Säännönmukaisuudet ja prosessit

Yhteisöekologian keskeisiä tutkimuskohteita ovat monimuotoisuuteen vaikuttavat paikalliset, alueelliset ja globaalit tekijät sekä niiden säännönmukainen vaihtelu. Paikalliset tekijät ovat esimerkiksi bioottisia vuorovaikutuksia, kuten kilpailua, saalistusta ja suosimista. Alueelliset tekijät käsittelevät lajirikkauteen sekä niiden leviämiseen liittyviä tekijöitä. Alueelliset tekijät liittyvät laajemmin metayhteisöekologiseen tutkimukseen.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat käsitelleet esimerkiksi yhteyttä lajien leviämisen ja luonnon monimuotoisuuden välillä, joka laajemmin nähtynä on osa dynaamista makroekologiaa. Lajien toiminta ja niiden merkitys yhteisölle ovat keskeisiä erityisesti lajirikkauden ja ekosysteemitoiminnan tai ekosysteemipalvelujen tutkimuksessa.

Esimerkkejä viimeaikaisista tutkimuksista

Astorga, A., Oksanen, J., Luoto, M., Soininen, J., Virtanen, R. & Muotka, T. 2012. Distance decay of similarity in freshwater communities: do macro- and microorganisms follow the same rules? Global Ecology Biogeography, 21, 365–375.

Eskelinen, A., Harrison, S. & Tuomi, M. 2012. Plant traits mediate consumer and nutrient control on plant community productivity and diversity. Ecology, in press.

Heino J, Grönroos M, Soininen J, Virtanen R. & Muotka T, 2012. Context dependency and metacommunity structuring in boreal headwater streams. Oikos 121: 537–544.

Suurkuukka, H., Meissner, K. K. & Muotka, T. 2012. Species turnover in lake littorals: spatial and temporal variation of benthic macroinvertebrate diversity and community composition. Diversity and Distributions, 18, 931–941.

Virtanen, R., Luoto, M., Rämä, T., Mikkola, K., Hjort, J., Grytnes, J.A. & Birks, H.J.B. 2010. Recent vegetation changes in the high-latitude tree-line ecotone are controlled by geomorphological disturbance, productivity and diversity. Global Ecology & Biogeography 19:810–821.

 

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017