Työllistyminen

Oululainen biologi on monialainen osaaja, alansa ammattilainen, joka työllistyy pääosin tutkijaksi ja/tai aineenopettajaksi.

Valmistuneiden työnimikkeitä ovat pääasiassa:

Aineenopettaja
Tutkija
Suunnittelija

 

Eri suuntautumisvaihtoehtojen työllistäjät

 

Eläinekologeja ovat työllistäneet mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut, ympäristöhallinto, Metsähallitus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Eläinfysiologit ovat sijoittuneet yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten palvelukseen, ammattikorkeakouluihin, lääkeyritysten ja muiden bioalan yritysten palvelukseen ja viime aikoina myös yhä enemmän biologian opettajiksi.

Kasviekologit toimivat pääosin opettajina ja/tai tutkijoina. Kasvitieteilijöitä on sijoittunut myös erilaisiin ympäristöhallinnon tehtäviin sekö tutkijoiksi Metsäntutkimuslai-tokseen ja suunnittelijoiksi Metsähallitukseen.

Kasvifysiologit toimivat pääosin opettajina ja/tai tutkijoina eri yliopistoissa, maataloudentutkimuskeskuksessa, metsäntutkimuslaitoksessa tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä valtionhallinnossa tai yrityksissä.

Genetiikan koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet sijoittua aloille, jotka liittyvät biotekniikkaan, bioinformatiikkaan tai luonnon biologisen monimuotoisuuden (biodiversiteetin) hyödyntämiseen ja suojeluun. Genetiikan opiskelijat ovat sijoittuneet lähinnä koulutuksen ja tutkimuksen sekä teollisuuden toimialoille.

Viimeksi päivitetty: 12.3.2013