Ohjaus ja tuki

Pienryhmäohjaajat (nk. Pro:t) perehdyttävät ensimmäisen vuoden opiskelijat yliopisto-opiskelun perusteisiin ja yliopiston toimintaan ensimmäisen syksyn aikana. Pienryhmäohjaajat ovat vanhempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjausvaiheen jälkeen tukea opintoihin saa mm. omaopettajilta sekä biologian tutkinto-ohjelman amanuenssilta.

Oulun yliopiston Opintojen tueksi -sivulta löytyy keskitetysti ohjaustietoa.

 

Viimeksi päivitetty: 13.10.2015