LABROBOT

 

 

Labrobot-projektissa tuodaan ICT-osaamista ja digitaalisuutta elintarviketeollisuuden ja soveltuvin osin myös lääketeollisuuden käyttöön.

Projektissa on tavoitteena luoda Oulun alueelle ainutlaatuinen innovaatioympäristö, jossa automatisoidaan laboratorioiden rutiinitehtävät ja mahdollistetaan tiedon analysointi reaaliaikaisesti siten, että tietoa voidaan hyödyntää myös prosessinohjauksessa ennakoivasti (oppivat prosessit). Tavoitteisiin päästään yhdistämällä poikkitieteellisesti datankäsittelyä, konenäköä, anturointia, robotiikkaa, bioteknologiaa ja elintarvikeketjun tuoteratkaisuja.

Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Biocenter toteuttavat hankkeen yhteistyössä elintarvikealan ja teknologiayritysten kanssa. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke.

Last updated: 21.5.2019