Numeerinen ekologia ja ennustava mallinnus

Tämä tutkimusteema kohdistuu erityisesti monimuuttuja-aineistojen tehokkaaseen analysointiin ja monimuotoisuuden taustalla olevien ympäristötekijöiden vaikutusten analysointiin. Tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat gradienttianalyysi, bioindikaatio ja ennustavat mallit.

Esimerkkejä viimeaikaisista tutkimuksista

Dray, S., R. Pélissier, P. Couteron, M.-J. Fortin, P. Legendre, P. R. Peres-Neto, E. Bellier, R. Bivand, F.G. Blanchet, M. De Cáceres, A.-B. Dufour, E. Heegaard, T. Jombart, F. Munoz, J. Oksanen, J. Thioulouse, & H.H. Wagner. 2012. Community ecology in the age of multivariate multiscale spatial analysis. Ecological Monographs, 82, 257–275.

Huttunen, K.-L., Mykrä, H. & Muotka T. 2012. Temporal variability in taxonomic completeness of stream macroinvertebrate assemblages. Freshwater Science 31, 423-441.

Legendre, P., Oksanen, J. & C.J.F. ter Braak 2011. Testing the significance of canonical axes in redundancy analysis. Methods in Ecology & Evolution, 2, 269-277.

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017