Tutkimus

Tutkimustoiminnassaan kasvitieteellinen puutarha on ensisijaisesti tutkimuksen tukiyksikkö, jonka tehtävänä on tarjota elävää kasvimateriaalia, kasvatustiloja ja käytännön apua tutkijoille ja opiskelijoille.

Puutarha harjoittaa myös omaa tutkimustoimintaa, joka keskittyy pohjoisten kasvien lisääntymis- ja menestymistutkimukseen, ympäristötutkimukseen (viherrakentaminen, koristekasvit, uhanalaiset kasvit) ja soveltavaan biotekniikkaan kasvintuotantotieteen osana. 

Koekentät

Tutkimustoimintaa varten puutarhalla on tarjottavana tutkijoille kolme koekenttää.

Tutkimushankkeita varten on myös tutkimuskasvihuoneet ja erilaisia idätys- ja lisäyskaappeja.

Tutkijoilla on mahdollisuus käyttää hyväkseen puutarhan erilaisia alkuperäkokoelmia.

Tutkimuskasvihuoneet

Kokoelmakasvihuoneiden takana on tutkimus- ja kasvatuskasvihuoneita yhteensä n. 300 m2. Näissä tiloissa tehdään tutkimus- ja koekasvatuksia sekä lisätään puutarhalla tarvittavaa kasvimateriaalia.

Solukkolisäyslaboratorio

Puutarhalla on oma solukkolisäyslaboratorio, jossa voidaan lisätä kasveja laboratoriolosuhteissa kasvin eri osista monistamalla. 

Tunnetuin tuote, joka on lähtenyt maailmalle täältä, on punakoivu Betula pubescens f. rubra. Se löytyi Ylikiimingistä 70-luvun lopulta ja on nyt kaikkien saatavilla oleva erikoisuus.

Kryosäilytysfasiliteetti

Puutarhalla on kasvigeenivarojen säilytykseen tarkoitettu kryosäilytyslaitteisto, jossa kasvimateriaalia voidaan pitkäaikaissäilyttää nestetypessä -196 asteessa. Puutarhalla on kehitetty kryosäilytysmenetelmiä useille kotimaisille uhanalaisille luonnonkasveille.

Oletko suunnittelemassa koe- tai tutkimuskasvatusta?

Tutustu ensin tutkimuskasvatuslomakkeeseen (.docx), joka tulee aina täyttää ennen kokeiden tai kasvatusten aloittamista.

 

Osallistava, tutkimuslähtöinen ja elämyksellinen oppiminen: kestävään elämäntapaan perus- ja lukio-opetuksessa
Projektissa suunnitellaan ja testataan erilaisia käytäntöjä ja sisältöjä uusien perus- ja lukioasteen opetussuunnitelmien hengessä. Projektin perustana ovat osallisuus, tutkimuslähtöisyys sekä toiminnallinen ja elämyksellinen oppiminen.
Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä
Viherympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen kestävän kehityksen näkökulmasta on tällä hetkellä useiden kaupunkien ja koulutusorganisaatioiden tärkeä tavoite. Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä -hankkeessa toteutetaan viherympäristöön sijoittuva tiimivalmennus, jonka tavoitteena on parantaa valmennettavien työntekijätiimien toimintaedellytyksiä ja työhyvinvointia.

Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Biodiversiteettiyksikkö on tutkimusinfrastruktuuri, joka saa tukea Oulun yliopistolta. Tutkimusinfrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan, miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa tutkimuksessaan. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Suositeltu kiitosteksti:

Tämä tutkimus on tehty (osittain) Biodiversiteettiyksikön tuella Oulun yliopistossa.

Mikäli Tutkimusinfrastruktuurin henkilökunnan panos on ollut tutkimuksen toteuttamisen kannalta merkittävä, on heidät syytä huomioida julkaisun kirjoittajina. Tässä tapauksessa asiaankuuluva infrastruktuurin affiliaatio on Biodiversiteettiyksikkö, Oulun yliopisto.