Oulu Business School

OBS staff and students discuss activities in the business school. Welcome!

05.12.2016 blog

Itsenäinen päätöksenteko, kansallisvaltio ja monikansalliset yritykset.

Lehtien taloussivuja viimeisen parin vuoden aikana lukeneet muistavat hyvin lehtiotsikot, joita saatiin monikansallisten yritysten verojärjestelyjen vuodettua julkisuuteen.  Mediakeskustelussa nämä paljastukset ovat saaneet iskevät ja ehkä sensaatiohakuisetkin nimet Lux Leaks ja Panama Gate.  Verrattaessa näiden sisältöä väitän, että vaikka panamalaisen asianajotoimiston perustamista veroparatiisiyhtiöistä saatiinkin tehtyä todella repäiseviä otsikkoja, niin aiempi Lux Leaks oli kuitenkin monella tavalla merkitysellisempi.  Kyseinen uutisointi toi julkisuuden valokeilaan sen, miten useiden

23.11.2016 blog

Kukapa olisi uskonut - Kuinka minusta tuli kauppatieteilijä.

Tämä on tarina siitä, kuinka minusta tuli kauppatieteilijä.  

03.10.2016 blog

Kohti resurssitehokasta, vähähiilistä Suomea

Talouden toiminta kuormittaa ympäristöä monella tavalla. Kuluttamiemme tuotteiden ja palveluiden tuotantoon tarvitaan paljon resursseja luonnosta, sekä raaka-aineina että energiantuotantoon käytettävinä polttoaineina. Toiminnan seurauksena ympäristöön päätyy mittava määrä jätettä ja päästöjä. Erityisesti ilmakehään päätyvät hiilidioksidipäästöt muodostavat akuutin, globaalin mittakaavan ongelman.

22.08.2016 blog

Koulutuksen kehittämiseen tarvitaan dialogia

Yliopistojen toiminnan vaikuttavuus ympäröivään yhteiskuntaan on moninainen ilmiö. Tutkimustyön ohella yksi keskeisimmistä tavoista, jolla yliopistot osallistuvat yhteiskunnan eteenpäin viemiseen, on koulutus. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuu nykyisin vuosittain vajaa kaksisataa kauppatieteen maisteria, joiden osaamissalkkuun kuuluu perinteisten analyyttisten ja kommunikointitaitojen lisäksi syvällistä ymmärrystä oman alansa ilmiöistä ja käytänteistä.

19.08.2016 blog

Kaikki ei diggaa digistä - mutta sen tuottamasta arvosta kylläkin

Digitalisaatio on viime ajat hallinnut keskustelua niin talouden kasvun, tieteellisen tutkimuksen kuin ihmisten tulevaisuuden suunnannäyttäjänä. Yhteiskunnan digitalisoituminen eli toisin sanoen eri toimintojen sähköistyminen muuttaa lähestulkoon kaikkia toimialoja ja niihin liittyviä palveluja.  Jatkuvan hypetyksen vastapainona on kuitenkin myös iso joukko ihmisiä, joille jo pelkkä sana ”digitalisaatio” aiheuttaa närästystä ja välitöntä vastarintaa.

01.07.2016 blog

Kansainvälisestä yhteistyöstä: Case OyKKK – EM Lyon

Tiiviiden kansainvälisten kumppanuksien rakentaminen yliopistojen välille on pitkäkestoinen, mielenkiintoinen ja parhaimmillaan palkitseva tehtävä. Oheinen valottaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja EM Lyon -bisneskoulun* välille rakentunutta yhteistyötä yksittäisen koulutusohjelman motiiveista ja tarpeista laajempaan yhteistyöhön, joka kohdistuu kauppakorkeakoulun opiskelijoihin ja opetus- ja tutkimushenkilökuntaan.

14.06.2016 blog

KoKo-project

The University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences and BusinessOulu have been collaborating on the project “Higher through academic collaboration” (KoKo) since the beginning of 2015. The gain of the project is to support and advance entrepreneurship, new business and the growth and internationalization of small and medium enterprises. The project started when people wanted to tackle the both ongoing structural changes in local business and the high youth unemployment in the Oulu area.

14.06.2016 blog

KoKo-hanke

Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja BusinessOulu ovat vuoden 2015 alusta tehneet yhteistyötä ”Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä” (KoKo) –hankkeen parissa. Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Hanke sai alkunsa, kun haluttiin puuttua elinkeinoelämän rakenteellisiin muutoksiin ja Oulun alueen korkeaan nuorisotyöttömyyteen.

06.06.2016 blog

Suomalainen ei osaa markkinoida – vai osaako sittenkin?

Suomalainen markkinointi- ja myyntiosaaminen – tai pikemminkin sen puute - on taas ollut keskustelussa. Tottahan se on, yhdeltä kantilta tarkasteltuna: meillä on ollut hieman ”tuotelähtöinen” kulttuuri. Mutta väite siitä, että suomalaiset eivät osaa myydä, saa minut aina hienoisesti ärtymään.

03.06.2016 blog

Onko meillä malttia oppia liikkeenjohtoa?

Osaamisen hankkimisesta ja hyödyntämisestä löytyy valtavasti hienoja tarinoita, mutta osaamisen tarjonta on paikoin myös kovaa bisnestä. Yksi malli on paketoida entisiä sisältöjä uuden oloisiksi annospaloiksi. Rory Sutherland havainnollistaa videossa ”Life lessons from an ad man”, miten kuluttaja tekee tuotevertailua ja on löytävinään makueroja entisen ja uuden muropaketin sisällöstä, vaikka ne tosiasiassa ovat täysin samat. Mainosmies ja esitystä katsova yleisö nauravat ja kauppias hymyilee, kun kuluttaja kiittää.