Old_Opetus

 

Puutarha ei anna varsinaista arvosanaopetusta mutta puutarhan kokoelmia ja tiloja käytetään moniin biologian opetusohjelmaan kuuluvien kurssien pitämiseen.

Puutarha vastaa erityisesti kasvitieteen kursseilla tarvittavasta kasvimateriaalista sekä huolehtii kokoelmissa olevien kasvien nimistön ja alkuperäistietojen luotettavuudesta.

Kasvitieteen opetus painottuu teoreettiseen kasviekologiaan, ekofysiologiaan, pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin sekä kasvimolekyylibiologiaan.

Kasvitieteellisen puutarhan kokoelmat antavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua eläviin näytteisiin mm.  vieraiden seutujen kasveista, moniin hyöty- ja koristekasveihin sekä kasvien rakenteisiin, sukulaisuussuhteisiin ja ekofysiologisiin sopeumiin.

 

Viimeksi päivitetty: 3.11.2020