Yhteisöekologia

Yleiskuvaus

Yhteisöekologia tutkii yhteisöjen monimuotoisuutta ja ekologiaa sekä paikallisella, alueellisella että maailmanlaajuisella tasolla. Yhteisöekologisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja keinoja, joiden avulla voidaan turvata luonnon monimuotoisuus, sopeutua luonnossa tapahtuviin muutoksiin sekä lieventää niiden haitallisia vaikutuksia eliöstöihin.

Maailmanlaajuisesti yhä kiihtyvä ihmistoiminta, kuten rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä liikenne, heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden katoaminen vaikuttaa ekosysteemien toimintaan ja lopulta myös omaan hyvinvointiimme.

Yhteisöekologian keskeisiä tutkimusteemoja ovat monimuotoisuuden ajallinen, paikallinen ja alueellinen vaihtelu, monimuotoisuuden häviäminen, maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset monimuotoisuuteen sekä monimuotoisuuden hoito ja palauttaminen.  Yhteisöekologinen tutkimus on monitieteistä ja kansallisesti sekä kansainvälisesti verkostoitunutta. Viimeaikainen tutkimus käsittelee mm. monimuotoisuuden alueellista vaihtelua, pitkäaikaisia muutoksia ja eri ekosysteemien rajojen yli ulottuvia prosesseja.

 

Tutkimusteemoja

1 yhteisöjen numeerinen analyysi ja ennustava mallinnus

2 yhteisöjen säännönmukaisuudet ja taustalla olevat prosessit

3 yhteisöt ja ympäristömuutokset sekä ekosysteemien toiminta

4 kulttuuri- ja vesiympäristöjen hoito- ja kunnostus sekä soiden ja metsien ennallistaminen

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017