University of Oulu, 2019

Opintojen suorittaminen, opintoneuvonta ja todistus

Avoimessa yliopistossa suoritettavien opintojen tueksi on tarjolla neuvontaa ja ohjausta. Löydät lyhyitä videoita liittyen esimerkiksi ajanhallintaan, opiskelutekniikoihin tai tavoitteiden asetteluun täältä. Lisäksi avoimella yliopistolla on Moodlessa koostettuna tietoa opiskelutaidoista. Tietoa löytyy hakemalla kurssia "Orientaatio avoimeen yliopistoon". Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi Moodlessa nähdäksesi sisällön.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä.

Tiedot opintojen suorittamisesta tallentuvat Oodi-opintorekisteriin, josta voit tilata opintosuoritusotteen.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta saa opintokokonaisuudesta vastaavalta suunnittelijalta ja opettajalta. Voit myös tulla henkilökohtaiseen opintoneuvontaan, jos haluat tarkempaa tietoa opiskelusta esim. oman opintopolkusi suunnittelusta, väylämahdollisuuksista tai muista käytännön asioista. Tämä edellyttää ajan sopimista etukäteen. Aikoja voit varata kyseisen koulutusalan koulutussuunnittelijalta.

Aikatauluihin, tenttituloksiin, tenttipäiviin ja -paikkoihin sekä laskutukseen liittyviä asioita voit tiedustella avoin.yliopisto(at)oulu.fi.

Kesäaikaisen opetuksen opintoneuvonnasta vastaavat kesäyliopistojen toimistot.

Opiskelijalla on käytettävissään pääsääntöisesti kolme tenttimismahdollisuutta kutakin opintojaksoa kohden. Kontaktiopetusta sisältävien opintojaksojen tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, mutta perusopetuksen integroituun avoimen yliopisto-opetuksen (POIA) tentteihin ilmoittaudutaan joko Exam-järjestelmän kautta tai tiedekunnan servicedeskin kautta. Luentoja korvaaviin kirjallisiin kuulusteluihin ja erillisiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava  kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen tenttitilaisuutta. Kirjatentteihin ilmoittaudutaan alla olevasta linkistä. Perumisesta on ilmoitettava avoin.yliopisto(at)oulu.fi.

Ilmoittautuminen kirjatenttiin

Yhteistyöoppilaitosten järjestämän opetuksen tenteistä ole yhteydessä kyseessä olevaan yhteistyöoppilaitokseen.

Tenttitulokset kirjataan WebOodiin. Opintosuoritukset arvioidaan opintokokonaisuudesta riippuen yleensä joko hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 0-5.

COVID-19 pandemian takia syksyn ja kevään 2021 tentit järjestetään Moodlessa etätenttinä.

Linnanmaan campusalueen kartta.

Yleinen tenttivastausohje

Tenttivastauksessa tulee näkyä, että tentittävä oppimateriaali on luettu ja ymmärretty.

 • Lue tarkasti tenttikysymykset ja mieti, mitä kysytään.
 • Tenttivastauksen pitää vastata otsikkoon tai kysymykseen.
 • Vastaus kannattaa suunnitella. Mieti, mitkä asiat kuuluvat mihinkin vastaukseen, missä järjestyksessä ja miten ne kannattaa esittää. Suunnittelu kannattaa tehdä erilliselle paperille.
 • Hyvä vastaus on tiivis ja napakka, johdonmukainen ja selkeä. Älä jaarittele.
 • Vastaa selkeästi, kuitenkin oppiaineen keskeisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen.
 • Huolehdi ajankäytöstä.
 • Jos aika uhkaa loppua kesken, kirjoita jäljellä oleviin kysymyksiin lyhyesti olennaiset asiat kokonaisin lausein.
 • Ennen kuin palautat tenttivastaukset, lue ne vielä läpi ja tee tarvittavat korjaukset ja lisäykset.

Tarkempia tenttivastausohjeita saa kunkin opintojakson opettajalta.

Oodi-opintorekisteri

Oulun yliopiston avoin yliopisto käyttää opintojen rekisteröintiin Oodi-tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, opintojaksoista ja opintosuorituksista. Jokaisella opiskelijalla on pääsy omiin Oodi-tietojärjestelmässä oleviin opintotietoihin WebOodi-käyttöliittymän kautta. WebOodin käyttö edellyttää kirjautumista omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelija saa ilmoittauduttuaan ja saatuaan opinto-oikeuden avoimen yliopiston opintoihin (katso tarkemmin Tietohallinnon palvelut ja käyttäjätunnukset).

WebOodissa opiskelija voi:

 • seurata opinto-oikeuksiaan ja opintosuorituksiaan
 • hankkia virallisen suoritusotteen
 • tehdä muutoksen yhteystietoihinsa
 • määrätä kenelle hänen yhteystietonsa saa luovuttaa

Sähköinen virallinen opintosuoritusote

Oulun yliopiston opiskelija voi tilata itselleen WebOodin virallisen opintosuoritusotteen. WebOodiin tilattu ote on Oulun yliopiston virallinen sähköinen opintosuoritusote, jonka voit halutessasi tulostaa. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat tilata ja tulostaa otteen niin kauan kuin heillä on opinto-oikeus voimassa.

Mikäli avoimen yliopiston opinto-oikeutesi ei ole enää voimassa, voit tilata virallisen opintosuoritusotteen osoitteesta verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Opintojen koostaminen

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Kun opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset opintojaksot, hän voi pyytää kokonaisuudesta todistusta. Todistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija ensin pyytää opintojen koostamista. Yksittäisen opintojakson suorituksen vanhenemisaika on 10 vuotta. Opintokokonaisuus ei koostamisen jälkeen vanhene. Opintojen koostamispyyntö tehdään todistuspyyntölomakkeella. Opintojen koostamisen jälkeen opintojaksojen arvosanoja ei voi enää korottaa.

Myös Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijan tulee pyytää opintojen koostamista. Tutkinto-opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse pyytää erillistä todistusta avoimena yliopisto-opetuksena suoritetuista opinnoista, mikäli hän sisällyttää opinnot tutkintoonsa, koska tällöin myös avoimena suoritetut opinnot näkyvät tutkintotodistuksessa.

Todistuksen tilaaminen

Saat WebOodista ladattua itsellesi virallisen sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisteriotteen, josta näkyy opintojen suorituspäivät ja arvosanat. Opintokokonaisuuden suorituspäivä ja arvosana näkyvät WebOodissa kun olet pyytänyt koostamaan opinnot opintokokonaisuudeksi.

Todistuksia annetaan vain opintokokonaisuuksista, ei yksittäisistä opintojaksoista. Suoritetuista opintokokonaisuuksista avoin yliopisto toimittaa todistuksen opiskelijalle vain pyydettäessä. Todistuspyyntö tehdään avoimen yliopiston todistuspyyntölomakkeella.

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista.

Viimeksi päivitetty: 30.10.2020