Leikkiä Exceleillä – terminologiatyöllä kohti energiayhteisöjä

Keskustelu ei riitä. Tieteidenvälisen tiedon luominen vaatii myös keinoja työskennellä yhdessä tarkkojen käsitteiden kanssa. Vaikka BCDC-tutkimusyhteisömme viiden tieteenalan tutkijoiden tutkimusaiheet pyörivät uusiutuvien energialähteiden, -markkinoiden ja -teknologioiden ympärillä, yhteistä kieltä on välillä töisevää löytää.

Olemme tutkineet vuorovaikutusta ja viestintää BCDC-hankkeessamme jo vuodesta 2015 alkaen. Kiinnostuksemme kohteena on muun muassa se, miten viestintä ja vuorovaikutus kehkeytyvät tukemaan tutkijoiden toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Empiriaamme ovat synnyttäneet muun muassa BCDC Energia -yhteisömme kokoontumiset, joissa ilmenevää viestintää ja vuorovaikutusta olemme analysoineet aina yksittäisistä keskusteluista pidempiin vuorovaikutusketjuihin.

Kun tutkijat tapaavat kasvokkain, juttu luistaa. Yhteisiä tavoitteita ja ratkaisuja voi löytyä helpostikin. Vaikuttaa siltä, että eri tieteenalojen tutkijat ovat näissä keskusteluissa aika hyvin samalla kartalla, ymmärtävät toistensa tutkimusten ja niiden tulosten järjen, osaavat kysyä tarkennuksia ja kehittää kuulemansa pohjalta yhteyksiä omiin teemoihinsa. BCDC Energian yhteisissä tapaamisissa ja workshopeissa siis keskustellaan – puhutaan yhteisistä asioista. Tapaamisissa löydetään yhteisiä tutkimuskysymyksiä, joita on lähdettävä ratkaisemaan sekä hahmotetaan eri tieteenalojen tutkijoiden tehtäviä näiden kysymysten ratkaisemisessa. Myös energiasääennusteen kehittäminen ja keskustelut virtuaalivoimalasta pohjaavat tällaiseen vuorovaikutukseen.

Leikkimään

Keskustelu siis toimii ja elää kasvokkaisissa tilanteissa monitieteisesti. Kun tarkastelemme käytyjen keskustelujen etenemistä varsinaiseen yhteiseen tutkimuksen tekemiseen, huomaamme, että haasteita riittää. Täsmällisemmät käsitteiden määrittelyt, niiden taustalla olevat oletukset sekä tutkimuksen toteuttaminen vaativat usein kasvokkaista keskustelua jäsentyneempää ja huolellisempaa vuorovaikutusta. Tutkimuksen tekeminenhän on ennen kaikkea keskustelua aiemman tutkimuksen, tiedonlähteiden ja aineiston kanssa sekä näiden kautta.

Käsitteiden tarkkuuden ja spesifisyyden ankkuroiminen monitieteiseen vuorovaikutukseen on haaste, johon olemme BCDC:ssä törmänneet. Tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen tutkimusryhmässämme ryhdyimmekin ratkaisemaan haastetta kaikki tutkimusryhmät osallistavalla terminologiatyöllä yhteisen tietoperustan kehittämiseksi.

Terminologian kehittäminen tapahtui vaiheittain. Ensiksi keräsimme hankkeen johtavien tutkijoiden aiempien vuosien tutkimuksessaan käyttämiä keskeisiä käsitteitä. Näin meille selvisivät ne käsitteet ja termit, joita hankkeessa tehtävässä tutkimuksessa käytetään. Vuonna 2016 laajensimme terminologiatyötä koko yhteisöön (ks. Huotarin ja Tuomelan blogipostaus). Tutkijat keskustelivat termeistä yhdessä ja määrittelivät niitä ensin itsekseen yhteisön Basecamp-projektinhallinta-alustalle ladattuun Excel-taulukkoon. Tämän jälkeen tutkimusryhmät omissa kasvokkaisissa tapaamisissaan tarkensivat käsitteenmäärittelyjä ja viitteitä annettujen selkeiden Excelin täyttöohjeiden mukaisesti. Puhtaan energian tutkimuksen terminologia (engl. Clean Energy Research, CER) julkaistiin Tieteen termipankissa vuonna 2017. Terminologiatyössämme rakensimme siltaa tieteellisen, tarkan tiedon ja keskusteluiden välille. Samalla rakentui englannin- ja suomenkielinen terminologia yhteisön sisäiseen, mutta myös laajempaan kansalliseen – jopa kansainväliseen käyttöön.

Leikki jatkuu

Puhtaan energian tutkimuksen eli CER-terminologian kehittämisessä on ollut haasteensa. Työskentely Exceleiden kanssa ei aina ollut omiaan lisäämään iloa ja innostusta – tehtiinhän terminologiatyötä muiden kiireellisten töiden ohella. Toisaalta tuskailut Exceleiden ja terminologian määrittelysääntöjen kanssa edistivät vuorovaikutusta ja kehittivät yhteishenkeä jo itsessään.

Terminologiatyön tutkiminen on innostavaa sekä uuden tiedon luomisen että vuorovaikutuksen näkökulmista. Tutkimme terminologian kehitysprosessia ja siitä löytyviä tieteidenvälisen tiedon luomisen kehittämistapoja ja -välineitä edelleen. Sovellamme tutkimuksessa H.G. Gadamerin leikin käsitettä, jonka kolme ulottuvuutta muodostavat perustan etnografiselle, osittain autoetnografiselle, tutkimuksellemme. Leikin käsitteen avulla pääsemme tarkastelemaan uuden tiedon luomisen kokemuksellista ja käsitteellistä ulottuvuutta niin, että yhdessä tekemisen ilo ja toisaalta tekemisen vakavuus tulevat ymmärrettäviksi.

Tutkimus on hedelmällistä, sillä tuloksemme nostavat esiin kasvokkaisen vuorovaikutuksen kokemuksellisuuden, järjestelmällisyyden ja tavoitteellisuuden, mutta myös sääntöjen merkityksen käsitteiden yhteisessä määrittelytyössä. Toivomme tulostemme rohkaisevan tutkijoita tieteidenaloja yhdistävään keskusteluun ja vuorovaikutukseen, joka pyrkii päämäärätietoisesti uuden, tieteidenvälisen tiedon luomiseen.

Kuvat: Pixabay (ylh). Tutkimusryhmien terminologiatyössä oli myös tiiviin vuorovaikutteisia vaiheita. BCDC ICT -tiimi pohtimassa tietoliikennetekniikan käsitteitä. Kuva: Anna Suorsa (alh.).

Kirjoittajat:

Anna Suorsa
anna.suorsa(a)oulu.fi

 

 

Maija-Leena Huotari
maija-leena.huotari(a)oulu.fi

 

 

Tutkijatohtori Anna Suorsa ja professori Maija-Leena Huotari työskentelevät BCDC Energian Vuorovaikutus -tiimissä. Huotari toimii myös BCDC-konsortion varajohtajana ja vuorovaikutusvastaavana.

 

Blogiartikkeli on julkaistu 16.12.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.

 

 

 

Last updated: 16.12.2019

Comments

i couldn't believe that i would ever be re-unite with my ex-lover, i was so traumatize staying all alone with no body to stay by me and to be with me, but i was so lucky one certain day to meet this powerful spell caster Dr Akhere, after telling him about my situation he did everything humanly possible to see that my lover come back to me, indeed after casting the spell my ex-lover came back to me less than 48 hours, my ex-lover came back begging me that he will never leave me again, 3 months later we got engaged and married, if you are having this same situation just contact Dr Akhere on his email: AKHERETEMPLE@gmail.com thanks very much sir for restoring my ex-lover back to me, his emai: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346

i really want to thank DR TAKUTA a great spell caster from south africa. DR TAKUTA has helped me to reunite my marriage. My husband left me 3months ago and he packed out his property and went to stay with the other woman. now my lover is back after 48hrs when DR TAKUTA has cast a spell on him.you can also get him through this contact if you are facing any love or marital probelm. dr takuta Email is via____ takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR TAKUTA for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR TAKUTA. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

Its a miracle that I am alive today. I encounter HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV1/2) for good four (4) years, six (6) months and twelve (12) day with my calculations, before I meet the great Dr. Emmanuel. I am Tina Richard from Fresno California, united state of America and I was affected with herpes virus.Herpes is a viral infection cause by the Herpes simplex virus, marked by painful, watery blister in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for good four years. I have visited CVS Pharmacy in Fresno for treatment but no improvement. I meet Dr.Emmanuel online while I was searching for herpes cure I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.Emmanuel WhatsApp  +2348140073965 or E-mail: nativehealthclinic@gmail.com  

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE I feel very happy to share my great and wonderful testimony with everyone on this platform..: I was married for 7 years to my husband and all of a sudden another woman came into the picture he started hating me and he was abusive and all because i never bear him a child. but i still loved him with all my heart and wanted him at all cost.... He filed for divorce and my whole life was turning apart and i didn't know what to do, he moved out of the house and abandoned me all alone,one day a very close friend of mine told me about trying spiritual means to get my husband back,so i went online to search and i came across so many spell caster who only wasted my time and took a lot of money from me,but i went back to her and told her that spiritual way has only taking my money and not yielding anything, and she introduced me to a spell caster, Dr gbojie, so i decided to try it. although i didn't believe in all those things because of what i have gone through lately, i contacted Dr gbojie  and he  explain all my problems to him and he told me that i shouldn't worry that when he cast the spell on me and my husband that my husband is going to run back to me and that within 2 weeks am going to get pregnant,so i did the little he ask me to do and behold it all work out,my husband run back to me and right now we have Twins Girl and a boy,so all thanks to Dr gbojie  you're indeed a great spell caster, in case anyone needs help here,  whatsapp him now +2349066410185 or email him : gbojiespiritualtemple@gmail.com  Website :   http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

My testimony on how i won Florida lottery!!  My name is Glen from Florida! After the interference of Dr. Jakaki lottery spell, I felt enveloped by the control of the spell. This spell  change my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good luck with lottery after i won a huge amount of money. I have more luck now than I ever had in my life. ( I won $2,000.0000.00)  Your Lottery spell made wonders, I can't believe it. Thank you so much sir for dedicating your time to cast the Lottery spell for me.”I am eternally grateful for the lottery spell Dr.Kaki did for me. You can email him for you own lottery number. spellcasthome@gmail.com or his via web sit http://Spellcasthome.website2.me  Text or call him now +1 (304) 441-7224

Herbal Penis Enlargement product is 100% guarantee to Enlarge and get a better ERECTION ,the reason why most people are finding it difficult to enlarge Penis is because they bedlieve on medical report, drugs and medical treatment which is not helpful for Penis Enlargement . Natural roots/herbs are the best remedy which can easily Enlarge your Penis permanently Contact Dr Olu via Email : Drolusolutionhome@gmail.com or via WhatsApp : +2348140654426 for Natural root and herbal remedies put together to help you get Enlarge and Erect healthy. Thank you. Herbal Penis Enlargement product is 100% guarantee to Enlarge and get a better ERECTION ,the reason why most people are finding it difficult to enlarge Penis is because they bedlieve on medical report, drugs and medical treatment which is not helpful for Penis Enlargement . Natural roots/herbs are the best remedy which can easily Enlarge your Penis permanently Contact Dr Olu via Email : Drolusolutionhome@gmail.com or via WhatsApp : +2348140654426 for Natural root and herbal remedies put together to help you get Enlarge and Erect healthy. Thank you.

Hello everyone. I was heartbroken because i had very small penis, not nice to satisfy a woman, i had so many relationship called off because of my situation, i have used so many product which i found online but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments about this specialist called Dr OLU and decided to email him on drolusolutionhome@gmail.com so I decided to give his herbal product a try. i emailed him and he got back to me, he gave me some comforting words with his herbal pills for Penis t, Enlargement Within 5 day of it, i began to feel the enlargement of my penis, ” and now it just 2 weeks of using his products my penis is about 10 inches longer and am so happy..feel free to contact DR OLU on(drolusolutionhome@gmail.com)or whatsapp him on this number +2348140654426  

Goals are naming who give a reason to live life with motivation.

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE I feel very happy to share my great and wonderful testimony with everyone on this platform..: I was married for 7 years to my husband and all of a sudden another woman came into the picture he started hating me and he was abusive and all because i never bear him a child. but i still loved him with all my heart and wanted him at all cost.... He filed for divorce and my whole life was turning apart and i didn't know what to do, he moved out of the house and abandoned me all alone,one day a very close friend of mine told me about trying spiritual means to get my husband back,so i went online to search and i came across so many spell caster who only wasted my time and took a lot of money from me,but i went back to her and told her that spiritual way has only taking my money and not yielding anything, and she introduced me to a spell caster, Dr gbojie, so i decided to try it. although i didn't believe in all those things because of what i have gone through lately, i contacted Dr gbojie  and he  explain all my problems to him and he told me that i shouldn't worry that when he cast the spell on me and my husband that my husband is going to run back to me and that within 2 weeks am going to get pregnant,so i did the little he ask me to do and behold it all work out,my husband run back to me and right now we have Twins Girl and a boy,so all thanks to Dr gbojie  you're indeed a great spell caster, in case anyone needs help here,  whatsapp him now +2349066410185 or email him : gbojiespiritualtemple@gmail.com  Website :   http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

I read this post completely and really want to appreciate how these writers wrote about the terminology works towards energy communities. I also read about this topic but didn't as suitable as it is. Technology changes everything and energy terminology working is so many ways which I need to know further.

further, going to a community college costs a couple hundred a year and you can transfer just fine after 2 years. you can get financial aid for this, too. the community college route is pretty good, you can cut your total tuition cost in half with zero downsides academically.

get the Best Selling Penis Enlargement Remedy Globally. 100% Guaranteed and Recommended. Get rid of quick ejaculation,premature ejaculation,erectile dysfunction and weak erection problem,see Visible Result within 7 days,Nationwide,this brand new penis enlargement cream will provide a permanent increase in size. It also will eliminate soreness, relieve dryness and increase penis sensitivity. Free Shipping.kindly call/whatsapp us @ +2348039715931 Adamokpoko@gmail. com On instagram.. @dr.adam.okpoko

Hello everyone here i want to tell the whole World about Dr OKOLO herbal mixture product ...Dr OKOLO penis enlargement herbal product in Africa.This is the only Male Penis Enlargement product that has been used by men around the world like USA,CANADA,AUSTRALIA,BELGIUM,SWEDEN,GERMANY,UK,SINGAPORE,MALAYSIA AND SO MANY MORE supplement that has been PROVEN to-enlarge your penis – safely, quickly, and importantly – PERMANENTLY.Full Dr OKOLO Penis Enlargement product when used will Increase in penis length by 1-5 inches Increase in penis width by 20%helps in preventing Premature Ejaculation.Achieved longer, rock hard erections All gains in penis length and width are 100% permanent Full Dr OKOLO Penis Enlargement product is also:100% Herbal, 100% Safest with no side effect and its of two types I have the one for enlargement and for reduction and your advised to use it by message 100% Satisfaction and Money Back Guarantee. DR.OKOLO, About my products i have herbal product and oil 100% Permanent Guaranteed resulting it on your body where you feel you want to reduce or enlarge which will help you to be strong and you get the desirable size you want-within 3-5 days and when you get your desirable size you are advised to stop using it and the results you gain will remain permanent We also do deliveries all over AFRICA, and worldwide so i would like to know first when do you need the product.for more information email drokolosolutioncenter@gmail.com or Whatsapp/Call +2347031895935 note Dr OKOLO also have herbal medicines to problems like HEPATITIS A,B and C EPILEPSY ARTHRITIS PENIS ENLARGEMENT ERECTILE DYSFUNCTION DIABETES type 1 and type 2 HERPES GENITAL WART LOW SPERM COUNT WEAK ERECTION BREAST ENLARGEMENT PROSTRATE CANCER HIV/AIDS SPELL OF ALL KINDS LIKE EX BACK,CANCEL DIVORCE,BREAK UP SPELL ,PREGNANCY SPELL,PROMOTION SPELL,JOB SPELL ALS HPV 123 PILE ASTHMA HEART FAILURE PREMATURE EJACULATION HEPATITIS A,B,C AND MANY MORE THANKS......  

Add new comment