskella vaikkapa kieliä harrastusmielessä tai täydentää ammatillista osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Useimmissa oppiaineissa avoin yliopisto järjestää 25 opintopisteen laajuisia perusopintoja ja 35 opintopisteen laajuisia aineopintoja. Lisäksi voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, joiden laajuus vaihtelee.

Tutkintoja avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Opiskelija voi lukea avoimen yliopiston opinnot myöhemmin hyväkseen, mikäli hän saa tutkinnonsuorittamisoikeuden. 

Opetustarjontaamme pääset tutustumaan täältä.

 

Avoimen yliopiston opinnot voidaan toteuttaa

 • Lähiopetuksena
 • Monimuoto-opetuksena
 • Verkko-opintoina
 • POIA-opintoina

Avoin yliopisto-opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin.

Lähiopetuksessa yliopiston opettajat luennoivat, pitävät harjoituksia tai seminaareja ja opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti.

Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Opinnot järjestetään useimmiten yhteistyössä paikallisen aikuisoppilaitoksen kanssa. Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät lähi- ja etäopetus sekä itseopiskelu, jota tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla. Monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet joustavaan opiskeluun.

Verkko-opinnoissa kurssi toteutetaan kokonaan verkkopohjaisessa oppimisympäristössä, joten tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden suorittaaksesi nämä opinnot. Verkko-opinnoissa opiskelija tekee oppimisympäristöön tehtäviä ja on vuorovaikutuksessa kurssitovereihinsa internetin välityksellä.

POIA-opinnot ovat perusopetukseen integroitua avointa yliopisto-opetusta. POIA-opiskelijat opiskelevat tiedekunnan perusopetuksen lukujärjestyksen mukaisesti, joten opetus on useimmiten päivisin. Työttömänä ollessasi neuvottele TE-toimiston kanssa ennen opiskelemaan hakeutumistasi.

Avoin yliopisto-opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston perustutkinto-opetusta. Opiskelussa perehdytään tieteenalojen käsitteisiin, teorioihin ja tutkimustuloksiin. Keskeistä on tieteellisen ajattelutavan sekä tiedon hankkimisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen. Näiden taitojen lisäksi opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäisyyttä.

Opetusta toteutetaan lähiopetuksena iltaisin ja viikonloppuisin. Opintojen saavutettavuuden parantamiseksi opetusta järjestetään yhä useammin myös etä- ja monimuoto-opetuksena sekä verkko- ja yksilöopintoina. Opetusta järjestetään Oulun lisäksi useilla yhteistyöpaikkakunnilla.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä (yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin työtä). Opintopistekäsite ei tarkoita yksistään luentokurssin työaikaa. Työskentelyyn voi sisältyä luentoja, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Käytännössä opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika voi vaihdella mm. opiskelijoiden erilaisista työtavoista tai oppimisedellytyksistä riippuen.

Moodle-oppimisympäristö

Moodlen käyttöohjeet löydät täältä.
Moodle-oppimisympäristöön pääset osoitteesta https://moodle.oulu.fi/

Zoom

Zoom on videoviestintäpalvelu, joka sopii esimerkiksi opetuksen ja webinaarien järjestämiseen.​
Zoom-palveluun pääset osoitteesta: https://oulu.zoom.us/

Opiskelutaito

Avoimella yliopistolla on Digicampus-ympäristössä Orientaatio avoimeen yliopistoon -itseopiskelupaketti, josta löydät koostettuna tietoa mm. opiskelutaidoista. Löydät materiaalipaketin kirjautumalla DigiCampukseen vierailijana (guest) ja hakemalla kurssin nimellä.

Kirjastopalvelut

Kirjasto ja tiedonhaku

Kirjaston käytön hallinta ja tiedonhankintataidot ovat tärkeä osa opiskelua. Kirjastot tarjoavat opiskelijoiden käyttöön erilaisia aineistoja ja palveluja: kirjoja, lehtiä, tietokantoja, työskentelytiloja ja neuvontaa. Oulun yliopiston kirjaston palveluja kehitetään erityisesti Oulun yliopistossa tapahtuvan opiskelun ja tutkimuksen tarpeisiin. Oulun avoimen yliopiston opiskelijoilla on samat aineiston käyttöoikeudet kuin perustutkinto-opiskelijoillakin.

OULA-Finna, Oulun yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta, on vapaasti käytettävissä verkossa. Lisäksi käytössä on lukuisia eri alojen tietokantoja sekä elektronisia lehtiä ja kirjoja, joita avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää joko yliopiston verkkoon kuuluvilta koneilta, esim. kirjastoissa ja mikroluokissa, tai kirjautumalla etäkäyttöön omalla Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella. Tiedonhaun tieteenalaoppaisiin on koottu eri alojen keskeisimmät tietokannat ja muu elektroninen aineisto selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Oma yhteyshenkilö
Avoimella yliopistolla on kirjastossa oma yhteyshenkilö, informaatikko Kaisu Clarot. Hän auttaa sekä opiskelijoita että henkilökuntaa kirjaston käyttöä ja tiedonhakua koskevissa asioissa. Avoimen yliopiston opettajat ja opiskelijat voivat ottaa yhteyttä myös kurssikirjahankintoihin liittyen. Opastusta ja neuvontaa saa Oulun yliopiston kirjastossa Linnanmaalla sopimalla ajan informaatikon kanssa, puh 0294 483540, e-mail: avoin.kirjastopalvelut(at)oulu.fi.

Kirjaston käytöstä järjestetään opiskelijoille ilmaisia koulutustilaisuuksia syyslukukauden alussa ja myöhemmin tarpeen mukaan. Koulutuksista löydät lisätietoa täältä. Oulussa järjestettävään koulutukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla avoin.kirjastopalvelut(at)oulu.fi.

Kajaanin avoimen yliopiston opiskelijoille järjestetään kirjastonkäytön opetustilaisuuksia ja henkilökohtaista opastusta tarpeen mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastossa (Ketunpolku 1). Kajaanissa opiskelevat voivat osallistua Zoom-yhteydellä Oulussa järjestettäviin tiedonhankinnan opetuksiin. Yhteyshenkilönä toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston johtaja Riitta-Liisa Karjalainen, puh. 044 7101500, riitta-liisa.karjalainen(at)kamk.fi

Avoimen yliopiston opiskelijana saat opiskeluoikeutesi ajaksi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen Oulun yliopiston ICT-palveluihin., Käyttäjätunnus luodaan automaattisesti ilmoittautumisen jälkeen seuraavana päivänä.  Huomaathan, että käyttäjätunnus ei toimi ennen kuin opiskeluoikeus on voimassa, esim. kevään opintojen osalta tunnus aktivoituu 1.1. jälkeen ja kesän opintojen osalta 1.5. jälkeen.  Opiskeluoikeusaika on opintokokonaisuudessa kolme lukukautta ja yksittäisellä opintojaksolla kaksi. Yliopiston lukukaudet ovat kevätlukukausi 1.1.-31.7. ja syyslukukausi 1.8.-31.12. Lisäksi avoimen yliopiston kesäopintojen opiskeluoikeusaika on 1.5.-31.3. Opiskeluoikeutesi keston voit tarkistaa opintotietojärjeselmä WebOodissa (ks. myös opintosuoritusote ja toditus).

Uutena opiskelijana saat käyttäjätunnuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Näet tunnuksesi myös itsepalvelussa, missä käyt asettamassa tunnuksellesi salasanan.

Tunnistaudut itsepalveluun (linkki: https://account.oulu.fi/passwd)  Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta. Tarvitset joko verkkopankkitunnisteet, matkapuhelinoperaattorisi mobiilivamenteen tai Väestörekisterikeskuksen varmennekortin. Jos et syystä tai toisesta pääse itsepalveluun, voit noutaa tunnuksen ja väliaikaisen salasanan Oulun yliopiston Campus ICT-palvelupisteestä todistamalla henkilöllisyytesi.

Mikäli olet aiemmin opiskellut Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa, aktivoituvat vanha käyttäjätunnus ja salasana ilmoittautumisen jälkeen seuraavana päivänä, jos opiskeluoikeusaika ko. opintoihin on alkanut. Syksyllä alkavien opintojen opiskeluoikeusaika alkaa 1.8., kevään opintojen 1.1. ja kesäopintojen 1.5. Jos et tiedä tai muista käyttäjätunnustasi tai salasanaasi, ja mikäli aiemmista opinnoista on aikaa yli vuosi, katso tunnuksesi em. itsepalvelussa ja aseta sille uusi salasana.

Huom! Käyttäjätunnuksen salasana on vaihdettava vähintään vuoden välein. Salasanan voit vaihtaa samassa itsepalvelussa. Jos muistat vanhan salasanan, voit ohittaa Suomi.fi -tunnistamisvaiheen. Lisätietoa salasanasta: Hyvän salasanan vaatimukset. 

Jos sinulla on kirjautumisongelmia, voit tällä palvelulla tarkistaa tilan Suomi.fi -tunnuksen kautta. Jos et voi itse ratkaista ongelmaa palvelun näyttämien tietojen perusteella, voit palvelun sivulta lähettää tunnuksesi tilatiedot sekä pyynnön suomaan Campus ICT -palvelupisteeseen.

Opiskelijan käyttäjätunnuksella voit käyttää:

 • Office 365 Education -pilvipalvelua, jossa käytössäsi on mm. Outlook-sähköposti, kalenteritoiminnot, Office-ohjelmat, OneDrive ja Teams-ryhmätyökalu. Voit myös asentaa Office-sovellukset omille laitteillesi. Lisätietoa täältä.
 • G Suite -pilvipalvelua, lisätietoa käyttöönotosta täältä.
 • Verkko-oppimisympäristö Moodlea ja muita opintojen tueksi tarkoitettuja tietojärjestelmiä (mm. WebOodi)
 • Oulun yliopiston kirjaston tietokantojen etäkäyttöpalvelua
 • ICT-palveluiden etätyöpöytäpalvelua
 • ICT-palveluiden läppärilainaamoja ja muita työasemia
 • ICT-palveluiden ohjelmistojakelua

Lisätietoja Oulun yliopiston ICT-palveluista on saatavilla täältä.

Käyttäjätunnuksesi sulkeutuu neljän viikon kuluessa opinto-oikeuden päättymisestä. Saat sulkeutumisesta muistutuksen WebOodissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen etukäteen. Ennen sulkeutumista sinun on siirrettävä tarvitsemasi tiedostot pois yliopiston verkkolevyltä (K-aseman tiedostot häviävät vuoden päästä) ja pilvipalveluista (sähköpostit ja tiedostot häviävät 30 vrk:n kuluessa). Opiskelijan perustiedot ja suoritukset kuitenkin säilyvät järjestelmässä.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaa koskevat samat käyttösäännöt kuin muitakin yliopiston opiskelijoita. Säännöt ovat luettavissa täältä.

Avoimen yliopiston opiskelijoilla ei ole tulostuksen peruskiintiötä. Tarvittaessasi voit ostaa tulostamista varten ns. lisäkiintiötä verkkokaupasta, lue ohjeet tulostuskiintiön ostamiseen täältä

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea. Hyväksilukemisesta päättää opinnoista vastaava taho. AHOT-menettelyä voi hyödyntää avoimen yliopiston opinnoissa esimerkiksi keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi.

AHOT-menettelyn käynnistäminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassa oleva Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskeluoikeus kyseiselle opintojaksolle. Opintomaksua ei palauteta, vaikka opintojakso hyväksiluettaisiin.

Samoin jos opiskelija on ilmoittautunut opintokokonaisuuteen ja maksanut sitä koskevat maksut, ja sen jälkeen hän hakee jonkun opintokokonaisuuteen kuuluvan opintojakson AHOTointia, kyseistä opintojaksoa koskevia maksuja ei palauteta.

Käyttäjätunnus ja salasana yliopiston järjestelmiin tulevat voimaan parin päivän sisällä ilmoittautumisesta, joten samalle päivää ei voi vielä tehdä AHOTointia OSAT-järjestelmään.

Mikäli opiskelijan hyväksilukuhakemus hylätään, hän saa perustellun päätöksen hylätyksi tulleista opintojaksoista. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

Katso myös:

• Oulun yliopiston AHOT-prosessi ja oikaisupyyntö

• AHOT-käsitteitä

Mihin AHOT-hakemus tehdään?

• AHOT-hakemukset täytetään OSAT-järjestelmässä.

• AHOT-oikaisupyyntölomake löytyy opintoasioiden lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty: 13.11.2020