Systemaattinen osasto

Kasvisystematiikka eli kasvien sukulaisuussuhteet muodostavat kasvien opetuksen ja kasvituntemuksen keskeisimmän sisällön sekä biologian, että puutarha-alan opetuksessa.

Kasvisysteemi on järjestelmä, joka havainnollistaa kasvikunnan evoluutiota ja kasvien sukulaisuussuhteita. Systemaattisessa osastossa on esiteltynä Suomessa talvenkestävät kasvisuvut heimoittain.