Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus

 


Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimus on ollut museon tutkimustyön kohteena jo 1980-luvun alusta lähtien. Uhanalaisia koskeva tieto vaikuttaa suoraan maankäytön suunnitteluun ja sitä kautta edesauttaa biodiversiteetin säilyttämistä. Museon kokoelmat ja aineistot tukevat tätä tutkimusta ja muodostavat osan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuuden tutkimusta tehdään paitsi museolla niin myös Biologian laitoksen tutkimusryhmissä (Kasviekologia ja populaatiobiologia, yhteisöekologia).

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017