Robotics Projects

For older projects, see the general BISG Projects page. See also the Robotics Research Highlights.

Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) - hyödyntämismallit ja käyttöönoton toimenpidesuositukset