Oulu Business School

OBS staff and students discuss activities in the business school. Welcome!

22.08.2016 blog

Koulutuksen kehittämiseen tarvitaan dialogia

Yliopistojen toiminnan vaikuttavuus ympäröivään yhteiskuntaan on moninainen ilmiö. Tutkimustyön ohella yksi keskeisimmistä tavoista, jolla yliopistot osallistuvat yhteiskunnan eteenpäin viemiseen, on koulutus. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuu nykyisin vuosittain vajaa kaksisataa kauppatieteen maisteria, joiden osaamissalkkuun kuuluu perinteisten analyyttisten ja kommunikointitaitojen lisäksi syvällistä ymmärrystä oman alansa ilmiöistä ja käytänteistä.

19.08.2016 blog

Kaikki ei diggaa digistä - mutta sen tuottamasta arvosta kylläkin

Digitalisaatio on viime ajat hallinnut keskustelua niin talouden kasvun, tieteellisen tutkimuksen kuin ihmisten tulevaisuuden suunnannäyttäjänä. Yhteiskunnan digitalisoituminen eli toisin sanoen eri toimintojen sähköistyminen muuttaa lähestulkoon kaikkia toimialoja ja niihin liittyviä palveluja.  Jatkuvan hypetyksen vastapainona on kuitenkin myös iso joukko ihmisiä, joille jo pelkkä sana ”digitalisaatio” aiheuttaa närästystä ja välitöntä vastarintaa.

01.07.2016 blog

Kansainvälisestä yhteistyöstä: Case OyKKK – EM Lyon

Tiiviiden kansainvälisten kumppanuksien rakentaminen yliopistojen välille on pitkäkestoinen, mielenkiintoinen ja parhaimmillaan palkitseva tehtävä. Oheinen valottaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja EM Lyon -bisneskoulun* välille rakentunutta yhteistyötä yksittäisen koulutusohjelman motiiveista ja tarpeista laajempaan yhteistyöhön, joka kohdistuu kauppakorkeakoulun opiskelijoihin ja opetus- ja tutkimushenkilökuntaan.

14.06.2016 blog

KoKo-project

The University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences and BusinessOulu have been collaborating on the project “Higher through academic collaboration” (KoKo) since the beginning of 2015. The gain of the project is to support and advance entrepreneurship, new business and the growth and internationalization of small and medium enterprises. The project started when people wanted to tackle the both ongoing structural changes in local business and the high youth unemployment in the Oulu area.

14.06.2016 blog

KoKo-hanke

Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja BusinessOulu ovat vuoden 2015 alusta tehneet yhteistyötä ”Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä” (KoKo) –hankkeen parissa. Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Hanke sai alkunsa, kun haluttiin puuttua elinkeinoelämän rakenteellisiin muutoksiin ja Oulun alueen korkeaan nuorisotyöttömyyteen.

06.06.2016 blog

Suomalainen ei osaa markkinoida – vai osaako sittenkin?

Suomalainen markkinointi- ja myyntiosaaminen – tai pikemminkin sen puute - on taas ollut keskustelussa. Tottahan se on, yhdeltä kantilta tarkasteltuna: meillä on ollut hieman ”tuotelähtöinen” kulttuuri. Mutta väite siitä, että suomalaiset eivät osaa myydä, saa minut aina hienoisesti ärtymään.

03.06.2016 blog

Onko meillä malttia oppia liikkeenjohtoa?

Osaamisen hankkimisesta ja hyödyntämisestä löytyy valtavasti hienoja tarinoita, mutta osaamisen tarjonta on paikoin myös kovaa bisnestä. Yksi malli on paketoida entisiä sisältöjä uuden oloisiksi annospaloiksi. Rory Sutherland havainnollistaa videossa ”Life lessons from an ad man”, miten kuluttaja tekee tuotevertailua ja on löytävinään makueroja entisen ja uuden muropaketin sisällöstä, vaikka ne tosiasiassa ovat täysin samat. Mainosmies ja esitystä katsova yleisö nauravat ja kauppias hymyilee, kun kuluttaja kiittää.

17.03.2016 blog

Sähkömarkkina murroksessa

Sähkömarkkina kohtaa seuraavan merkittävän rakennemurroksen varsin nopeasti. Älykkäät verkot yhdessä pientuotannon ja kuluttajien asennemuutosten kanssa ovat tämän murroksen keskeisiä ajureita. Muutokseen liittyy myös merkittävä uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu. Uusiutuviin energialähteisiin – tuuleen ja aurinkoon – liittyy myös haasteita. Ne ovat ajallisesti vaihtelevia, vaihtelun ennustettavuuteen liittyy epävarmuutta, eikä niitä voida perinteisten energiamuotojen tapaan ajaa tarvittaessa ylös ja alas.

05.11.2015 blog

Graduation Speech: “Every End Has a New Beginning.”

I graduated from the Oulu Business School on 29.10.2015. As an international student, I was asked to give a speech from a graduating student's perspective. Below is the speech that I had prepared for the event. Thank you for taking time to read this and giving me an opportunity to share my experience. :D------------------------------------------------Good Afternoon Ladies and Gentlemen, I am Bimala Chapagain, an International business student from Nepal. As nervous as I am standing here today I am also proud to be sharing my experiences with you all.

24.08.2015 blog

Business school deans gathered in Oulu to discuss digitization

 This year, Oulu Business School hosted the annual meeting of Finnish business schools. Over 30 deans, vice-deans, directors of studies and administration travelled to Oulu for a two-day event around the theme of digitalization and how it influences education and research in Finnish Business Schools.