Opetus

Kasvimuseon henkilökunta osaltaan vastaa biologian koulutusohjelman opetuksesta. Vastuuopintojaksoja ovat kasvien peruslajituntemus, kasvitieteen kenttäkurssi, suokurssi, taksonomian ja –systematiikan erikoiskurssit ja tunturiekologia. Kasvikokoelmat ja kasvien syventävät lajintuntemustentit otetaan vastaan kasvimuseolla (intendentti). Kasvimuseon henkilökunta ohjaa opinnäytetöitä (LuK ja pro gradu). Pro gradu –tutkielmia on mahdollista tehdä liittyen tutkimushankkeisiin. Museo voi myös tarjota projektityötä.

Opiskele kasveja virtuaalisesti

Pinkka / Lajintuntemuksen oppimisympäristö
(Helsingin yliopisto)

Luontoportti / kasvit

Den virtuella floran

Lajio

iNaturalist

26.10.2020

Kasvimuseo

26.10.2020

Kokoelmat

27.10.2020

Tutkimus

Opintokokoelmat

Peruslajit - Opintokokoelma on Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön tiloissa.

Syvennyt lajit ja opintokokoelmavarasto - Sijaitsevat museokokoelmissa KM 129.

Kasvimuseon varsinainen tieteellinen kokoelma ei ole opiskelijoiden käytössä.

Opintokokoelmista ja syvennettyjen lajien tenteistä vastaa intendentti Anna Liisa Ruotsalainen