Tietojenkäsittely ja tietotekniikka

Oulun yliopistossa tietojenkäsittelyä ja tietokniikkaa opiskellaan ja opetetaan läheisessä yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa. Tietojenkäsittelytieteiden opinnoissa korostuvat ohjelmistokehitys ja informaatioteknologian hyödyntäminen. Tietotekniikan koulutuksen pääpaino on tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja tuotannossa tarvittavien valmiuksien antamisessa. Elektroniikan ja tietoliikenteen opintojen pääpaino on matematiikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn ohella ns. ammattiaineissa, jotka keskittyvät elektroniikkasuunnitteluun, tietokonetekniikkaan ja ohjelmointiin, mittaustekniikkaan, elektroniikan komponentteihin ja materiaaleihin sekä tietoliikennetekniikkaan.

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevat opinnot ovat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin kuuluvia opintoja sekä tutkinto-ohjelmiin sisältyviä teknillisen matematiikan opintoja. Tietojenkäsittelyn, Tietotekniikan sekä Elektroniikka-ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmat ja niiden opinnot ks. WebOodi

Tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan kesäopinnot 2019

Monimuoto-opinnot 20.5.2019 - 24.8.2019
 
Verkko-opinnot 01.06.2019 - 31.08.19  

Matematiikan peruskurssi I (kesä 2019), 5op
Verkko-opinnot 15.04.2019 - 02.06.2019

Verkko-opinnot 1.7.2019 - 18.8.2019
Ilmoittautuminen opintoihin 15.5.2019 - 30.6.2019
  
Verkko-opinnot 6.5.2019 - 5.6.2019
 
Verkko-opinnot
Ilmoittautuminen opintoihin 15.5.2019 - 30.6.2019
 
Tilastomatematiikka (kesä 2019), 5op
Verkko-opinnot
Ilmoittautuminen opintoihin 1.4.2019 - 31.5.2019.
 
Kompleksianalyysi (kesä 2019), 5op
Verkko-opinnot
Ilmoittautuminen opntoihin 23.5.2019 - 30.6.2019

 

Tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan opinnot lukuvuonna 2018-2019

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka >

Matematiikka >

Tietojenkäsittelytiede >

Tietotekniikka >

 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Analogiatekniikan työt 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Digitaalitekniikka I, 8 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Digitaalitekniikka II, 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Elektroniikkasuunnittelu I, 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Elektroninen mittaustekniikka 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Johdatus elektroniikkaan 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Johdatus mikrovalmistustekniikoihin 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Langattoman tietoliikenteen harjoitustyö 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Materiaalifysiikan perusteet 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Piiriteoria I, 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Piiriteoria II, 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Puolijohdekomponenttien perusteet 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Radiotekniikan perusteet 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Suodattimet 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietoliikennetekniikka 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)

 

Matematiikka

Matemaatikan peruskurssi I, 5op
Verkko-opinnot
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
15.04.2019 -02.06.2019
lmoittautuminen opintoihin alkaa 15.3.2019 ja päättyy 30.4.2019.

Matematiikan peruskurssi I, 5 op
Verkko-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
 

Matematiikan peruskurssi I, 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Matematiikan peruskurssi II, 5 op
Verkko-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Matematiikan peruskurssi II, 5 op 
POIA-opinnot
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Differentiaaliyhtälöt 5 op
Verkko-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
 

Differentiaaliyhtälöt 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Kompleksianalyysi 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)


Matriisialgebra 5 op 
Verkko-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018-kevät 2019
 

Matriisialgebra 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Signaalianalyysi 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tilastomatematiikka 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)

 

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytiede 25 op (Lv 2018-2019)
Monimuoto/verkko-opinnot

 

Business Process Modelling 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Diskreetit rakenteet 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Johdatus ohjelmointiin 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Käyttöliittymien perusteet 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Käyttöliittymäohjelmointi 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Olio-ohjelmointi 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Ohjelmistotekniikka 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Ohjelmistoarkkitehtuurit 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietojärjestelmien suunnittelu 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietokantajärjestelmät 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietokantojen perusteet 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietokonearkkitehtuuri 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Tietoturva 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)
 

Vaatimusmäärittely 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 10 opiskelijaa/opintojakso)

 

Tietotekniikka

Digitaalinen kuvankäsittely 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Digitaaliset suodattimet 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Digitaalisen valmistuksen perusteet 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019/Ilm. 25.2.2019 mennessä
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Ihminen-tietokone –vuorovaikutus 5 op/Human computer interaction 5 ect 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Johdatus tekoälyyn 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Johdatus tietokonejärjestelmiin 5 op
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Käyttöjärjestelmät 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Ohjelmistotekniikka 5 op 
POIA-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019
(max 5 opiskelijaa/opintojakso)
 

Ohjelmoinnin alkeet 5 op
Verkko-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018, kevät 2019


 

Viimeksi päivitetty: 22.5.2019