Yliopisto yhteiskunnassa

Yhteenvetoja ja kirjoituksia yliopiston yhteistyöelinten työskentelystä.

Neuvottelukunta on Oulun yliopiston johtosäännön mukainen toimielin, joka tukee yliopiston ylintä johtoa strategian toteuttamisessa. Yhteistyösuhteiden neuvosto puolestaan tukee rehtoraattia yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisessä.

18.11.2019 blog

Yliopiston neuvottelukunta: tulevaisuuden osaajatarve turvattava

Neuvottelukunta alleviivaa yliopistojen keskeistä roolia yhteiskunnassa, erityisesti osaamisen ja maan kilpailukyvyn ja kasvun synnyttäjinä. Sekä koulutus-, tutkimus-että innovaatiotoimintaan tulee varata riittävästi resursseja. Toisaalta tulee panostaa koulutusketjun alkupäähän, jossa valmiudet oppimiselle ja kompetenssien kehittämiselle luodaan. Yliopiston ja ammattikorkeakouluilla on molemmilla tärkeä rooli, ja niiden työnjako tulee säilyttää, vaikka yhteisiä superkampuksia nyt ollaankin luomassa.