Valmistuminen ja tutkinnon rakenne

Valmistuminen

Opiskelija anoo luonnontieteelliseltä tiedekunnalta luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) -tutkintoa siinä vaiheessa kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon anomisen yhteydessä hän esittää hyväksytyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Oulun yliopiston Valmistuminen -sivu
Luonnontieteellisen tiedekunnan Valmistuminen -sivu.

 

LuK-tutkinnon rakenne

Suuntautumisvaihtoehto ja pääaine biologia, sivuaine biotiede
LuK-tutkintoon (180 op) sisältyy vähintään 88 opintopisteen laajuiset biologian pääaineopinnot. Toisen pakollisen sivuaineen muodostaa vähintään 25 op laajuinen biotieteen sivuaine. Toisen, vähintään 25 op laajuisen pakollisen sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti yliopiston opetustarjonnasta. LuK-tutkintoon kuuluu pakollisena myös yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä toisten koulutusohjelmien antamia muita opintoja.

Suuntautumisvaihtoehto ja pääaine biologia, sivuaine ekologia
LuK-tutkintoon (180 op) sisältyy vähintään 89 opintopisteen laajuiset biologian pääaineopinnot. Toisen pakollisen sivuaineen muodostaa vähintään 35 op laajuinen ekologian sivuaine. Toisen, vähintään 25 op laajuisen pakollisen sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti yliopiston opetustarjonnasta. LuK-tutkintoon kuuluu pakollisena myös yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä toisten koulutusohjelmien antamia muita opintoja.

Suuntautumisvaihtoehto ja pääaine biologia, sivuaine biotiede tai ekologia (aineenopettaja)
LuK-tutkintoon (180 op) sisältyy vähintään 79 opintopisteen laajuiset biologian pääaineopinnot. Toinen pakollinen sivuaine on vähintään 25 op laajuinen biotieteen tai ekologian sivuaine. Muut pakolliset sivuaineopinnot koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista (30 op) ja toisen opetettavan aineen opinnoista (vähintään 25 op). LuK-tutkintoon kuuluu pakollisena myös yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä toisten koulutusohjelmien antamia muita opintoja.

Tarkempi kuvaus LuK-tutkinnon rakenteesta käy ilmi koulutustarjontasivujen tutkintoon vaadittavat opinnot taulukosta.
 

FM-tutkintonnon rakenne

Filosofian maisterin (FM) tutkinnossa opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehto on ekologia, biotiede tai aineenopettaja. FM‐tutkintoon (120 op) sisältyy vähintään 80 opintopisteen laajuiset ekologian tai genetiikan ja fysiologian syventävät pääaineopinnot. Aineenopettajilla pääaineopintojen laajuus on vähintään 60 op ja pakolliset sivuaineopinnot 60 op. Aineenopettajat, jotka tekevät 20 op laajuisen didaktisen pro gradu -tutkielman, pääaine on biologia. Ekologian tai biotieteen suuntautumisvaihtoehdossa tutkintoon ei kuulu pakollisia sivuaineopintoja, vaan 40 op voi sisältää valinnaisia syventäviä pääaineopintoja, sivuainekokonaisuuksia ja yksittäisiä, henkilökohtaisen opintosuunnitelman kannalta tärkeitä opintojaksoja.

Tarkempi kuvaus FM-tutkinnon rakenteesta käy ilmi koulutustarjontasivujen tutkintoon vaadittavat opinnot taulukosta.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.10.2015