Tutkimus

Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö tekee kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ekologian, ympäristön- ja luonnonsuojelun, solu- ja molekyylibiologian, genetiikan ja fysiologian aloilla ja kouluttaa monipuolisia asiantuntijoita sekä aineenopettajia korkeaa osaamista vaativiin tehtäviin. Näitä aloja yhdistävänä teemana on pohjoisen luonnon rakenteellinen ja toiminnallinen monimuotoisuus ja sopeutuminen eri tasoilla, ja alat sijoittuvat kahteen yliopiston painoalaan - Biotekniikka ja molekyylilääketiede sekä Pohjoisuus ja ympäristö.

Tutkimus

Viimeksi päivitetty: 23.8.2017