Sähkönkulutuksen seurantapalvelut apuna neuvonnassa

Älykäs sähkömittaus tuottaa tarkkaa tietoa sähkönkulutuksestamme, mutta miten me kuluttajat päädymme seuraamaan omaa kulutustamme ja jopa muuttamaan sitä? Informaatio-ohjauskokeilu Porvoon Energian asiakkaiden parissa tarjoaa runsaasti uutta, hyödynnettävää tietoa tämän kysymyksen ratkaisemiseksi.

Nykyisin pitkälti kaikissa suomalaiskodeissa on älymittarit mittaamassa sähkönkulutusta. Samaan aikaan yleistyy näiden mittaustietojen ja laskutuksen digitalisoituminen. Energiayhtiöiden kuuluu jo lainkin mukaan tarjota sähkönkulutustiedot ilmaiseksi asiakkailleen. Näin ollen energiayhtiöt tarjoavat asiakkaalleen mahdollisuuden seurata tuntikohtaisia kulutustietojaan joko nettisivulla tai mobiilisovelluksessa.

BCDC Energia -hankkeessa selvitimme vastikään sähkönkulutuksen seurantapalveluiden käyttöä lisääviä ja vähentäviä seikkoja sekä informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta. Toteutimme tutkimuskokonaisuuden tiiviissä yhteistyössä Energiaviraston, Motivan ja Porvoon Energian kanssa. Tutkimme satunnaiskokeiluna, luotettavan tutkimusasetelman avulla*), vaikuttaako informaatio-ohjaus Porvoon Energian asiakaskotitalouksien sähkönkulutukseen. Tarjosimme informaatio-ohjausta sekä sähköpostikirjeiden energiansäästövinkkeinä että Porvoon Energian ”Energiani”-sähkönkulutuksen seurantapalveluna. Testasimme myös ko. palveluun kehitetyn vertailutyökalun toimivuutta. Työkalun avulla kuluttajat saattoivat vertailla omaa sähkönkulutustaan kaltaistensa kotitalouksien kulutukseen.

 

Kulutuksen seurannan kiinnostus kasvaa sähkölaskun rinnalla

Porvoon Energian asiakaskunnasta vajaa 20 prosenttia käyttää Energiani-palvelua. Jo tutkimuksen alkumetreillä huomasimme näiden palveluun rekisteröityneiden eroavan merkittävästi palvelua käyttämättömistä asiakkaista. Laajan alkukyselymme vajaasta 1 300 vastaajasta hieman yli puolet oli rekisteröitynyt palveluun. Tämä kertoo energia-aiheista kiinnostuneimpien kotitalouksien vastanneen kyselyyn.

Kyselystä selviää mielenkiintoisia asioita, kuten se, että sähkönkulutuksen seurantapalvelun käytön taustalla on monia tekijöitä. Tärkeimmäksi motivaattoriksi osoittautuu kiinnostus omaan sähkönkulutukseen, joka motivoi noin kolmasosaa rekisteröitymään palvelun käyttäjiksi. Sähkönkulutuksen vähentäminen motivoi noin kuudesosaa. Sen sijaan suurimmaksi estäväksi tekijäksi Energiani-palveluun rekisteröitymättömät ilmaisevat tiedonpuutteen.

Kun tarkastelemme kotitalouskohtaisia ja asuntoon liittyviä tekijöitä, huomaamme muun muassa sähkölämmityksen, asunnon suuremman koon ja taloudellisten syiden sähkönkulutuksen vähentämisessä lisäävän Energiani-palvelun käyttäjäksi rekisteröitymistä. Kiinnostavaa on, että nuoremmat henkilöt ja miehet näyttävät käyttävän palvelua mieluimmin. Selvitellessämme mielipiteitä ja asenteita, havaitsimme monimutkaisen teknologian välttelyn sekä tietoturva-asioiden korkean arvostuksen vähentävän palveluun rekisteröitymistä. Sen sijaan ympäristöasiat eivät merkittävästi lisää tai vähennä palveluun liittymistä.

 

Miten saada kotitaloudet seuraamaan sähkönkulutustaan?

Kokeilumme tulosten mukaan sähkönkulutuksen seurantapalveluun rekisteröityneet reagoivat saamaansa informaatio-ohjaukseen paremmin. Tulosten valossa energia-asioista kiinnostuneimmat näyttävät siis olevan soveltuvampi kohderyhmä informaatio-ohjaukselle.

Energiani-palvelusta nousee esiin käyttöaktiivisuudeltaan varsin erilaisia käyttäjäryhmiä. Kokeilussa mukana olleet palveluun rekisteröityneet kotitaloudet vierailivat palvelussa keskimäärin joka toinen kuukausi – ahkerimmat jopa viikoittain. Kokeilua varten kehitettyä vertailutyökalua hyödynsi noin 60 prosenttia niistä kotitalouksista, joille tämä lisäpalvelu oli avoinna. Kaiken kaikkiaan kotitaloudet käyttivät vertailutyökalua melko harvoin, vain muutaman kuukauden välein. Samalla kuitenkin havaitsemme käynneissä suurta vaihtelua: joukossa on runsaasti kotitalouksia, jotka käyttivät vertailutyökalua vain kerran, kun taas innokkaimmat jopa pari kertaa kuukaudessa.

Sähkönkulutuksen seurantapalvelujen käyttöön innostaminen on kokeilutulosten perusteella haasteellista muttei mahdotonta. Sähkölaskun osuus on tällä hetkellä suomalaiskotitalouksien käytettävissä olevista tuloista keskimäärin hyvin pieni, noin kaksi prosenttia. Uskomme, että laskun pienuus voi vaikuttaa ihmisten energia-asioista ja sähkönkulutuksesta kiinnostumiseen. Huomionarvoista kuitenkin on, että saimme kokeilussa houkuteltua joukon kotitalouksia rekisteröitymään Energiani-palveluun tarjoamalla monipuolista tietoa palvelusta ja sen käytöstä.

Mielestämme sähkönkulutuksen seurantaan kehitettyjen palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja helposti saatavilla. Järkevästi toteutetut palvelualustat voivat tulevaisuudessa toimia kanavina laadukkaammalle sähkönkulutusta koskevalle neuvonnalle sekä uusille palveluille. Kyselyyn vastanneet toivovatkin muun muassa kehittyneempiä mobiilisovelluksia sekä tarkempia, jopa laitekohtaisia kulutustietoja. On mahdollista, että tulevaisuudessa kehittyneemmät palvelut kannustavat kotitalouksia seuraamaan aktiivisemmin sähkönkulutustaan.

 

Tutustu informaatio-ohjauskokeilun Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä 21.1.2020 esiteltyihin tuloksiin. Viimeistelty loppuraportti julkaistaan toukokuussa 2020.

Kirjoittajat:

Teemu Meriläinen
tutkija
teemu.merilainen(a)oulu.fi

 

 

Enni Ruokamo
tutkija, tutkijatohtori
enni.ruokamo(a)ymparisto.fi

 

 

BCDC Markkinat -tiimin Meriläinen ja Ruokamo työskentelevät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.

Blogiartikkeli on julkaistu 22.1.2020 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.

 

 

 

*) VATT on avannut hyvin satunnaiskokeiluiden tärkeyttä tutkittaessa politiikkatoimien ja informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta.

 

Last updated: 23.1.2020

Comments

learn Advanced offers the best specialized IT preparing. With the help of our expert trainer,you can get fundamental and propelled level Training with precise for all intents and purposes information.

Dr TAKUTA brought back my ex within 48 hours with a powerful lovespell. He is reliable and trusted contact TAKUTA for marriage lovespell on email: takutaspellalter @ gmail . com or whatsap on +27788634102

I will forever be indebted to the great Doctor TAKUTA for fixing my broken marriage after my husband left me for his mistress for 3 months. I never believed in spells until my friend introduced me to him. At first, I was skeptical about him because I heard a lots about false spell casters but I put my doubts behind me for i was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after months of divorce and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialize in money spells, lottery spells, sickness spells E.T.C. Get connected with Doctor Takuta now, his email is takutaspellalter@gmail.com or WhatsApp on +27788634102

i really want to thank DR TAKUTA a great spell caster from south africa. DR TAKUTA has helped me to reunite my marriage. My husband left me 3months ago and he packed out his property and went to stay with the other woman. now my lover is back after 48hrs when DR TAKUTA has cast a spell on him.you can also get him through this contact if you are facing any love or marital probelm. dr takuta Email is via____ takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE I feel very happy to share my great and wonderful testimony with everyone on this platform..: I was married for 7 years to my husband and all of a sudden another woman came into the picture he started hating me and he was abusive and all because i never bear him a child. but i still loved him with all my heart and wanted him at all cost.... He filed for divorce and my whole life was turning apart and i didn't know what to do, he moved out of the house and abandoned me all alone,one day a very close friend of mine told me about trying spiritual means to get my husband back,so i went online to search and i came across so many spell caster who only wasted my time and took a lot of money from me,but i went back to her and told her that spiritual way has only taking my money and not yielding anything, and she introduced me to a spell caster, Dr gbojie, so i decided to try it. although i didn't believe in all those things because of what i have gone through lately, i contacted Dr gbojie  and he  explain all my problems to him and he told me that i shouldn't worry that when he cast the spell on me and my husband that my husband is going to run back to me and that within 2 weeks am going to get pregnant,so i did the little he ask me to do and behold it all work out,my husband run back to me and right now we have Twins Girl and a boy,so all thanks to Dr gbojie  you're indeed a great spell caster, in case anyone needs help here,  whatsapp him now +2349066410185 or email him : gbojiespiritualtemple@gmail.com  Website :   http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

Effective and powerful spell caster Dr. gbojie thanks for helping me restore happiness back to my life with your powerful spell it manifested as i wanted thanks once again Dr . gbojie ..   When i read a testimony online on how Dr.Gbojie the great and most powerful spell caster help to bring back Divorce husband or wife EX LOVER. I was wondering how can this be true, Because many has failed me in the past without any result from them. I just let the post pass by and move on the forum. To my notice under again, Some person posted and said tested and trusted spell caster. After reading through the mail it was this same man Dr. gbojie  she was talking about. So i have no other option than to really check up how he works.I was totally devastated when my beloved husband left me. It was like my entire world vanishing into sorrow and pain. I know it sounds weird but out of all the spell casters I contacted, he was the only one to give me that impression of being so true and trustful. More than his words,He brought my husband back and he made all my wishes come true. He is now loyal, pays attention to me, he offers me flowers every Sunday, and we often go out at the cinema and the restaurant. my wife came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. I will be forever thankful for turning my life from hell to heaven! i believe who need help should get to him for help. May God continue to use you to save broken relationship. To every one with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. gbojie  spell caster via email address gbojiespiritualtemple@gmail.com or gbojiespiritualtemple@yahoo.com facebook page : https://www.facebook.com/drgbojie/website : http://gbojiespiritualtemple.website2.me/Thanks Dr. Gbojie 

Welcome to Dr OAZIZA lottery spells. i am here to testify about the great Dr OAZIZA for saving my life from herpes virus.i have been through hell all this years but i thank God for not letting my trust down, and also i want the entire universe to know that there is a cure to any kind of diseases in the word and never to loose hope because i have great testimony today in my life,  Dr OAZIZA is described by many titles some including. Traditional healer, spell caster, astrologer, Psychic reader, spiritual healer, in Africa, he cast powerful spells. he has cast spells since his infant age; he was born with ancestral powers in the mountains of Inehidure Idumemalua. These he have been practicing and helping people with different problems. In addition, an inexperienced spell caster will mess up things, which isn’t the case with great Dr OAZIZA. he work differently depending on someone’s interest or problem like Divorce Spell, Ex Back | Herpes | Hiv | Cancer | Diabetes| Gonorrhea |  among others. You can get to know more by visiting  him on his email>Droazizaspiritualspelltemple@gmail.com or Whatsapp him on +2349064851206  

How can i ever stop saying thank you to Dr.WOBE, After taking his product today my life is healthy and balance am living up to my expectation. For the past 11 years i have been struggling with with my Hiv issue, i have tried a lot of medications from different doctors but all to no avail. I have spent money on it but no cure until i took this product from Dr.WOBE just within few weeks i got cured of my Hiv diseases , if you are also suffering from any kind of disease then get immediate help now from  Dr.WOBE for his products contact him email Drwobeherbalhome@gmail.com OR CALL HIM OR WHATS APP ON +2349064851206, he also cure the following diseases. HERPES, HSV, CANSER, KIDNEY diseases E.T.C god bless you all.

The feeling of being love takes away so much burden from our shoulder. I had all this but I made a big mistake and my Lover left me for over 3 months I was lonely, sad and devastated luckily I was directed to a very kind and powerful man Dr oduma who help me brought back my Lover and now he loves me far more than ever am so happy with life now thank you so much Dr oduma Kindly email him or and be happy again droduma4@gmail.com and get any kind of help you want Here is his WhatsApp number +2349019421176

The feeling of being love takes away so much burden from our shoulder. I had all this but I made a big mistake and my Lover left me for over 3 months I was lonely, sad and devastated luckily I was directed to a very kind and powerful man Dr oduma who help me brought back my Lover and now he loves me far more than ever am so happy with life now thank you so much Dr oduma Kindly email him or and be happy again droduma4@gmail.com and get any kind of help you want Here is his WhatsApp number +2349019421176

I want to let everyone here know that Spell casting really works. However it wouldn't have been possible for me to get my ex back without the kind support and help of LORD PADMAN,whose his Website: https://padmanspell.com/index-3.html i would like to extend my golden sincere thanks to LORD PADMAN who helped me to get my ex back. i want to thank LORD PADMAN the great spell caster who is so powerful and good in spell casting. I am highly indebted to LORD PADMAN for his help in getting my ex back. My boyfriend left me for another girl, i was so heart broken so i contacted a friend who introduced me to the great LORD PADMAN who have helped her before to get her boyfriend back so i did all he asked me to do. Surprisingly 48 hours later as he promised my boyfriend called me and asked me to forgive him we are back together living happily. Don't let anybody to deceive you spell casting works. Contact him through his website: https://padmanspell.com/index-3.html and Email: padmanlovespell@yahoo.com. (info@padmanspell.com) OR Whatsapp +19492293867 https://twitter.com/padman_dr . thank you so much sir

Great Mother is Real... I am Aisha Kun and i want to testify about Great Mother how she cured me of hiv aids. I was diagnosed of this disease some time ago and i was worried. when i was searching the internet looking for a cure, i came across some testimonies of Great Mother how she has helped a lot of people and i decided to contact her on her info and explained to her. She laughed and told me that she will help me and i was surprised. She sent me the cure and it was a spiritual holy oil and water which is more than a medicine. She directed me on how to take it and i did. I took the cure for 3 weeks and i went to the doctor for check up and to my greatest surprise the disease was no longer in my system. I am so glad and i want to thank Great Mother for helping me. Contact her now on her website ourgreatmother1.com   and her email is Greatmotherofsolutiontemple1@yahoo.com  you can also reach her on her whatsapp number  +17025514367. If you have any disease, she can help you. Contact her now

Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my husband after 10 years of marriage just because another woman had a spell on him and he left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address gethelp05@gmail.com , have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me and after 3 days that i will have my husband back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my husband. Thanks for Ilekhojie His email: gethelp05@gmail.com or His WhatsApp Number:+2348147400259

Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my husband after 10 years of marriage just because another woman had a spell on him and he left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address gethelp05@gmail.com , have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me and after 3 days that i will have my husband back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my husband. Thanks for Ilekhojie His email: gethelp05@gmail.com or His WhatsApp Number:+2348147400259

Dr. Sambo cast a spell for me per my request. I bought a lottery ticket the day you cast my spell. Guess What guys? I hit 4 of 6 and won 7,000.000.00 Dollars! Then I received a letter from the hospital stating that the $ 7,000.00 bill I owed was settled .I want you to know that, your lottery spell have make me to win millions of dollars. Then a week later I won 5000.000.00 thousand dollars,Thank you Dr Sambo for your genuine spell. Am very grateful for what your wonderful lottery numbers did for me, i own a house and a car right now. Am free from debts.thank you for casting the lottery spell for me. I was trying to settle a job action and after the lottery winning spell you did, I received a settlement. I am now self employed. If you are at there looking for a real and a genuine spell caster,search NO MORE. Dr.Sambo is there to help you to win and be rich forever.contact him via his Email: divinespellhome@gmail.com Whats , App. him now +1(267)527-9481  

I want to use this medium to testify of how i got back my ex husband after divorce, i and my husband have been married for 8 years with 2 kids, we have been a happy family. Last year his behavior towards me and the kids changed, i suspected he was meeting another woman outside out marriage, any time i confronted him, he threatened to divorce me, i did all i could to make hings right but all to no avail until i saw a post on a "love and relationship forum" about a spell caster who helps people to cast spell on marriage and relationship issues, when i contacted this spell caster via email, he helped me cast a re-union spell and my husband changed and came apologizing to me and the kids. Contact this great spell caster for your relationship or marriage issues via this email: chiefdrlucky@gmail.com or Whats App him on +2348132777335 Website : http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/ Good luck  

Herbal Penis Enlargement product is 100% guarantee to Enlarge and get a better ERECTION ,the reason why most people are finding it difficult to enlarge Penis is because they bedlieve on medical report, drugs and medical treatment which is not helpful for Penis Enlargement . Natural roots/herbs are the best remedy which can easily Enlarge your Penis permanently Contact Dr Olu via Email : Drolusolutionhome@gmail.com or via WhatsApp : +2348140654426 for Natural root and herbal remedies put together to help you get Enlarge and Erect healthy. Thank you. Herbal Penis Enlargement product is 100% guarantee to Enlarge and get a better ERECTION ,the reason why most people are finding it difficult to enlarge Penis is because they bedlieve on medical report, drugs and medical treatment which is not helpful for Penis Enlargement . Natural roots/herbs are the best remedy which can easily Enlarge your Penis permanently Contact Dr Olu via Email : Drolusolutionhome@gmail.com or via WhatsApp : +2348140654426 for Natural root and herbal remedies put together to help you get Enlarge and Erect healthy. Thank you.

Hello everyone. I was heartbroken because i had very small penis, not nice to satisfy a woman, i had so many relationship called off because of my situation, i have used so many product which i found online but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments about this specialist called Dr OLU and decided to email him on drolusolutionhome@gmail.com so I decided to give his herbal product a try. i emailed him and he got back to me, he gave me some comforting words with his herbal pills for Penis t, Enlargement Within 5 day of it, i began to feel the enlargement of my penis, ” and now it just 2 weeks of using his products my penis is about 10 inches longer and am so happy..feel free to contact DR OLU on(drolusolutionhome@gmail.com)or whatsapp him on this number +2348140654426  

How can i ever stop saying thank you to Dr.WOBE, After taking his product today my life is healthy and balance am living up to my expectation. For the past 11 years i have been struggling with with my Hiv issue, i have tried a lot of medications from different doctors but all to no avail. I have spent money on it but no cure until i took this product from Dr.WOBE just within few weeks i got cured of my Hiv diseases , if you are also suffering from any kind of disease then get immediate help now from  Dr.WOBE for his products contact him email Drwobeherbalhome@gmail.com OR CALL HIM OR WHATS APP ON +2349064851206, he also cure the following diseases. HERPES, HSV, CANSER, KIDNEY diseases E.T.C god bless you all.

Hello, Are You seeking of urgent loan? Have you be denied of a loan from your bank or any Financial Firm? Do you need financial assistance Do you need a loan to pay off your bills or buy a home, or Consolidate your debt and be debt free? Do you want to have a Business of your own and you need Financial Loan Help? Contact us for your fast reliable loan at a low interest rate of 2%. We are willing to help you out, either Business or Personal Loans, with an affordable repayment plan.Contact Email: harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com

ATTENTION TO THE WHOLE WORLD: Hello and blessed are you who found me. My name is DR ODUCK AYAMUD ( oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM ), and am here to help you change and transform your life in the most positive way possible. I use the power of white, black craft and Wicca and voodoo spell casting to help people just like you they get the love they want and the money they deserve. My love spell offer amazing and quick results. Do you want to find your soulmate? Do you want to reunite with a past lover and make him or her love you again? Do you need to bind a troublemaker from causing problems in your relationship? With my spell casting service, I can cast a love spell on your behalf that will help all of your wishes and dreams come true. I also do other custom spells, such as money spells, job spells, friendship spells, and good luck spells. You may have already tried the power of spells and prayers to get what you want. Although it is true that everyone has the ability to cast spells and perform magic, spell casting is like a muscle. Everyone has this 'muscle' but the more you use it, the stronger it gets, and the more things you are able to do with it. If you are not an experienced spell caster, your spell may not be as strong, and the results not as quick as you may desire. GET YOUR PROBLEMS SOLVE HERE AND BE FREE!! Hello to people that want to be Great, Note: This Spell casting do not have any effect on any one, But just to get your problem solve ok. Get your problem solve in master...You can get the bellow problems solve here. 1. Bring back lost lover, even if lost for a long time 2. Remove bad spells from homes, business & customer attraction etc. 3. Get promotion you have desired for a long time at work or in your career. 4. Remove the black pot that keeps on taking your money away 5. Find out why you are not progressing in life and the solution 6. Eliminate in family fights 7. Ensure excellent school grades even for children with mental disabilities 8. Stop your marriage or relationship from breaking apart 9. I destroy and can send back the Nikolos if requested 10. We heal barrenness in women and disturbing menstruation 11. Get you marriage to the lover of your choice 12. Guarantee you win the troubling court cases & divorce no matter how what stage 13. Ensure success in work and business 14. Mental illness & bewitched 15. Can’t sleep at night or walking at night 16. Recover stolen property and whereabouts of people that hurt you. 17. Bring supernatural luck into your home 18. Extreme protection for those doing dangerous jobs like security guards, Bank manager, cash transporters, etc 19. GET YOUR SCAMMED MONEY BACK TO YOU AS HE CAN HELP YOU RECOVER YOUR LOST MONEY BACK BY DOING LOST MONEY RECOVERY SPELL FOR YOU. I have over 20 years of spell casting experience, and i have successfully cast spells to help hundreds of people improve their love life, financial situation, and happiness. I can help you, and I want to help you. Read through my words and CONTACT ME VIA: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. AS MY POWERS ARE SO STRONG AND VERY EFFECTIVE AND HAS NO BAD EFFECT INSTEAD IT HAVE A VERY GOOD RESULT AFTER CASTING THE SPELL. CONTACT HIM AGAIN ON HIS EMAIL ADDRESS: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..... YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579

I want to use this medium to testify of how i got cured from HIV AIDS, HIV AIDS is known not to have a cure, I contacted this disease in 2017,before I get married to my husband Mary, and I thank him for his courage and support towards the period of my illness. I have done all my best to get cured from this disease but all to no avail until a friend of mine told me about a healing spell DR ODUCK AYAMUD on the internet who helps people cure any kind of diseases including HIV AIDS, Cancer, Herpes etc, at first I doubted if it was real but decided to give it a try, when I contacted this spell caster he helped me cast a healing spell and I was healed within two weeks ( 2days ) Contact this great spell caster for any kind of disease or ailment via this email : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com …. YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS……………..YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579

MY TESTIMONY FROM A LEGITIMATE MONEY LENDER Have you been looking for a loan?Do you need an urgent personal or business loan? Contact Harry Steven Finance Home he help me with a loan of $300.000 some days ago after been scammed of $2500 from a woman claiming to been a loan lender but i thank God today that i got my loan worth $300,000.00.. Feel free to contact the company for a genuine financial service. Email: harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com .He is a trust worthy man. CONTACT HIM TODAY: harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......

My name is Tracey Adams, My partner and I have been trying for a baby for over two years now, We were going to a fertility clinic for about 9 months before somebody told us to contact this spell caster who is so powerful, We contacted him at this email; oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM , for him to help us, then we told him our problem, he told us that she we either conceive in August 2018 or September 2018,but after two years of trying we were at a point where we were willing to try anything. And I'm glad we came to DR ODUCK AYAMUD, Because his predictions put us at ease, and I honestly believe him, and his gods really helped us as well, I am thankful for all he has done. If you are in this kind of problem i will advice you to contact him with this email: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM for you to have your own baby in the family....YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579

My life is back!!! After 8 years of marriage, my husband left me and left me with our three kids. I felt like my life was about to end, and was falling apart. I contacted you and after I explained you my problem. In just 24hours, my husband came back to us and show me and my kids much love and apologize for all the pain he have bring to the family. We solved our issues, and we are even happier than before DR ODUCK AYAMUD you are the best spell caster i really appreciate the love spell you casted for me to get the man back to my life i will keep sharing more testimonies to people about your good work Thank you once again DR ODUCK AYAMUD at: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM incase you are in any problem you can contact this man for help he is always there in his temple to help you solve your problem Contact Email is: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. CONTACT HIM TODAY VIA THIS EMAIL ADDRESS: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM AS HIS POWERS ARE SO STRONG AND VERY EFFECTIVE AND HAS NO BAD EFFECT INSTEAD IT HAVE A VERY GOOD RESULT AFTER CASTING THE SPELL.... YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579

HOW I GET MY HERPES CURED WITHIN 8 DAYS I want every herpes patient to please read my testimony, my name is FLORA RUFER am from California in USA, I contacted genital herpes from my ex boyfriend who never had any symptoms. I have had it for 4 months now., and it has affected my life. I have told my boyfriends who I trusted about it and I have never had a bad reaction, it has affected my new relationships with penny and people think herpes is really a minor skin irritation herpes has a long term effects on health. The stigma attached to this virus by ignorant people is ridiculous. Most people have herpes in one form or another. I would like to advise people on how I get rid of my herpes and I was reading a comment on the internet,and I saw a testimony posted by a woman from island that she get rid of her herpes with the help of doctorODUCK AYAMUD and so I was so happy when I saw that post, that his herbal medication is free and I quickly collected the herbal doctor email and I email him within 5 hr he respond to my email and I explain things to him he told me not to worry that I should fill his herbal form wish I did and he only request for little money that he will use to buy the items for the preparation of the herbal medicine, wish I send to him because the pain was too much for me to bear and after some days he told me that he has prepare the herbal medicine, that I should send him my address that he want to sent it to me via DHL or FED-EX that was how I got the herbal medication and I use it as I was told and after few days I found out that my herpes was no more and when some of my friend who has herpes saw me they were surprise and I also introduce them to the man and they are also cure from the same herpes and if you have herpes, kindly contact DR ODUCK AYAMUD via this email:oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS........ THIS MAN'S MEDICATION IS 100% EFFECTIVE AND ACTIVE .... CONTACT HIM TODAY VIA THIS EMAIL ADDRESS: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS... so you can be happy again....YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579

This is to inform the general public that we have found the cure for (COVID-19)corona virus,Herpes Virus,Penis Enlargement ,HIV/Aids,Weak Erection, If you or your relatives are infected on this deadly Corona virus disease kindly Contact Our Help Center (MiracleSpellHome@yahoo.com) To Provide You With More information On How To Get This Cure,You Can Also Contact Him On Whats App +2348071398555 ,,,

TESTIMONY ON HOW I BECAME INSTANT MILLIONAIRE WITH THE HELP OF ILLUMINATI Hello viewers, i want to use this opportunity to thank DR ODUCKAYAMUD who finally helped me to become a full member of the Great Illuminati Brotherhood and now i am living my life in happiness. I was once indigent and lived my life in extreme poverty, the standard of living became so poor and low that I even thought of killing myself, I was deeply strangled up by poverty and I had no body to help me, to eat was a problem to me and my family. Until I met with a great generous man by name DR ODUCKAYAMUD who told me there would be no need for me to die and he introduced me into the world of riches and fame. He told me to get my membership form which i did, and he told me to get ready for my initiation day and that all new members will be given a certain reward of $100,000 USD cash on my initiation day, i was so happy. so i was initiated to the Illuminati world and few days later i was awarded a contract worth of millions of Dollars, in my business i am doing very well right now, I used just 200 dollar to get this beg amount of money and I did exactly what i was ask to do and today the story has change, i have up to $800,000000 USD in my bank account, I am a living testimony, my dream and all the wealth, fame, success and riches, i have ever desired is been made a reality. All the same thanks DR ODUCKAYAMUD who made my dreams a reality by helping me become a member of the great illuminate.YOU CAN COUNTACT HIM ON oduckayamud49@gmail.com or oduckayamud49@yahoo.com and also be a happy man like me because we are not getting any younger.his a life changer YOU CAN ALL REACH HIM ON WhatsApp number (+2347059232579)

People actually believe there is no cure for HIV due to what our medical Doctor do always say to us..but now i know that there is a cure for it Through herbal remedy' i and my boyfriend was once haven HIV Virus we contacted DR.ODUDU for herbal treatment and he prepared us some herbs which we takes for some couples of days, and we take it as he says before i am to no me and my boyfriend was perfectly cure for it and tested negative. please friends if you have be diagnosed with hiv virus or any other similar virus and you really wants to get rid of it, please contact this great DR.ODUDU for herbal treatment and you will get rid of it. do not let the medical doctor make you lost hope of healing, you can get rid of it through herbs and roots EMAIL dr.oduduherbalhome@gmail.com cell phone contact +2348101571054 his website https://dr-odudu-herbal-home.webnode.com

Great Mother is Real... I am Aisha Kun and i want to testify about Great Mother how she cured me of hiv aids. I was diagnosed of this disease some time ago and i was worried. when i was searching the internet looking for a cure, i came across some testimonies of Great Mother how she has helped a lot of people and i decided to contact her on her info and explained to her. She laughed and told me that she will help me and i was surprised. She sent me the cure and it was a spiritual holy oil and water which is more than a medicine. She directed me on how to take it and i did. I took the cure for 3 weeks and i went to the doctor for check up and to my greatest surprise the disease was no longer in my system. I am so glad and i want to thank Great Mother for helping me. Contact her now on her website ourgreatmother1.com   and her email is Greatmotherofsolutiontemple1@yahoo.com  you can also reach her on her whatsapp number  +17025514367. If you have any disease, she can help you. Contact her now

Add new comment