Lajien levinneisyys ja ekologia

Lajitieto koostuu havaintoaineistoista tietystä lajista tiettynä hetkenä tietyssä paikassa. Ymmärryksemme lajien levinneisyysalueista, kannanmuutoksista, ympäristön muutoksien vaikutuksesta lajien levinneisyyteen sekä lajien yleisyydestä, harvinaisuudesta tai uhanalaisuudesta rakentuu tämän tiedon varaan. Museon tutkimustoiminnassa lajitiedon kartuttaminen ja jakaminen ovat keskeisellä sijalla. Tutkimus on monipuolista ulottuen paikallisista selvityksistä globaaliin makroekologiaan. Museon tutkijat julkaisevat lajitietoa lehtiartikkeleissa ja laajoissa kokoomateoksissa sekä on-line tiedonjakokanavien kautta (Kasviatlas, GBIF). 


 

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017