Oulun yliopiston kasvimuseo

Kasvimuseon perustehtävänä on ylläpitää ja kartuttaa yliopiston tieteellisiä kasvi- ja sienikokoelmia sekä opintokokoelmia. Tieteelliset kokoelmat käsittävät noin puoli miljoonaa näytettä. Ne koostuvat pääasiassa kuivatuista, määritetyistä ja dokumentoiduista herbaarionäytteistä. Kokoelmat ovat vapaasti tutkijoiden käytettävissä, ja niitä lainataan tutkijoiden käyttöön eri puolille maailmaa.

Kokoelmat, arkistot ja aineistojen tallennus- ja jakojärjestelmät (laji.fi, Suomen ympäristökesksen uhanalaistietokanta) palvelevat paitsi tutkimusta ja opetusta myös yhteiskunnan tietotarpeita, kuten kaavoitusta, luonnonsuojelua ja ympäristön tilan seurantaa ja tutkimusta.

Kokoelmissa on n. 10 000 näytetietoa uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista. Museon kokoelmat ovat lajien DNA-tunnisteiden kehittämisessä olennainen voimavara. Museo on viime aikoina edistänyt kokoelmien digitointia ja muuta historiallisen monimuotoisuustiedon digitaalista tallennusta ja käyttöä tutkimuksessa.

Kasvimuseo vastaa lajitiedoista suuresta osaa Pohjois-Suomea ja toimii alansa asiantuntijana. Museon toiminta on koordinoitua Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Kasvimuseo sijaitsee Kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä, Linnanmaan yliopistoalueen pohjoislaidalla lähellä Kuivasjärveä. Käyntiosoite on Kaitoväylä 5. 

Museolla on tarjolla vieraileville tutkijoille työtilaa, laboratoriotilaa (mm. puhdasvirtauslaminaari) ja mikroskooppeja.

Yhteistyössä Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön kanssa on mahdollisuus DNA-eristykseen, PCR-työhön ja sekä kapillaari- että ns. uuden sukupolven sekvensointiin.

   
26.10.2020

Kokoelmat

27.10.2020

Opetus

27.10.2020

Tutkimus

Historiaa

Kasvimuseo perustettiin vuonna 1961 Oulun yliopiston kasvitieteen laitoksen yhteyteen. Kokoelmien perustan muodostaa Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen lahjoittama kasvikokoelma. Yhdistyksen kokoelmia hoiti pitkään tohtori Paavo S. Jokela. Kasvimuseon kokoelmat olivat aluksi sijoitettuna Paavo S. Jokelan kotoa vuokrattuun huoneeseen. Sieltä ne siirrettiin 1961 opettajainvalmistuslaitoksen harjoituskoulun tiloihin Kasarmintielle. Vuodesta 1963 lähtien kasvimuseo toimi Oulu osakeyhtiöltä kasvitieteen laitokselle vuokratussa konttorirakennuksessa osoitteessa Torikatu 15. Kasvitieteen laitos muutti Kontinkankaan väliaikaisparakkeihin vuonna 1974, ja kasvimuseon kokoelmat sijoitettiin lähellä sijaitsevan Proteesipajan tiloihin (Kajaanintie 42). Vuonna 1983 kasvimuseo muutti Linnanmaalle sille remontoituihin tiloihin kemian laitokselle. Nykyisiin tiloihin muutettiin vuonna 2003.

Kasvimuseon ensimmäinen museonhoitaja Tauno Ulvinen toimi virassaan vuodesta 1961 vuoteen 1993. Hänen jäätyään eläkkeelle tehtävää hoiti Esteri Ohenoja, joka oli jo vuodesta 1970 lähtien toiminut kasvimuseon amanuenssina. Hänen jälkeensä yli-intendenttinä (ent. museonhoitaja) toimi Henry Väre vuosina 1997–1999. Martti Ohenoja hoiti museoavustajan tehtävää 1974–1998.

Piirros Pentti Koivisto, Suomalaisen klubin kokoelmat