Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Biodiversiteettiyksikkö on tutkimusinfrastruktuuri joka saa tukea Oulun yliopistolta. Tutkimusinfrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa tutkimuksessaan. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Suositeltu kiitosteksti:

Tämä tutkimus on tehty (osittain) Biodiversiteettiyksikön tuella Oulun yliopistossa.

 

Mikäli Tutkimusinfrastruktuurin henkilökunnan panos on ollut tutkimuksen toteuttamisen kannalta merkittävä, on heidät syytä huomioidaan julkaisun kirjoittajina. Tässä tapauksessa asiaankuuluva infrastruktuurin affiliaatio on Biodiversiteettiyksikkö, Oulun yliopisto.

 

Viimeksi päivitetty: 28.1.2020