Tutkimus

Museon tutkimus on profiloitunut pohjoisille alueille ja se kattaa laajasti biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Erityisesti Pohjois-Suomen kasvistotutkimus, uhanalaisten sienten ja kasvien taksonominen ja ekologinen tutkimus ovat keskeisiä tutkimusteemoja.

Tällä hetkellä tutkimuskohteina ovat seuraavat aihepiirit: 

  • Kasvien ja sienten DNA-tunnisteet
  • Lajien levinneisyys ja ekologia
  • Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus sekä monimuotoisuuden säilyttäminen

 

Kuvassa ruijanesikko (Primula nutans). Kuva Lassi Kalleinen & Leena Holmström

Viimeksi päivitetty: 28.5.2013