Opetus

Museon henkilökunta osallistuu biologian koulutusohjelman opetukseen muun muassa eläinten lajintuntemukseen ja riistaeläinekologiaan.

Museolla voi suorittaa museologian opintoihin kuuluvan harjoittelun.

Opinnäytetöiden ohjauksista huolehtivat johtaja Jouni Aspi sekä yli-intendentti Marko Mutanen.

Viimeksi päivitetty: 10.8.2015