Feedback and Inquiries

puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4112
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

University of Oulu
DEPARTMENT OF BIOLOGY

Publications 2009

Publications 1998-2008

 

Biology study groups

Zoology

Genetics

Botany under construction

Pohjoinen kasvitiede ja ympäristöekologia

Kasvien evoluutioekologia

Terrestristen ekosysteemien kasviekologia

Kasvifysiologia

Pohjoisten kasvien biomassojen tuotto ja biotekniikka