”Teknologian hyödyntäminen elin­tarvike­teollisuudessa” teematilaisuus veti väkeä

EAKR-hankkeet: Labrobot (Oulun yliopisto, Luke) ja RUOKARIIHI- osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle (OAMK, Luke) yhteisjärjestämä teematilaisuus 6.5.2019 Laplands Hotellilla keräsi kiinnostuneita kuulijoita sekä elintarviketeollisuudessa toimivia yrityksiä. Tilaisuudessa kuultiin hyviä näkemyksiä tutkijoiden tutkimustyöstä sekä teollisuuden edustajia, joiden tuotteita ja innovaatioita hyödynnytetään elintarviketeollisuudessa. Paneelikeskustelussa otettiin kantaa mm. elintarviketeollisuudessa käytetyistä teknologioista ja siitä mitä säädöksiä laki asettaa niille. Paneelissa keskusteltiin myös siitä, miten tutkimustyö nivoutuu nykyajan liike-elämän ympärille ja mikä merkitys tutkimustyöllä on mm. elintarviketeollisuuden alan yrityksille, mutta myös muille teknologiaa, digitaalisuutta ja tutkimusta hyödyntäville yrityksille.  

Viimeksi päivitetty: 6.5.2019