Opetus

Museon henkilökunta osallistuu biologian koulutusohjelman opetukseen muun muassa eläinten lajintuntemukseen.

Museolla voi suorittaa museologian opintoihin kuuluvan harjoittelun.

Opinnäytetöiden ohjauksista huolehtivat johtaja Jouni Aspi sekä yli-intendentti Marko Mutanen.

 

Tutkimus

Johtaja Jouni Aspin tutkimuskohteena on muun muassa suurpetojen populaatiogenetiikka.

Yli-intendentti Marko Mutanen toimii koordinaattorina Finnish barcode of life (FinBOL) –hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle.

28.10.2020

Eläinmuseo

28.10.2020

Kokoelmat

25.11.2020

Konservointi

DNA-viivakoodaus helpottaa eliölajien tunnistusta
Lajien tunnistamista DNA-tuntomerkkien avulla on kehitetty pian parikymmentä vuotta. Nyt tehokas menetelmä on olemassa niin eläimille, kasveille kuin sienillekin. Kansainvälisessä IBOL (International Barcode of Life) -projektissa luodaan DNA-viivakoodikirjastoa, johon pyritään lopulta sisällyttämään maailman kaikki eliölajit.

Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Biodiversiteettiyksikkö on tutkimusinfrastruktuuri, joka saa tukea Oulun yliopistolta. Tutkimusinfrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan, miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa tutkimuksessaan. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Suositeltu kiitosteksti:

Tämä tutkimus on tehty (osittain) Biodiversiteettiyksikön tuella Oulun yliopistossa.

Mikäli Tutkimusinfrastruktuurin henkilökunnan panos on ollut tutkimuksen toteuttamisen kannalta merkittävä, on heidät syytä huomioida julkaisun kirjoittajina. Tässä tapauksessa asiaankuuluva infrastruktuurin affiliaatio on Biodiversiteettiyksikkö, Oulun yliopisto.

Tutkijat
12.8.2019 Researcher

Jouni Aspi

28.3.2018 Researcher

Marko Mutanen