Arctiq DC - Arctic Datacenters

Project description

ArctiqDC - Arctic Datacenters

ArctiqDC-projektin tavoitteena on
vahvistaa alueellisen datakeskuksen
tuotteita, palveluita, ratkaisuja ja
tarjouksia alueen ulkopuolisille
asiakkaille (osapuolille) kansallisesti
tai kansainvälisesti. Tämä tehdään
demonstroimalla, osoittamalla
ja todentamalla, että Arktisten
alueiden sijoitus- ja käyttökeskuksissa
on alhaiset ja alhaisimmat investointija
käyttökustannukset maailmassa
jäähdytyksen ja energian jakelun
suhteen.

Hankekuvaus

Datakeskusten määrä ja niiden energiankulutus kasvavat nopeasti datan määrän ja käsittelyn lisääntyessä. Arktinen alue on olosuhteidensa ansioista datakeskuksille otollinen sijoituspaikka. Hankkeen visio on, että Pohjoinen Eurooppa tukee ympäristöystävällisesti tehokasta ja turvallista internetliikennettä, ja että seuraavan viiden vuoden kuluessa arktiselle alueelle rakennetaan 40 datakeskusta. Tämän muutoksen ennakoidaan tuovan arktiselle alueelle miljardiluokan investointeja ja tuhansia uusia työpaikkoja. Hankkeen päätavoitteena on tehdä rajat ylittävää yhteistyötä pohjoisella alueella ja kehittää pienten ja keskisuurten datakeskusyritysten tuotteita, palveluita ja tarjoamaa. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja osoittaa, että verrattuna muihin datakeskuksiin maailmanlaajuisesti investointi datakeskuksiin pohjoisella alueella on erittäin tehokasta - sekä investointimielessä (CAPEX), että operointimielessä (OPEX). Tämä johtuu pääasiassa pohjoisen alueen tarjoamasta tehokkaasta jäähdytyksestä ja sähkön jakelusta. Projektissa tehdään vertailu muun maailman olosuhteisiin. Kaikilla pohjoisen alueen mailla datakeskukset ovat strateginen kehitysalue, joka vaatii osaamisen ja tarjonnan kehittämistä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaamisen kehittämistä. Mailla ei riitä yksin osaajia kaikkiin tarvittaviin tehtäviin vaan tarvitaan yhteistyötä. Hankkeen avulla toimijat vahvistavat ja tukevat toisten osaamista. Ainutlaatuinen arktinen ilmasto ja alueellinen vesivoimalla tuotettu sähkö ovat kilpailuetuja, joita ei ole tarjolla muualla Euroopassa.

Arktinen ilmasto mahdollistaa datakeskusten ympärivuotisen ilmajäähdytyksen. Vesivoimalla tuotettu sähkö on vakaata ja laadukasta. Luotettava sähköverkko mahdollistaa varman sähkön toimituksen datakeskuksille. Datakeskuksen tuottavat paljon lämpöä ja pitkällä tähtäimellä tämä lämpö tulee hyödyntää suljetussa kierrossa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan tehokkaat ja etähallitut IT- järjestelmät ja resurssit. Ilmajäähdytys, sähkön korkea toimitusvarmuus, lämmön talteenotto ja IT teknologiat vaativat kehittämistä ja todennettuja mittaustuloksia. Tutkimustulokset tulee varmentaa ja havainnollistaa todellisissa ja konkreettisissa olosuhteissa. Pohjoisen alueen yhteistyö auttaa yrityksiä kehittämään, perustamaan ja operoimaan energiatehokkaita datakeskuksia pitkällä tähtäimellä. Hankkeeseen osallistuvat
yritykset ja heidän sovelluksensa kehittyvät kilpailukykyisiksi kansainvälisille markkinoille.

Odotettu tulos

Hankkeen tuottama hyöty on sellaisen ainutlaatuisen tekniikan kehittäminen,
testaaminen ja esitteleminen, jota voidaan toteuttaa tehokkaasti arktisella alueella.
Esittelyjä ja arviointituloksia voidaan käyttää pitkään hankkeen päättymisen
jälkeenkin, kun markkinoidaan sijaintipaikkoja, palveluja ja tuotteita. Alueelliset
tuotteita tarjoavat yritykset (sekä pienet, suuret että keskisuuret) voivat tarjota
asiakkailleen hankkeen tuloksiin perustuvia tuotteita ja ratkaisuja. Pitkän aikavälin
tavoite on 40 uuden suuren ja pienen konesalin perustaminen arktiselle alueelle ja
ottaminen käyttöön viiden vuoden kuluessa. Tämä tavoite on tarkoitus saavuttaa
osittain tai kokonaan ja mieluiten ylittää.

Raportteja ja esittelyjä laaditaan seuraavilla alueilla:
– Luonnollinen jäähdyttäminen kylmässä ilmastossa
– Sähkövirran jakeleminen
– Lämmön talteenotto
– IT-käytön automatisoiminen ja sovellukset etätyönä
– Konesalialan vahvistaminen

Project description in English

With the support from Region Norrbotten and Vattenfall the partners RISE SICS North, LTU, Hushållningssällskapet, Hydro66, Älvsby municipality, Xarepo, Oulu university, Oulu Energy, SFTec, Oulu DC and Aurora DC have been granted a 12,5 MSEK project

The overall objective of the project is together in an Arctic border collaboration develop the regional datacenter industry of small and medium-size enterprises with products, services and establishment offerings.

The complementing competences in the Nordic regions are needed to achieve results. The Nordic regions all have datacenters as one of their strategic development areas with development of offerings and competence.

The unique arctic climate and the natural resource hydropower in the region is the competitive edge. For long-term sustainability the heat that is produced in datacenters need to be re-used efficiently in a closed loop. To efficiently operate and monitor applications, IT resources and datacenter facilities at distance automation and scalable solutions are needed as well.

More information on RISE webpage:  Arctic Data Centers (Arctiq-DC)

Project coordinator

RISE SICS North

Project results

Reports

Data center excess heat for biomass drying (pdf)

Power quality analysis (pdf)

Data center education and skills (pdf)

Workload Mobility Across Data centers (pdf)

Security threats and threat mitigation (pdf)

Data center business opportunities (pdf)

Theses

Miika Malin (2021). Forecasting Data Center Resource Usage With Artificial Neural Networks. University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics. Master's thesis. (pdf)

Riitta Rankinen (2021). Forecasting wind energy for a data center. University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science. Master's thesis (tech). (pdf)

Rasmus Bergström (2020). Predicting Container-Level Power Consumption in Data Centers using Machine Learning Approaches. Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering. Master's thesis. (pdf)

Martin Terneborg (2021). Enabling container failover by extending current container migration techniques. Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering. Master's thesis. (pdf)

Scientific Publications

Lauri Tuovinen and Jaakko Suutala (2021). Ontology-based Framework for Integration of Time Series Data: Application in Predictive Analytics on Data Center Monitoring Metrics. 13th International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (KEOD 2021). (pdf)

Martin Terneborg, Johan Karlsson, and Olov Schelen (2021). Application Agnostic Container Migration and Failover. IEEE 46th Conference on Local Computer Networks (LCN). (pdf)

 

More material can be found on RISE webpage

 

Partners

Ruotsalaiset partnerit

  • RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Hydro66 Svenska AB
  • Xarepo AB
  • Älvsbyns kommun

Suomalaiset partnerit

  • Oulun DataCenter Oy
  • Aurora DC Finland Oy
  • Oulun Yliopisto
  • SFTec Oy