Sähkönkulutuksen seurantapalvelut apuna neuvonnassa

Älykäs sähkömittaus tuottaa tarkkaa tietoa sähkönkulutuksestamme, mutta miten me kuluttajat päädymme seuraamaan omaa kulutustamme ja jopa muuttamaan sitä? Informaatio-ohjauskokeilu Porvoon Energian asiakkaiden parissa tarjoaa runsaasti uutta, hyödynnettävää tietoa tämän kysymyksen ratkaisemiseksi.

Nykyisin pitkälti kaikissa suomalaiskodeissa on älymittarit mittaamassa sähkönkulutusta. Samaan aikaan yleistyy näiden mittaustietojen ja laskutuksen digitalisoituminen. Energiayhtiöiden kuuluu jo lainkin mukaan tarjota sähkönkulutustiedot ilmaiseksi asiakkailleen. Näin ollen energiayhtiöt tarjoavat asiakkaalleen mahdollisuuden seurata tuntikohtaisia kulutustietojaan joko nettisivulla tai mobiilisovelluksessa.

BCDC Energia -hankkeessa selvitimme vastikään sähkönkulutuksen seurantapalveluiden käyttöä lisääviä ja vähentäviä seikkoja sekä informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta. Toteutimme tutkimuskokonaisuuden tiiviissä yhteistyössä Energiaviraston, Motivan ja Porvoon Energian kanssa. Tutkimme satunnaiskokeiluna, luotettavan tutkimusasetelman avulla*), vaikuttaako informaatio-ohjaus Porvoon Energian asiakaskotitalouksien sähkönkulutukseen. Tarjosimme informaatio-ohjausta sekä sähköpostikirjeiden energiansäästövinkkeinä että Porvoon Energian ”Energiani”-sähkönkulutuksen seurantapalveluna. Testasimme myös ko. palveluun kehitetyn vertailutyökalun toimivuutta. Työkalun avulla kuluttajat saattoivat vertailla omaa sähkönkulutustaan kaltaistensa kotitalouksien kulutukseen.

 

Kulutuksen seurannan kiinnostus kasvaa sähkölaskun rinnalla

Porvoon Energian asiakaskunnasta vajaa 20 prosenttia käyttää Energiani-palvelua. Jo tutkimuksen alkumetreillä huomasimme näiden palveluun rekisteröityneiden eroavan merkittävästi palvelua käyttämättömistä asiakkaista. Laajan alkukyselymme vajaasta 1 300 vastaajasta hieman yli puolet oli rekisteröitynyt palveluun. Tämä kertoo energia-aiheista kiinnostuneimpien kotitalouksien vastanneen kyselyyn.

Kyselystä selviää mielenkiintoisia asioita, kuten se, että sähkönkulutuksen seurantapalvelun käytön taustalla on monia tekijöitä. Tärkeimmäksi motivaattoriksi osoittautuu kiinnostus omaan sähkönkulutukseen, joka motivoi noin kolmasosaa rekisteröitymään palvelun käyttäjiksi. Sähkönkulutuksen vähentäminen motivoi noin kuudesosaa. Sen sijaan suurimmaksi estäväksi tekijäksi Energiani-palveluun rekisteröitymättömät ilmaisevat tiedonpuutteen.

Kun tarkastelemme kotitalouskohtaisia ja asuntoon liittyviä tekijöitä, huomaamme muun muassa sähkölämmityksen, asunnon suuremman koon ja taloudellisten syiden sähkönkulutuksen vähentämisessä lisäävän Energiani-palvelun käyttäjäksi rekisteröitymistä. Kiinnostavaa on, että nuoremmat henkilöt ja miehet näyttävät käyttävän palvelua mieluimmin. Selvitellessämme mielipiteitä ja asenteita, havaitsimme monimutkaisen teknologian välttelyn sekä tietoturva-asioiden korkean arvostuksen vähentävän palveluun rekisteröitymistä. Sen sijaan ympäristöasiat eivät merkittävästi lisää tai vähennä palveluun liittymistä.

 

Miten saada kotitaloudet seuraamaan sähkönkulutustaan?

Kokeilumme tulosten mukaan sähkönkulutuksen seurantapalveluun rekisteröityneet reagoivat saamaansa informaatio-ohjaukseen paremmin. Tulosten valossa energia-asioista kiinnostuneimmat näyttävät siis olevan soveltuvampi kohderyhmä informaatio-ohjaukselle.

Energiani-palvelusta nousee esiin käyttöaktiivisuudeltaan varsin erilaisia käyttäjäryhmiä. Kokeilussa mukana olleet palveluun rekisteröityneet kotitaloudet vierailivat palvelussa keskimäärin joka toinen kuukausi – ahkerimmat jopa viikoittain. Kokeilua varten kehitettyä vertailutyökalua hyödynsi noin 60 prosenttia niistä kotitalouksista, joille tämä lisäpalvelu oli avoinna. Kaiken kaikkiaan kotitaloudet käyttivät vertailutyökalua melko harvoin, vain muutaman kuukauden välein. Samalla kuitenkin havaitsemme käynneissä suurta vaihtelua: joukossa on runsaasti kotitalouksia, jotka käyttivät vertailutyökalua vain kerran, kun taas innokkaimmat jopa pari kertaa kuukaudessa.

Sähkönkulutuksen seurantapalvelujen käyttöön innostaminen on kokeilutulosten perusteella haasteellista muttei mahdotonta. Sähkölaskun osuus on tällä hetkellä suomalaiskotitalouksien käytettävissä olevista tuloista keskimäärin hyvin pieni, noin kaksi prosenttia. Uskomme, että laskun pienuus voi vaikuttaa ihmisten energia-asioista ja sähkönkulutuksesta kiinnostumiseen. Huomionarvoista kuitenkin on, että saimme kokeilussa houkuteltua joukon kotitalouksia rekisteröitymään Energiani-palveluun tarjoamalla monipuolista tietoa palvelusta ja sen käytöstä.

Mielestämme sähkönkulutuksen seurantaan kehitettyjen palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja helposti saatavilla. Järkevästi toteutetut palvelualustat voivat tulevaisuudessa toimia kanavina laadukkaammalle sähkönkulutusta koskevalle neuvonnalle sekä uusille palveluille. Kyselyyn vastanneet toivovatkin muun muassa kehittyneempiä mobiilisovelluksia sekä tarkempia, jopa laitekohtaisia kulutustietoja. On mahdollista, että tulevaisuudessa kehittyneemmät palvelut kannustavat kotitalouksia seuraamaan aktiivisemmin sähkönkulutustaan.

 

Tutustu informaatio-ohjauskokeilun Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä 21.1.2020 esiteltyihin tuloksiin. Viimeistelty loppuraportti julkaistaan toukokuussa 2020.

Kirjoittajat:

Teemu Meriläinen
tutkija
teemu.merilainen(a)oulu.fi

 

 

Enni Ruokamo
tutkija, tutkijatohtori
enni.ruokamo(a)ymparisto.fi

 

 

BCDC Markkinat -tiimin Meriläinen ja Ruokamo työskentelevät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.

Blogiartikkeli on julkaistu 22.1.2020 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.

 

 

 

*) VATT on avannut hyvin satunnaiskokeiluiden tärkeyttä tutkittaessa politiikkatoimien ja informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta.

 

Last updated: 23.1.2020

Comments

learn Advanced offers the best specialized IT preparing. With the help of our expert trainer,you can get fundamental and propelled level Training with precise for all intents and purposes information.

Dr TAKUTA brought back my ex within 48 hours with a powerful lovespell. He is reliable and trusted contact TAKUTA for marriage lovespell on email: takutaspellalter @ gmail . com or whatsap on +27788634102

EFFECTIVE AND POWERFUL LOVE SPELL CASTER DR JUMBA  I have been rejected by my husband after three(3) years of marriage just because another woman had a spell on him and he left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address (wiccalovespelltools@gmail.com) have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me and after 2 days that i will have my husband back. I believed him and today I am glad to let you all know that this spell caster has the power to bring lovers back. because i am now happy with my husband. Thanks for Dr jumba. Reach him on WhatsApp Number: +19085174108  or wiccalovespelltools@yahoo.com  Thank you Dr jumba. May your gods always  reward you for your good..   

Hello! My name is Elizabeth, Four years ago, i tested herpes Virus (HSV-2) positive and i was told that there is no cure that i will live with it till i die, The shock of knowing that the Virus has no cure was something that scared me most. I was never feeling good because each time i intend to be happy, the thought that there is no cure will come into my mind and i will just be sad once more. I lose weight unknowingly to me and it was as if i was going to die, everyday is always ful of fear. After four years as i was online, i came accross a testimony about how Doctor Ojeabulu has done so many things and cure so many people then i showed my Doctor that there is a herbal cure for the Virus and the Doctor said there is nothing as such. I decided to give it a try because my present condition was nothing to write about then i write to the email i saw online and he responded and told me all that i need to know. I told my friend and she told me never to believe anything i saw online, i believe her because i was scammed earlier. But i wanted to change my condition then i proceed with the purchase of Doctor Ojeabulu medicine. After some days that i purchased the medicine then i started observing some changes in my health and i went to the hospital and i tested negative. Doctor has done so many other great things that you and i have seen online, a man complained that his business is in stagnat position and doctor Ojeabulu help him to be successful, a woman lose her husband to another lady after one month of marriage and Doctor Ojeabulu help her also to balance her marriage. Doctor Ojeabulu has so many solutions to any problem that you might be facing that seems to be very difficult to you now. Give it a try and you will see great change in your life. HE IS A SPIRITUALIST, HE HAS ANSWER TO ALMOST ALL YOUR PROBLEMS, CONTACT HIM TODAY AND SEE THE DIFFERENCE IN YOUR LIFE. Contact him with this email: ojeabulusolutionhome@gmail.com https://drojeabulusolutionhome.wordpress.com/

Thanks dr Kabaka you promised and you did it god almighty will continue to bless you as you help people reunite their broken relationship and broken marriages . I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called rose who told me about a spell caster called DR Kabaka, She gave me his email address and mobile number and I contacted him and he assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't conceive but as soon as the spell was cast,i became pregnant and gave birth to my third child,if you need any assistance from him you can contact him via: email: drkabakaspiritualtemple@gmail.com OR call his whatsapp number on +2349015857861 https://drkabakaspiritualt.wixsite.com/dr-kabaka https://drkabakaspiritualtemple.blogspot.com/

I will forever be indebted to the great Doctor TAKUTA for fixing my broken marriage after my husband left me for his mistress for 3 months. I never believed in spells until my friend introduced me to him. At first, I was skeptical about him because I heard a lots about false spell casters but I put my doubts behind me for i was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after months of divorce and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialize in money spells, lottery spells, sickness spells E.T.C. Get connected with Doctor Takuta now, his email is takutaspellalter@gmail.com or WhatsApp on +27788634102

i really want to thank DR TAKUTA a great spell caster from south africa. DR TAKUTA has helped me to reunite my marriage. My husband left me 3months ago and he packed out his property and went to stay with the other woman. now my lover is back after 48hrs when DR TAKUTA has cast a spell on him.you can also get him through this contact if you are facing any love or marital probelm. dr takuta Email is via____ takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE I feel very happy to share my great and wonderful testimony with everyone on this platform..: I was married for 7 years to my husband and all of a sudden another woman came into the picture he started hating me and he was abusive and all because i never bear him a child. but i still loved him with all my heart and wanted him at all cost.... He filed for divorce and my whole life was turning apart and i didn't know what to do, he moved out of the house and abandoned me all alone,one day a very close friend of mine told me about trying spiritual means to get my husband back,so i went online to search and i came across so many spell caster who only wasted my time and took a lot of money from me,but i went back to her and told her that spiritual way has only taking my money and not yielding anything, and she introduced me to a spell caster, Dr gbojie, so i decided to try it. although i didn't believe in all those things because of what i have gone through lately, i contacted Dr gbojie  and he  explain all my problems to him and he told me that i shouldn't worry that when he cast the spell on me and my husband that my husband is going to run back to me and that within 2 weeks am going to get pregnant,so i did the little he ask me to do and behold it all work out,my husband run back to me and right now we have Twins Girl and a boy,so all thanks to Dr gbojie  you're indeed a great spell caster, in case anyone needs help here,  whatsapp him now +2349066410185 or email him : gbojiespiritualtemple@gmail.com  Website :   http://gbojiespiritualtemple.website2.me  

24 HOURS  LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME BRING BACK LOVER  CONTACT HIM NOW FOR ANY KIND OF HELP I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR Gbojie for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR Gbojie. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, anxiety and depression problems, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at gbojiespiritualtemple@gmail.com  , gbojiespiritualtemple@yahoo.com or contact mobile contact +2349066410185 I highly recommend his services.  website :  http://gbojiespiritualtemple.website2.me/ kind regards kayla benny  

URGENT LOVE-SPELL TO GET YOUR EX BOYFRIEND/GIRLFRIEND BACK FAST!! I’m so excited! Thanks to Dr Kadiri for bringing back my Ex-husband and brought great joy to me today! drkadirilovespellhome@gmail.com is certainly the best spell caster online,if you need your Ex lover back fast!and his result is 100% guarantee.. After 12years of marriage, me and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me and moved to California to be with another woman. I felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i could not control the pains that torments my heart, my heart was filled with sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Kadiri can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a (Love spell) for me. 28 hours later, my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and the kids. Then from that day,our Marriage was now stronger than how it were before, All thanks to Dr Kadiri. he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr.Kadiri real and powerful spell caster who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and you need your Ex back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: Email him at: drkadirilovespellhome@gmail.com ,  you can also call him or add him on Whats-app: +2348102430456

blessed uyi My name is blessed uyi, from California burbanks, i am so happy today because I am free from herpes. I have been having this Disease since the past Three years now, and I have passed through many different processes in getting cured from the diseases but nothing was working out. A friend of mine introduced me to Herbal Health Doctor called dr Frank Erumusele who sent me herpes Disease herbal remedy and my life get transformed and everything is fine and okay with me. Till now I have been going to check up and it is now going to nine months and I am still negative…Thanks to dr Frank Erumusele I will never stop telling the world about your good work..Contact on Emai drerumuselecliniccenter@gmail.com via WHATSAPP +2347083231497. My email abumereblesseduyi@gmail.com.

Effective and powerful spell caster Dr. gbojie thanks for helping me restore happiness back to my life with your powerful spell it manifested as i wanted thanks once again Dr . gbojie ..   When i read a testimony online on how Dr.Gbojie the great and most powerful spell caster help to bring back Divorce husband or wife EX LOVER. I was wondering how can this be true, Because many has failed me in the past without any result from them. I just let the post pass by and move on the forum. To my notice under again, Some person posted and said tested and trusted spell caster. After reading through the mail it was this same man Dr. gbojie  she was talking about. So i have no other option than to really check up how he works.I was totally devastated when my beloved husband left me. It was like my entire world vanishing into sorrow and pain. I know it sounds weird but out of all the spell casters I contacted, he was the only one to give me that impression of being so true and trustful. More than his words,He brought my husband back and he made all my wishes come true. He is now loyal, pays attention to me, he offers me flowers every Sunday, and we often go out at the cinema and the restaurant. my wife came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. I will be forever thankful for turning my life from hell to heaven! i believe who need help should get to him for help. May God continue to use you to save broken relationship. To every one with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. gbojie  spell caster via email address gbojiespiritualtemple@gmail.com or gbojiespiritualtemple@yahoo.com facebook page : https://www.facebook.com/drgbojie/website : http://gbojiespiritualtemple.website2.me/Thanks Dr. Gbojie 

Welcome to Dr OAZIZA lottery spells. i am here to testify about the great Dr OAZIZA for saving my life from herpes virus.i have been through hell all this years but i thank God for not letting my trust down, and also i want the entire universe to know that there is a cure to any kind of diseases in the word and never to loose hope because i have great testimony today in my life,  Dr OAZIZA is described by many titles some including. Traditional healer, spell caster, astrologer, Psychic reader, spiritual healer, in Africa, he cast powerful spells. he has cast spells since his infant age; he was born with ancestral powers in the mountains of Inehidure Idumemalua. These he have been practicing and helping people with different problems. In addition, an inexperienced spell caster will mess up things, which isn’t the case with great Dr OAZIZA. he work differently depending on someone’s interest or problem like Divorce Spell, Ex Back | Herpes | Hiv | Cancer | Diabetes| Gonorrhea |  among others. You can get to know more by visiting  him on his email>Droazizaspiritualspelltemple@gmail.com or Whatsapp him on +2349064851206  

How can i ever stop saying thank you to Dr.WOBE, After taking his product today my life is healthy and balance am living up to my expectation. For the past 11 years i have been struggling with with my Hiv issue, i have tried a lot of medications from different doctors but all to no avail. I have spent money on it but no cure until i took this product from Dr.WOBE just within few weeks i got cured of my Hiv diseases , if you are also suffering from any kind of disease then get immediate help now from  Dr.WOBE for his products contact him email Drwobeherbalhome@gmail.com OR CALL HIM OR WHATS APP ON +2349064851206, he also cure the following diseases. HERPES, HSV, CANSER, KIDNEY diseases E.T.C god bless you all.

The feeling of being love takes away so much burden from our shoulder. I had all this but I made a big mistake and my Lover left me for over 3 months I was lonely, sad and devastated luckily I was directed to a very kind and powerful man Dr oduma who help me brought back my Lover and now he loves me far more than ever am so happy with life now thank you so much Dr oduma Kindly email him or and be happy again droduma4@gmail.com and get any kind of help you want Here is his WhatsApp number +2349019421176

The feeling of being love takes away so much burden from our shoulder. I had all this but I made a big mistake and my Lover left me for over 3 months I was lonely, sad and devastated luckily I was directed to a very kind and powerful man Dr oduma who help me brought back my Lover and now he loves me far more than ever am so happy with life now thank you so much Dr oduma Kindly email him or and be happy again droduma4@gmail.com and get any kind of help you want Here is his WhatsApp number +2349019421176

I'm so exited to share my testimonies about the Good Work of Dr. Udebhu who get me cured from herpes simplex virus (HSV1&2) with his herbs, I never thought that I will live on earth before the year runs out. I have been suffering from herpes, I had spent a lot of money going from one Hospital to another looking for way to get rid of this disease, the hospital have been my home everyday residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching  through the internet, I saw a testimony on how Dr.Udebhu helped someone in curing his herpes disease using his healing  Herbs, quickly I copied his email just to give him a test I spoke to him, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, after i receive his herbs and i take it as instructed i was cure permanently from herpes my herpes disease was gone. so I decided to share my testimony, that nothing is impossible with God, God use a man to healed me. No matter what you are passing through, no matter how deadly the sickness is and no matter what the situation is God that did mine is still going to do yours, people suffering from herpes, brain tumor, kidney disease, pcos, AIDS, ALS,copd, asthma, athritis,herpes, Cancer,Hpv, any kind of disease, you can rich him now via ? Gmail address: drudebhuherbalhome@gmail.com or whatsapp +2349051254152  

Greatest thanks to Dr Oyagu for his herbal drugs that he prepared for me and when i start using it in just 2weeks i was completely cured and that ended my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE i am so happy and grateful to Dr Oyagu . after reading about him on a testimony of Jason Cash on a blogger. i knew suddenly Dr Oyagu was the right Doctor to cure my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE. i discuss with Dr Oyagu and he prepared a herbal medicine for me and when it got sent to me in south korean . i used the herbal medicine and 2weeks and i went to check up again. after 15years of suffering from HERPES SIMPLEX 1&2 at last i am smiling once again. Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from your suffering. contact his WhatsApp line: +2348101755322 or his Email:Oyaguherbalhome@gmail.com

The doctors said Herpes virus do not have medical cure because the virus is capable of hiding within the human cells, it remains protected from your immune system. Herpes isn’t a special virus – your immune system has the tools to fight it back. But because it is able to lay dormant in protected cells, your immune system is unable to remove it from your body,But with strong reactive herbal medication is capable of getting rid of the virus gradually and totally from your body without damaging any of your cells,natural herbs kills the virus totally not just reducing the out break. Get natural herbs cure Email DR. VOODOO at voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

Herpes Cure Testimony was diagnose with Genital Herpes for the past 2 years and I have been searching for cure. I have several outbreaks on my back and it really affected me morally, I read a testimony on this platform of a lady from Nevada who was cured from Diabetes with doctor Nelson Saliu Herbal medicine including the doctor official email address. I contacted the doctor through his email, after much discussion and few questions he prepared the Herbal medicine and asked for my address which I received the Herbal medicine 3 days later and with his prescription I drank the Herbal medicine for 21 days. After concluding the herbal medicine I went for test and my IgG result was confirmed Negative with no trace of the virus on my blood. Contact doctor Nelson and be cured his email; drnelsonsaliu10@ gmail .com or send him a whatsapp text +2348111067336 He has Herbal cure for Diabetes, Hepatitis, Heart diseases.Hypertension, Alzheimer's disease, cancer, Strokes and Liver disease.

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR ogbeni helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is dr.ogbeniherbalhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on ( dr.ogbeniherbalhome@gmail.com ) or you can whatsApp his mobile number on +2348103170329 You can also contact him if are diagnosed with any the virus below {a1}HIV and AIDS {2}Diabetes {3}Epilepsy {4} Blood Cancer {5} He Can Make you get Pregnancy {6.} HPV {7} ALS {8} Hepatitis B {9} Diabetes {10}Love Spell (11) Fibroid https://www.facebook.com/Dr-Ogbeni-100937351577518/

I was diagnosed of herpes virus, I have tried all possible means to get cure but all my effort proved abortive, until a friend of mine introduced me to a herbal doctor called Dr Agaba, who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including herpes virus (Herpes), when i contacted this herbal doctor via email, he sent me herpes virus herbal medicine via courier service, when i received the herbal medicine he gave me step by step instructions on how to apply it, when i applied it as instructed i was totally cured from the virus within 3 weeks of usage. Contact this great herbal doctor today to get your cure.  Via Email: Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486

I was diagnosed of herpes virus, I have tried all possible means to get cure but all my effort proved abortive, until a friend of mine introduced me to a herbal doctor called Dr Agaba, who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including herpes virus (Herpes), when i contacted this herbal doctor via email, he sent me herpes virus herbal medicine via courier service, when i received the herbal medicine he gave me step by step instructions on how to apply it, when i applied it as instructed i was totally cured from the virus within 3 weeks of usage. Contact this great herbal doctor today to get your cure.  Via Email: Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486

I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year, I had faith in God that I would be healed someday.This disease started to circulate all over my body and I have been taking treatment from my doctor, a few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr. Silver and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. Silver telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr. assured me that I have cured, after some time i went to my doctor to confirmed if I have been finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can email Dr. Silver (drsilverhealingtemple@gmail.com) sir I am indeed grateful for the help I will forever recommend you to my friends!!! with your lovely Email Address ( drsilverhealingtemple@gmail.com

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

5 years ago I had warts, I was treated with some liquid applied to the warts they continued to grow and spread... The next 2 doctors did laser surgery to remove them. 1 year after the surgery, they grew back close to where the 1st ones were' so I was finally told it was hpv. I have had it for very long time, I contract it from my cheated boyfriend and I found out he was also infected and I end up the relationship between us. the warts was so embarrasses because it started spreading all over I have be dealing with this things for very long time the last treatment I take was About 2 years ago I applied natural treatment from Dr Eromosele herbal cure, a week after applying the treatment all the warts was gone. it's now 2 years and some months I don't have single wart or any symptoms of hpv. wow"" it's great, Dr Eromosele has finally cured me. Anyone living with hpv contact Dr Eromosele for natural treatment. His email address: dreromosele156@gmail.com Or whatsapp him +2348075799423

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

If getting herpes cure was that easy then why do people still suffer from herpes? I was diagnosed of herpes back in 2014 and i was also told it has no cure,I have been leaving with it since then, but i kept praying and doing everything possible to get cured, so i never stop doing research about finding a cure,I came across testimonies about people getting cured through herbal medication and i have always believe in herbs and its medical properties, after doing so many research about it i found DRASHAOSEMUDIAMEN and I discovered he was a professional in herbal medication and he has also helped many people,I contacted him through his mail: DRASHAOSEMUDIAMEN@GMAIL. COM, and +2347052021645 we talked on phone and i confirmed he was genuine,I did all what he told me to do, i received the medicine,use it as he prescribed,and glory be to God almighty i am completely cured, i went back to my doctor to confirm it.do not be deceived THERE IS A CURE FOR HERPES. He is also good at saving you from any kind of diseases like Herpes. HIV/aids. Gonorrhea. Cardiac problem. cold sore. Hpv cure. Cancer. Watering sperm. Womb fertilization. Penis erection. Witch craft attack. S T D diseases. Internal heat Rashes. Fibroid. Low sperm count. Dairy. long sickness. I promise I will always testify for your good work. drashaosemudiamen@gmail. com or whatsapp +2347052021645 GOOD LUCK. https://www.facebook.com/Drashaosemudiamen

Add new comment