Harjoittelu

Biologian opintosuunnitelmaan kuuluu pakollinen harjoittelujakso sekä biotieteisiin, että ekologiaan suuntautuville. Aineenopettajille harjoittelujakso ei ole pakollinen.

Harjoittelu on suunniteltu suoritettavaksi opintojen kolmantena kesänä.

Harjoittelujaksosta saa opintopisteitä 10-15.

Kotimaassa tai ulkomailla suoritettavan harjoittelun minimiaika on kaksi kuukautta kokopäiväistä työskentelyä, josta opiskelija saa 10 op:n merkinnän. Jos kotimaan harjoitteluaika on vähintään kolme kuukautta, siitä voidaan harkinnan mukaan antaa 15 op:n merkintä edellyttäen, että harjoittelu on ollut hyvin tarkoitustaan vastaavaa ja monipuolista. Ulkomailla suoritetusta 3 kk harjoittelusta annetaan 15 op. Harjoitteluun voi yhdistää vaihto-opiskelukauden ulkomailla.

Harjoittelujakson tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämävalmiuksia. Harjoittelujaksoon saa opiskelijan palkkaava työnantaja yliopiston harjoittelutuen harjoittelujakson päätyttyä. Lisätietoa Oulun yliopiston Harjoittelu sivulla.
 

Viimeksi päivitetty: 13.10.2015