Terveys- ja hyvinvointialat

Oulun yliopiston terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Opinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteisiin ja toimintamalleihin sekä alan tutkimuskohteisiin. Opiskelu terveystieteiden opinnoissa on vuorovaikutteista ja monimenetelmäistä työskentelyä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Koulutus antaa valmiuksia tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä tieteelliseen koulutuksen jatkamiseen.

 

Terveystieteiden opinnot lukuvuonna 2018-2019

Terveystieteet 25 op
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Terveystieteiden perusopinnot 25 op
Kokkola
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
PERUTTU SYKSYLTÄ 2018


Terveystieteiden aineopintoja 35 op 
Kokkola
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Kevät 2019 - kevät 2020

Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku / Tieteellinen viestintä 4 op
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Syksy 2018

 

Viimeksi päivitetty: 16.1.2019