Aluekehityksen ilmiöitä tutkimassa

Aluekehityksen ja -politiikan tutkijat ja opiskelijat bloggaavat ajankohtaisista aluekehityksen ilmiöistä sekä tutkimuksen tekemisestä.  Aiheet käsittelevät laaja-alaisesti ryhmän tutkimusteemoja kuten alueellista eriytymiskehitystä ja oikeudenmukaisuutta, aluepoliittisia ideoita ja vaikuttamista, muuttoliikkeiden aluepolitiikkaa, Euroopan unionin roolia sekä pohjoisten alueiden erityiskysymyksiä kuten raja-alueiden resilienssiä ja Arktisen alueellista muotoutumista.

18.06.2020 blog

Paikkatiedosta tukea yhteiskunnan avaamiseen ja kohdennettuihin toimiin koronan rajoittamiseksi

Alueiden välinen liikkuminen ja solmukohdat kartalla

Väestön liikkuminen muodostaa alueiden välisen verkoston

03.06.2020 blog

Mahdollisuuksien maisemia ja valinnanpa/i/kkoja

– Alueelliset erot osana nuorten elettyä arkea, koulutuspolkuja ja tulevaisuutta

     

31.03.2020 blog

Edellyttävätkö kriisin tuomat muutokset EU:n aluekehitysmekanismien uudelleenarviointia?

”Alueellinen eriytyminen ja kuntien osallisuus rakennerahastoissa” –tutkimushankkeen tavoitteet

27.02.2020 blog

Kohti uusia haasteita

Maantieteen tutkimusyksikkö on yksi vanhimmista Oulun yliopiston tutkimuslaitoksista ja ensimmäinen professuuri alalle perustettiin jo vuonna 1959. Minä aloitin Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä aluekehityksen ja aluepolitiikan professorina vuoden 2020 alusta, ensimmäisenä vakituiseen professoriin tehtävään koskaan yksikössä valittuna naisena. Valintaprosessi kesti ulkopuolisine arviointeineen lähes vuoden, kuten professuurien kohdalla usein on tapana.