Verkko-­oppimis­ympäristöt auto­testauksen ja katsas­tuksen osaajien koulut­tamiseen

Uuteen materiaali- ja konetekniikan alaan kuuluva Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmä on koordinaattorina verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävässä hankkeessa, jossa luodaan nykyaikaiset opiskelumahdollisuudet katsastus- ja autotestausalan osaajien kouluttamiseksi Pohjois-Suomessa. Hankkeessa digitaalisuus on oiva työkalu.

Hanke toteutetaan uudenaikaisena oppilaitosten ylimaakunnallisena yhteistyönä. Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmän lisäksi, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), ammattiopisto Lappia sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Yhteishankkeen mahdollistavat digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat paikasta riippumatta käydä kursseja eri oppilaitosten tarjonnasta.

Hankkeen onnistumisen kannalta suurta merkitystä on koulutusten verkko-oppimisympäristöjen alustojen valinnoilla. Hankkeessa valittiin OAMK:n pyörittämälle katsastajakoulutukselle OAMK:lla käytössä oleva Moodle. Tämä vaatii opiskelijoilta OAMK:n Moodle-tunnukset, mutta on osoittautunut erinomaiseksi valinnaksi koulutukseen, jossa pääosa opiskelijoista on valmiiksi OAMK:n opiskelijoita. Testausosaajien koulutuksessa sen sijaan päädyttiin kokeilemaan Wordpressin ja Sensei plug in:n tarjoamia mahdollisuuksia. Lapin AMK:lla oli tätä mahdollisuutta hyödynnetty jo aiemmin, ja heidän eOppimispalvelut tekivät alustan käyttöön ottamisesta helppoa. Ideana Wordpress/Sensein hyödyntämisessä on se, että se voidaan tehdä sellaiseksi, että kuka vain voi itsenäisesti kirjautua opintoihin ja suorittaa ne ilman oppilaitosten tietojärjestelmien tunnusten saamista. Tämä sopii lähtökohtaisesti hyvin autotestauspuolen koulutuksen järjestämiseen, jonka koulusta ovat järjestämässä Oulun yliopiston lisäksi kaksi Lapin alueen oppilaitosta, Lappia ja Lapin AMK, ja kohderyhmänä ovat autotestausalasta kiinnostuneet koko Suomesta!

Oulun alueelle hanke on ollut erinomainen mahdollisuus nostaa digitaalisen osaamisen astetta ja tuoda esiin Oulun yliopiston ja OAMK:n vahvaa autotekniikan osaamista. Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Karoliina Jokinen, Jonne Untinen ja Perttu Niskanen

Kirjoittajat työskentelevät Oulun yliopistossa konetekniikan osastolla

 

Hankkeen pilottikoulutuksista tai muusta yhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Autotestausalan koulutus: 

Karoliina Jokinen, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi@oulu.fi, hankkeen projektipäällikkö

Hannu Ohenoja, Ammattiopisto Lappia, etunimi.sukunimi@lappia.fi

Ari Karjalainen, Lapin AMK, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

 

Katsastusalan koulutus: 

Hannu Heikkilä, OAMK, etunimi.sukunimi@oamk.fi

Last updated: 3.12.2018

Add new comment