Hoito, kunnostus ja ennallistaminen

Kulttuuri- ja vesiympäristöjen hoito- ja kunnostus sekä soiden ja metsien ennallistaminen

Kulttuurin mukana syntyneet luontotyypit ovat voimakkaasti vähentymässä perinteisten maankäyttömuotojen kadotessa. Tällaisten luontotyyppien säilymistä ja hoitoa edistetään luonnonhoitotutkimuksilla, joissa etsitään keinoja niiden monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Esimerkiksi metsätalouden seurauksena heikentyneiden metsä- ja suoekosysteemien ennallistamisella pyritään palauttamaan näiden ekosysteemien rakenne ja toiminta luonnontilaisten, vastaavien ekosysteemien kaltaiseksi. Virtavesikunnostuksien seurannalla selvitetään kunnostuksien ekologista tuloksellisuutta. Tällaiset tutkimukset tehdään tyypillisesti meneillään olevien kunnostushankkeiden yhteydessä.

Esimerkkejä viimeaikaisista tutkimuksista

Louhi, P., Mykrä, H., Paavola, R., Huusko, A., Vehanen, T., Mäki-Petäys, A. and Muotka, T. 2011. Twenty years of stream restoration in Finland: little response by benthic macroinvertebrate communities. Ecological Applications 21: 1950–1961.

Laine, A.M., Leppälä, M., Tarvainen, O., Päätalo, M.-L., Seppänen, R. & Tolvanen, A. 2011. Restoration of managed pine fens: effect on hydrology and vegetation. Applied Vegetation Science 14: 340-349.

Tarvainen, O., Mäenpää, M., Laine, A. & Tolvanen, A. 2012. Mineralization and decomposition rates in restored pine Fens. Restoration Ecology (painossa).

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017