Yhteisöt ja globaalimuutos

Laaja-alainen ihmistoiminta, kuten maatalous, metsien käyttö, perinteisten maankäyttömuotojen häviäminen, suo-ojitukset ja pohjavesien hyödyntäminen aiheuttavat muutoksia eliöyhteisöihin ja niiden toimintaan. Tämä voidaan nähdä luonnossa esimerkiksi ilmaston lämpiämisenä, maaperän muutoksina, toimintojen muutoksina, vieraslajien leviämisenä ja elinympäristöjen pirstoutumisena. Näiden muutoksien vaikutuksien selvittämisessä on tärkeää huomioida erilaisten laadullisten ja määrällisten tekijöiden mekanismit sekä niiden yhteiset vaikutukset yhteisöihin.

Esimerkkejä viimeaikaisista tutkimuksista

Estes, J.A. et al. (Risto Virtanen from Finland) 2011. Trophic downgrading of planet Earth.  Science 333:301–306.

Elmendorf et al. (from Finland Tolvanen, A.) 2012. Global assessment of experimental climate warming on tundra vegetation: heterogeneity over space and time. Ecology Letters 15: 164–175.

Elmendorf et al. (from Finland Tolvanen, A.) 2012. Plot-scale evidence of tundra vegetation change and links to recent summer warming. Nature Climate Change 2: 453-457.

Manninen, O.H., Stark, S., Kytöviita, M.-M. & Tolvanen, A. 2011. Individual and combined effects of disturbance and N addition on understorey vegetation in a subarctic mountain birch forest. Journal of Vegetation Science 22: 262-272.

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017