Tekniikan alat

Huom! Lukuvuoden 2018-2019 opintotarjonta julkaistaan viikolla 27.  Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 15.8.2018 klo 9.00 (kasvatustieteiden osalta jo elokuun alkupuolella).

Oulun yliopistossa tekniikan korkeakoulutus ja akateeminen tutkimus ovat osa monialaista kokonaisuutta. Oulussa teknisiä tieteitä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan tiiviissä yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen valmistavan teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä viranomaistahojen kanssa. Oulun seudun teknologiamenestys perustuukin pitkälti yliopistoyhteisön ja alueen muiden toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Teknillinen tiedekunta edustaa Suomen pohjoisten luonnonvarojen hyödyntämisen huippuosaamista. Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessien, materiaaliymmärryksen ja sovellusten osaaminen kattaa tuotantoketjujen lisäksi myös ympäristövaikutukset ja niiden minimoinnin sekä taloudelliset näkökohdat.

 

Tekniikan alan opinnot lukuvuonna 2018-19

Tuotantotalous >

Kemia >

Konetekniikka >


Tuotantotalous


Tuotantotalous 25 op
Verkko-opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Tuotantotalouden peruskurssi 5 op
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Projektinhallinnan peruskurssi 5 op
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Joulukuu 2018 - helmikuu 2019


Prosessi ja laatujohtaminen 5 op
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Tuotekehitys 5 op 
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


 
Kemia


Johdatus orgaaniseen kemiaan 5 op
POIA-opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019Konetekniikka


Teräsrakenteiden suunnittelu/Design of Steel Structures 6 op
POIA-opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi/Advanced topics on design of Steel Structures 6 op 
POIA-opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019

 

Viimeksi päivitetty: 6.2.2019