Genomi- ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen – Sääntelystä sovelluksiin

Aika: Tiistaina 12.4.2016 klo 12.50-17.00
Paikka: Oulun yliopisto, Luentosali 2, Linnanmaan kampus
Järjestäjä: Tilaisuus on osa Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa Geenit ja yhteiskunta -nimistä Argumenta-hanketta, jonka tavoitteena on edistää geenitutkimusta koskevaa tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä arkipäiväistää tieteellistä geenitietoa asiantuntijoille, päättäjille ja suurelle yleisölle.
Ilmoittautuminen: Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumista pyydetään kahvitarjoilun järjestämiseksi.
Yhteyshenkilö: koordinaattori Meri Rova, meri.rova(at)oulu.fi

This event is part of OuluHealth Ecosystem Days 12.-13.4.2016 organized in collaboration with Centre for Health and Technology (CHT).

Seminaarin ohjelma (PDF)

Genomitieto eli ihmisen koko perimästä saatava tieto avaa uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon. Tavoitteena on, että henkilökohtaista genomi- ja terveystietoa yhdistämällä voidaan tulevaisuudessa kehittää yhä tarkempaa diagnostiikkaa, yksilöllisempiä hoitoja ja tehokkaampia lääkkeitä. Samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Genomitiedon käyttöön liittyy kuitenkin runsaasti avoimia kysymyksiä. Mitä on genomitiedon eettisesti hyväksyttävä käyttö? Onko lainsäädännössä puutteita, epäselvyyksiä tai erilaisia tulkintoja, jotka voivat rajoittaa genomitiedon hyödyntämistä? Millaisia haasteita liittyy genomi- ja hyvinvointitiedon kaupalliseen käyttöön? Kuka omistaa genomitiedon ja kuka siitä lopulta hyötyy?

GENOMI- JA HYVINVOINTITIEDON HYÖDYNTÄMINEN  – SÄÄNTELYSTÄ SOVELLUKSIIN on osa Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa Geenit ja yhteiskunta -nimistä Argumenta-hanketta, jonka tavoitteena on edistää geenitutkimusta koskevaa tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä arkipäiväistää tieteellistä geenitietoa asiantuntijoille, päättäjille ja suurelle yleisölle.

Seminaarin ohjelma:

12.50

Seminaarin avaus
Professori Seppo Vainio, Oulun yliopisto

 

Puheenjohtaja: Johtaja Maritta Perälä-Heape, Centre for Health and Technology (CHT)

13.00-13.45

Genomitiedon hyödyntäminen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
Professori Aarno Palotie, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM

13.45-14.30

Terveystieto ja digitaalinen monitorointi P4-lääketieteen* tukena
Vanhempi tutkija Riitta Sallinen, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM

14.30-15.00

KAHVITAUKO 30min

15.00-15.45

Genomi- ja hyvinvointitiedon kaupallistamisen haasteet (Tuomas Aho, Sirpa Soini)
AA Tuomas Aho, Eversheds Asianajotoimisto Oy ja hallintolakimies Sirpa Soini, Helsingin Biopankki

15.45-16.30

Yritysnäkökulmia (Tero Ylisaukko-Oja, Petri Lehto)
Toimitusjohtaja Tero Ylisaukko-Oja, MedEngine Oy
Yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto, MSD

16.30-16.50

Keskustelu

16.50-17.00

Yhteenveto ja seminaarin päätös
Johtaja Maritta Perälä-Heape ja professori Seppo Vainio

*P4-lääketiede: predictive (ennustava), preventive (ehkäisevä), personalized (yksilöllinen), and participatory (osallistava)

Lisätietoa:
Geenit ja yhteiskunta -Argumenta-hanke (SKR)
Genes & Society Argumenta Project (Biocenter Oulu)
Oulun yliopiston vierailijainfo (pysäköintialueet, kampusalueen ruokalat yms.)


Last updated: 19.11.2018